Hawala, de la afacere de familie la rețea globală

Un sistem prin care se pot transmite bani sau alte bunuri de valoare de la o persoană la alta, în orice parte a lumii, fără a fi necesară păstrarea înregistrărilor, elaborarea unor documentații, conformarea la reglementări financiare, acceptarea controlului oficial și care asigură anonimatul este unul ideal în contextul erei informaționale pe care o traversează societatea noastră. Un astfel de sistem există de secole și se numește hawala.

Hawala a apărut din necesitatea de a realiza transferuri legitime între persoane din diverse regiuni sau chiar state, în lipsa altor opțiuni disponibile în acele vremuri, însă grupările de criminalitate organizată au profitat de oportunitățile oferite de această metodă pentru a disimula originea și beneficiarul banilor vehiculați.

Originile sistemului

Hawala reprezintă un sistem de transfer alternativ sau paralel care funcționează în afara sistemelor financiare tradiționale. În general, o tranzacție hawala compensează valoarea banilor dintr-o țară în alta fără a presupune mișcarea corespunzătoare de numerar sau acoperirea peste granițe. Un alt mod de a privi tranzacția este ca pe un transfer de datorii.

Originile hawala sunt foarte vechi, sistemul fiind dezvoltat cu sute de ani înaintea apariției transferurilor bancare. În secolele al XII-lea și al XIII-lea, dezvoltarea comerțului a impus stabilirea unui sistem și a unor instrumente de încredere pentru derularea tranzacțiilor, care, odată instituite, au îmbunătățit schimbul de mărfuri între regiuni și state. Plasarea în timp este totuși dificilă, unele studii concluzionând că metoda a apărut inițial în secolul al VIII-lea, în India, sub numele de „hundi”, de unde s-a răspândit în Orientul Mijlociu și Asia de Sud sub numele de hawala.

Etimologic termenul hawala provine de la verbul arab „hawal” care înseamnă „a schimba” sau „a transfera”, în timp ce termenul inițial, „hundi”, se traduce prin „a colecta”. Un operator sau agent hawala este cel mai des cunoscut sub noțiunea de „hawaladar”.

Cum funcționează transferurile

Sistemul presupune o infrastructură complexă și metode rafinate pentru transferul internațional de bani care constau în compensarea sumelor vehiculate între țara de proveniență și cea de destinație. Totuși, în unele cazuri sunt necesare transferuri fizice de bani care se realizează prin intermediul operatorilor de transport internațional de marfă și persoane.

Pentru ca întregul circuit de transfer al banilor sau bunurilor de valoare să funcționeze este nevoie de un hawaladar în punctul de transmitere și un altul în punctul de primire, între cei doi existând un nivel ridicat de încredere. Persoanele interesate de transfer cunosc hawaladarii ce deservesc zona lor și apelează fără alți intermediari la serviciile acestora. Având în vedere că hawaladarul este un membru al unei comunități etnice locale, detaliile activităților sale nu vor deveni cunoscute în afara acelei comunități.

Hawala obține profit din sumele remise, pentru care percepe o taxă de aproximativ 2-3%. Eficiența și securitatea transferurilor este deosebit de importantă pentru buna reputație a hawaladarilor. Metoda de transfer are un grad ridicat de anonimizare, fiind aproape imposibil de monitorizat deoarece este greu de demonstrat legătura directă între hawaladari, dar mai ales între persoanele care apelează la aceștia. Fiecare hawaladar ține doar evidența banilor transferați, fără a înregistra numele persoanelor sau destinația sumelor remise, iar dacă o face, acestea sunt codificate.

Hawala, în circuitul infracțional

Beneficiile globalizării, între care intensificarea integrării la nivel economic și socio-cultural, cu accent pe zona circulației banilor și a persoanelor, precum și dezvoltarea sistemelor de comunicare, au creat oportunități pentru grupările de criminalitate organizată transfrontalieră. Acestea au putut să se dezvolte și să-și extindă activitățile nu doar în zonele de proveniență ci și la nivel global. Grupările s-au orientat, de asemenea, spre operaționalizarea unor circuite de expatriere și spălare a fondurilor obținute în mod ilegal. Transferurile realizate prin sistemul hawala sunt urmate de introducerea fondurilor ilicite în circuitele financiare legale, etapă specifică operațiunilor de spălare de bani.

Principalele grupări de criminalitate organizată transfrontalieră care derulează activități de hawala pe teritoriul european sunt de sorginte arabă sau turcă, dar la serviciile acestora apelează grupări criminale de diverse alte origini și naționalități. Adesea, activitățile ilegale de hawala funcționează sub acoperirea unor case de schimb valutar sau a unor magazine de bijuterii.

Hawala, ca sistem de garantare, poate fi utilizat în oricare din etapele procesului de spălare a banilor, respectiv plasare, stratificare și integrare.

Etapele spălării banilor

În etapa de plasare, banii proveniți din activitățile ilicite sunt separați de masa infracțională și sunt introduși în sistemul financiar prin intermediul unor instituții bancare, de asigurare sau de investiții. Astfel, se remarcă vulnerabilitatea instituțiilor financiare, care trebuie să adopte permanent un comportament responsabil pentru prevenirea introducerii în circuitul legal a banilor proveniți din infracțiuni. În România, instituțiile financiare au obligația de a raporta Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor tranzacțiile în numerar care depășesc echivalentul în lei a 10.000 euro.

În condițiile în care hawala oferă un mijloc eficient de plasare, grupările de criminalitate organizată transferă banii proveniți din afacerile ilicite către persoane de încredere care operează afaceri legale, aceștia efectuând depuneri bancare periodice în numerar, justificate de operațiunile economice derulate și astfel banii ajung în circuitul legal. Sunt situații în care banii proveniți din afacerile ilicite primiți prin hawala pot fi utilizați de persoanele responsabile cu spălarea acestora pentru a susține anumite cheltuieli aferente afacerilor desfășurate, fără a fi nevoie ca aceștia să fie depuși în numerar în conturi bancare.

În etapa de stratificare a spălării banilor, grupările de criminalitate organizată manipulează fondurile ilicite pentru a crea aparența provenienței dintr-o sursă legitimă. Procesul presupune o serie de transferuri de bani între conturi pentru a ascunde originea acestora. Pe parcursul derulării acestei etape, există riscul ca la transferul fondurilor prin sistemul bancar tradițional, tranzacțiile să fie considerate suspecte și raportate ca atare instituțiilor de control. Astfel, urmărind istoricul tranzacțiilor, ar putea fi identificată întreaga rețea de spălare a banilor. În schimb, utilizând metoda hawala, grupările de criminalitate organizată cresc gradul de anonimizare a traseului fondurilor ilicite. Implicarea rețelelor internaționale de hawaladari creează un circuit mult mai complicat de urmărit și probat de instituțiile statale.

În etapa finală a spălării banilor, cea a integrării, fondurile spălate revin în posesia grupărilor de criminalitate organizată în vederea introducerii în economia legală. Aceleași caracteristici care fac sistemul hawala un instrument util în etapa de stratificare, sunt esențiale și în etapa integrării banilor. Odată banii transferați prin sistemul hawala, aceștia pot fi integrați în afaceri legitime care rulează în principal fonduri în numerar, precum restaurantele, cazinourile sau hotelurile, în care sumele obținute din activități ilegale se pot pierde în masa banilor obținuți în mod legal.

Sistemul este folosit frecvent pentru transferul profiturilor realizate din activitățile traficanților de droguri sau de ființe umane, al fondurilor obținute prin contrabandă sau al celor asociate terorismului și corupției.

Luând în calcul avantajele pe care hawala le oferă pe segmentul transferului de bani, se prefigurează menținerea interesului grupărilor de criminalitate organizată de a expatria fondurile obținute folosind aceste canale clandestine.

Abstract

Hawala is an alternative method of money transfer used by organized criminal groups because it grants the anonymity of the transactions and people involved in it and, as a result, they can hardly be traced and proved. Organized crime is, at present, a danger for all states. The diversification of the illicit activities of the cross-border organized crime networks has resulted in obtaining very large amounts of dirty money that need to be laundered and put into legal business. This aspect is well reflected in their orientation towards finding or adapting the most useful methods of money laundering.

Autori: Laurențiu Slabu și Valentin Aldea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*