Blestemul aurului negru

Infrastructurile critice reprezintă de multă vreme o ţintă a ameninţării teroriste, între cele mai expuse din această perspectivă fiind infrastructura energetică, unul dintre cele mai vulnerabile sectoare economice. Atât la nivelul întregului spectru economic, cât şi, în particular, în domeniul energetic, există riscul producerii a două tipuri de atacuri: clasice…
Vezi articol
Share

Elemente fundamentale în managementul riscurilor. Studiu de caz: managementul riscurilor asociate infrastructurilor critice

Motto: “Toate organizaţiile, indiferent cât de mari sau mici sunt, se confruntă cu factori interni şi externi care creează incertitudini legate de posibilitatea acestora de a putea să atingă propriile obiective. Efectul acestei incertitudini reprezintă riscul, care este inerent în toate activităţile.” (Kevin W. Knight, membru al catedrei grupului de…
Vezi articol
Share

Integritatea factorului uman – element cu potențial de criticitate în asigurarea protecției infrastructurilor vitale

Contextualizarea riscurilor şi ameninţărilor sociologice în societatea cunoaşterii Noţiunile de individ şi societate au o realitate inseparabilă. Socialitatea, din punct de vedere sociologic, reprezintă calitatea înăscută a oamenilor de a trăi în societate, ceea ce atrage după sine imposibilitatea abordării problematicii individualităţii separat de contextul social. Totodată o societate fără…
Vezi articol
Share

Cauze și consecințe de securitate evidențiate în procesul de identificare și protecție a infrastructurilor critice

Complexitatea protecţiei infrastructurilor critice impune adaptarea strategiilor iniţiate la nivelul statelor, dar şi al marilor alianţe, în vederea identificării şi creşterii gradului de siguranţă a acestora, corelat cu importanţa lor, atât ca elemente reactive la ameninţări, dar şi ca vector purtător al agresiunilor interne sau externe. Dezvoltarea economico-comercială determinată, la…
Vezi articol
Share

Protecția infrastructurilor critice în contextul parteneriatului public-privat

În ultimii ani, amenințărilor convenționale le sunt asociate, din ce în ce mai frecvent, cele de tip asimetric, care operează cu strategii și obiective punctuale, în funcție de palierul vizat. Riscurile, vulnerabilitățile, amenințările sau pericolele s-au transformat în acest nou secol, atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ.…
Vezi articol
Share