Parteneriat în serviciul cetăţenilor

La 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România se află într-un moment esențial pentru consolidarea sa democratică și pentru accelerarea integrării euroatlantice. Contextul internațional s-a transformat profund în ultimii ani. Dinamica globală devine tot mai greu predictibilă. Ne confruntăm cu amenințări noi, de o complexitate și o gravitate fără…
Vezi articol
Share

Combaterea terorismului: Competitivitate sau competiţie?

Lupta împotriva terorismului apare şi astăzi, poate mai mult decât oricând, o ameninţare de prim rang pentru securitatea naţională şi internaţională, având caracteristici şi forme de manifestare în permanentă schimbare şi adaptare, în funcţie de mai mulţi factori, inclusiv măsurile întreprinse de autorităţi şi capabilităţile acestora pentru combaterea acestui flagel.…
Vezi articol
Share

Cum ne apărăm de luptătorii străini?

Noua paradigmă de securitate în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului a fost determinată de apariţia fenomenului luptătorilor străini şi a grupării DAESH. Luptătorul terorist străin poate fi definit ca persoana care călătoreşte într-un alt stat decât statul său de reşedinţă sau cetăţenie în vederea pregătirii, planificării, favorizării, participării, comiterii, conducerii,…
Vezi articol
Share

Gulerele multicolore. O perspectivă legală

Combaterea criminalității organizate, cu manifestări extrem de grave precum traficul ilicit de droguri, traficul de ființe umane, migrația ilegală, spălarea de bani, falsificarea de valori, contrabanda, traficul cu arme, coruperea funcționarilor publici și fraudele electronice, necesită o reglementare adecvată, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. În plan…
Vezi articol
Share

Mandatul de securitate națională

În anul 1989 Departamentul Securităţii Statului a fost desfiinţat, ca urmare a mişcărilor revoluţionare. În prima etapă s-a produs trecerea în componenţa Ministerului Apărării Naţionale, iar în a doua etapă, desfiinţarea propriu-zisă în baza unui decret al Consiliului Frontului Salvării Naţionale. Rolul de a înfiinţa un nou serviciu cu competenţe…
Vezi articol
Share

Reperele istorice şi actuale ale conceptului „need to know“

Accesul la informaţie reprezintă un principiu fundamental al funcţionării oricărui stat democratic. Fiecare cetăţean este îndreptăţit să se implice în procesele de decizie ale societăţii, dar, în acelaşi timp, trebuie să fie conştient că promovarea intereselor legitime ale statului presupune şi protecţia acelor date a căror diseminare îi poate aduce…
Vezi articol
Share

SRI la 25 de ani

Dragi colegi, La final de mandat, doresc să vă mulţumesc pentru contribuţia dumneavoastră majoră la consolidarea Serviciului Român de Informaţii ca instituţie fundamentală a Statului Român. M-am bucurat să găsesc aici parteneri loiali, dedicaţi menţinerii unui standard ridicat de profesionalism în cadrul instituţiei, a bunelor relaţii cu partenerii externi, precum…
Vezi articol
Share

Serviciul Român de Informații la 25 de ani

Pentru Serviciul Român de Informaţii, luna martie are semnificaţii deosebite care exced peisajul instituţiilor de securitate şi apărare, momentul de aniversare a zilei Serviciului fiind însoţit, de fiecare dată, de reverberaţii la nivelul întregii societăţi româneşti. Motivaţia acestui fenomen reprezintă expresia firească a legăturii profunde dintre activitatea principalei instituţii de…
Vezi articol
Share