Serviciul Român de Informații la 25 de ani

Pentru Serviciul Român de Informaţii, luna martie are semnificaţii deosebite care exced peisajul instituţiilor de securitate şi apărare, momentul de aniversare a zilei Serviciului fiind însoţit, de fiecare dată, de reverberaţii la nivelul întregii societăţi româneşti. Motivaţia acestui fenomen reprezintă expresia firească a legăturii profunde dintre activitatea principalei instituţii de securitate naţională și normalitatea dezvoltării sănătoase şi inteligente a naţiunii noastre. La un sfert de veac de la înfiinţarea Serviciului Român de Informaţii, puţine aspecte privind instituţia, mediul de securitate în care a fost chemată să acţioneze sau reperele definitorii ale statului şi societăţii româneşti au rămas constante. Tocmai de aceea, într-un moment important precum cel la care ne raportăm astăzi, este binevenită o privire retrospectivă asupra schimbărilor de amploare survenite, uneori anevoioase, alteori dificile prin prisma costurilor umane, materiale sau financiare, dar cu siguranţă necesare pentru construirea şi consolidarea unei instituţii capabile să îşi ducă la îndeplinire misiunile cu care a fost învestită.

Parcursul evolutiv al Serviciului Român de Informaţii a fost dificil, aşadar, pentru că s-au răsturnat din temelii mentalităţi, principii, practici şi cutume, toate acestea subsumate unei culturi organizaţionale care, în cazul instituţiilor militare, este prin definiţie relativ statică şi rezistentă la schimbare. În acelaşi timp, dinamica instituţională a fost potenţată de imperativul atingerii standardelor specifice unui serviciu de intelligence modern, pus în slujba cetăţenilor, motivat de valorile constituţionale şi focalizat pe furnizarea de cunoaştere de calitate în stat.

Astfel, treptat, SRI şi-a consolidat locul şi rolul în arhitectura de securitate a unui stat de drept, ferm ancorat în familia democraţiilor euro-atlantice, apreciat de beneficiarii legali şi de partenerii interni şi externi deopotrivă. Dincolo de aspectele de eficacitate, de profesionalism, de eficienţă în îndeplinirea misiunilor sale, un serviciu de intelligence are nevoie de legitimitate şi de susţinere publică.

Poate una dintre cele mai mari provocări pentru Serviciul Român de Informaţii a fost legată de câştigarea credibilităţii, de conştientizarea de către opinia publică a consistenţei şi legalităţii acţiunilor întreprinse pentru protejarea valorilor democratice şi a intereselor naţionale, pentru apărarea statului de drept, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Preponderent în ultimii ani, politica de comunicare publică a SRI a vizat, în mod continuu şi sistematic, promovarea valorilor instituţionale şi a culturii de securitate, atât în rândul publicului avizat, cât şi al celui nefamiliarizat cu misiunea şi modul de acţiune al organizaţiei de intelligence. Iar o consecinţă a faptului că activitatea instituţiei a devenit tot mai vizibilă şi mai eficientă este reprezentată de nivelul ridicat de încredere acordat de societatea civilă şi de certitudinea maturizării instituţionale reflectată în prestigiul câştigat la nivel regional şi global. Chiar dacă în viaţa unei instituţii un sfert de veac nu înseamnă mult, se poate spune astăzi că Serviciul Român de Informaţii şi-a construit o tradiţie a performanţei, a lucrului bine făcut şi a valorizării calităţii umane. Forţa intelectuală şi competenţa acţională sunt posibile şi ca urmare a dezvoltării continue şi coerente a suportului logistic şi funcţional al instituţiei noastre.

În îndeplinirea misiunii fundamentale a Serviciului, asigurarea suportului funcţional a reprezentat şi reprezintă un factor determinant al performanţei, aportul şi distribuţia echilibrată a tuturor resurselor constituind garanţia creşterii continue a calităţii activităţii şi a unor realizări de excepţie.

Evoluţia fondurilor bugetare aprobate instituţiei, coroborată cu acţiunile de eficientizare a managementului activităţii financiare şi logistice, a permis asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea susţinută şi etapizată a infrastructurii proprii, pentru funcţionarea la parametri optimi, în concordanţă cu priorităţile instituţionale şi în condiţii de eficienţă, economicitate şi eficacitate, precum şi pentru achitarea drepturilor de asigurări şi asistenţă socială.

Alocările bugetare au urmat curba sinuoasă a evoluţiilor bugetare ale ultimilor 25 de ani. Chiar dacă la nivelul PIB-ului României bugetul Serviciului reprezintă o secvenţă din zona procentelor mult subunitare, fondurile disponibile au fost orientate în permanenţă spre atingerea obiectivelor strategice într-o logică a priorităţilor de securitate naţională. În ultimii ani, măsura eficacităţii instituţionale este conferită de funcţionarea unui sistem de planificare integrată modern, care permite programarea şi bugetarea, în proiecţie multianuală, a unor proiecte cu impact sistemic.

În acord cu dinamica politicilor publice europene, dar şi în contextul unor restricţii şi limitări generate de efectele crizei financiare şi de evoluţia macroeconomică care au încetinit procesul de implementare a viziunii modernizării Serviciului, valorificarea oportunităţilor oferite de accesarea asistenţei financiare comunitare nerambursabile a constituit o preocupare constantă, la nivelul instituţiei fiind deja finalizate sau în derulare o serie de astfel de proiecte.

În acelaşi plan se înscriu şi demersurile ce derivă din preocuparea managementului strategic pentru creşterea calităţii vieţii personalului, cea mai importantă resursă a Serviciului, respectiv îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, îmbunătăţirea calităţii serviciilor de cazare şi hrănire, inclusiv în obiectivele destinate refacerii capacităţii de muncă, acordarea asistenţei medicale de specialitate la standarde ridicate ş.a. Cei care au îmbrăţişat o carieră în Serviciul Român de Informaţii merită cu prisosinţă toate eforturile pentru a li se uşura viaţa de zi cu zi. Suntem însă conştienţi, în acelaşi timp, că profesionalismul, devotamentul şi credinţa cu care se dedică asigurării securităţii românilor nu vor putea fi niciodată recompensate pe măsură.

Asigurându-vă de întregul sprijin în realizarea demersurilor profesionale şi având certitudinea că vom acţiona împreună pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor şi misiunilor care ne revin, cele mai alese gânduri se îndreaptă către dumneavoastră, personalul instituţiei, activ sau în rezervă, împreună cu urări de realizări şi satisfacţii profesionale, precum şi personale.

La mulţi ani!

General-locotenent George-Viorel Voinescu, adjunct al directorului SRI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*