Momente semnificative din istoria Serviciului Român de Informaţii

1990 26.03.1990 – Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională a adoptat Decretul nr. 181 prin care a fost înfiinţat Serviciul Român de Informaţii. În baza aceluiaşi document, în funcţia de director al SRI a fost numit Virgil Măgureanu. 01.07.1990 – Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă (USLA) a fost reorganizată şi denumită…
Vezi articol
Share

15 ani de la constituirea Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul Român de Informații

La 24 martie 1994, prin sentința civilă nr. 10/ PJ a fost constituită, sub egida Serviciului Român de Informații, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere (ACMRR) din SRI, entitate apolitică și cu scop nepatrimonial. Asociația are drept obiective principale: apărarea onoarei și a demnității cadrelor militare care și-au…
Vezi articol
Share

Gândirea laterală

Termenul de “gândire laterală” a apărut în 1967 și își propunea să desemneze un proces sistematic de a gândi, depășind tiparele limitative ale gândirii logice. După dr. Edward de Bono, gândirea laterală s-ar explica astfel: “Nu poți săpa o groapă nouă adâncind o groapă mai veche”. Creativitatea încetează, deci, a…
Vezi articol
Share

Un feed-back

Se pare că structurile de învățământ ale SRI sunt destul de magnetice. Sunt grăitoare, în primul rând, solicitările de participare la concursul de admitere, atât pentru studiile universitare, cât și pentru cele masterale sau doctorale. Din acest an, masteratului așa-zis profesional i s-au alăturat alte patru destinate sau accesibile (și)…
Vezi articol
Share

Obiective și principale direcții de acțiune ale asociației cadrelor militare în rezervă și în retragere din SRI

Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul Român de Informații are în Statutul său, ca obiective principale, apărarea onoarei și demnității ofițerilor de informații, întărirea solidarității și unității de grup socio-profesional și satisfacerea ori promovarea drepturilor și intereselor îndreptățite, oportune și legitime ale acestora. Între direcțiile de…
Vezi articol
Share