Date şi state. Controlul teritoriului digital

Supravegherea datelor și atacurile cibernetice sunt provocări la adresa spaţiului cibernetic global. Pentru a obține un control mai ferm asupra informației vehiculate într-un spațiu delimitat de frontiere, statele întreprind constant demersuri de reglementare a domeniului digital și de impunere a unei teritorialități spațiului digital pentru ca acesta să reflecte valorile…
Vezi articol
Share

Drepturile şi libertăţile informaţiei

Trăim într-o societate informațională, în care producerea și consumul de informație sunt două dintre cele mai importante activităţi. Informația este recunoscută drept resursă esenţială. Noile tehnologii reprezintă fundamentul mediului informațional în care ne desfăşurăm existenţa. În acest context putem înţelege valoarea informaţiei şi nevoia de a o proteja pentru ca…
Vezi articol
Share

Legile pământeşti ale lumii virtuale

Provocările societăţii moderne sunt tot mai complexe şi mai variate, aceasta fiind o consecinţă a schimbărilor cе au loc pе fondul procеsului dе globalizarе și dе dеpеndеnța informațională. Evoluţia recentă a agresiunilor cibernetice arată că acestea au devenit cea mai mare provocare pentru societatea informaţională. În ultimii ani s-a constatat…
Vezi articol
Share

Cum ne apărăm de luptătorii străini?

Noua paradigmă de securitate în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului a fost determinată de apariţia fenomenului luptătorilor străini şi a grupării DAESH. Luptătorul terorist străin poate fi definit ca persoana care călătoreşte într-un alt stat decât statul său de reşedinţă sau cetăţenie în vederea pregătirii, planificării, favorizării, participării, comiterii, conducerii,…
Vezi articol
Share

Mandatul de securitate națională

În anul 1989 Departamentul Securităţii Statului a fost desfiinţat, ca urmare a mişcărilor revoluţionare. În prima etapă s-a produs trecerea în componenţa Ministerului Apărării Naţionale, iar în a doua etapă, desfiinţarea propriu-zisă în baza unui decret al Consiliului Frontului Salvării Naţionale. Rolul de a înfiinţa un nou serviciu cu competenţe…
Vezi articol
Share

Investigatori sub acoperire: Documentarea infracțiunilor de terorism

Instituţia investigatorului sub acoperire a fost reglementată pentru prima dată în normele penale naţionale în art. 21 din Legea nr. 143/2002 (privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României…
Vezi articol
Share

Asistența medicală transfrontalieră, oportunitate vs provocare în societatea cunoașterii

O evocare a ultimului deceniu ne reaminteşte că, numai în perioada 2009-2012, la nivel internaţional s-au manifestat frust o serie de provocări, în care actorii statali au fost supuşi, pe rând, la o serie de încercări legate de depăşirea stadiului de economii fragile, de rate disproporţionate ale şomajului determinate de…
Vezi articol
Share