National Crime Agency

Criminalitatea organizată gravă a fost recunoscută ca fiind una dintre cele mai mari amenințări la adresa securității și prosperității Marii Britanii. Ea influențează imaginea Regatului, provocând, prin violență, pagube comunităților și indivizilor și afectând bugetul total cu peste 24 de miliarde de lire în fiecare an.

În 2013, Guvernul a intensificat lupta împotriva acestui fenomen și a lansat un răspuns adecvat prin Strategia de combatere a criminalității organizate grave, împreună cu resursele necesare de aplicare a acesteia. Scopul strategiei este de a reduce substanțial nivelul criminalității organizate grave ce afectează Marea Britanie și interesele sale. Strategia are patru componente: urmărirea penală împotriva persoanelor și destructurarea grupărilor implicate în activități de criminalitate organizată gravă (Combatere); prevenirea implicării persoanelor în acest gen de activități (Prevenire); creșterea protecției împotriva criminalității organizate (Protejare); reducerea impactului acestor activități infracționale acolo unde ele au loc (Pregătire).

Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii Organizate – NCA

National Crime Agency (NCA) este vârful de lance al răspunsului Marii Britanii la amenințarea reprezentată de criminalitatea organizată și stabilește agenda operațională la nivel național pentru combaterea acesteia. Agenția conduce operațiuni, oferă sprijin altor parteneri la nivel local, regional, național și internațional, coordonează răspunsul eficient al organelor de aplicare a legii, în special la adresa celor mai grave amenințări și vulnerabilități.

Criminalitatea organizată gravă evoluează rapid și devine din ce în ce mai complexă. În timp ce impactul său se resimte la nivelul comunităților locale, originile și ramificațiile sale se extind dincolo de arealul local, național și adesea internațional. Prin urmare, este vital ca Agenția să dezvolte și să utilizeze capabilități și resurse pentru a aborda această amenințare, colaborând strâns cu Poliția, organele de aplicare a legii și alți parteneri interni și externi, pentru a răspunde adecvat și eficace. Munca noastră comună trebuie să conducă la crearea, în Marea Britanie, a unui mediu ostil pentru derularea unor activități din sfera criminalității organizate.

Pentru a putea oferi cel mai eficient răspuns la aceste amenințări, directorul general al Agenției consideră că instituția are nevoie de trei lucruri:
– în primul rând, o evaluare a fenomenului, pe care atât NCA, cât și partenerii săi să se bazeze. Acest lucru permite NCA să acționeze cu încredere împotriva celei mai mari amenințări;
– în al doilea rând, să clarifice, atât în interiorul Agenției, cât și între partenerii săi, care este contribuția fiecăruia. Atenția NCA se va concentra asupra celor supranumiți „intangibilii”, cei care au încercat să construiască industrii ale criminalității organizate. NCA se va asigura că infractorii nu sunt de neatins, indiferent cât de sofisticate sunt acțiunile lor. Cu alte cuvinte, nu vor exista locuri unde să se poată ascunde;
– în al treilea rând, să dezvolte și să ofere capabilități specializate, care să maximizeze impactul colectiv al organelor de aplicare a legii asupra amenințării reprezentate de criminalitatea organizată.

Prioritățile strategice care guvernează acțiunile NCA au fost stabilite de Ministerul de Interne:
– destructurarea organizațiilor de criminalitate organizată care afectează Marea Britanie și interesele sale;
– obținerea și păstrarea unei evaluări a amenințării criminalității organizate din Marea Britanie;
– conducerea, coordonarea și sprijinirea unui răspuns, la nivelul Marii Britanii și pe plan internațional, la amenințarea generată de criminalitatea organizată;
– îmbunătățirea capabilităților umane și tehnice ale organizației.

NCA pune accentul pe realizarea de evaluări credibile care să faciliteze înțelegerea amenințărilor la adresa Marii Britanii. Agenția nu este singură în acest demers, necesar pentru a permite un răspuns adecvat și rapid și pentru a crea viitoarele capabilități la nivel național. NCA lucrează cu parteneri-cheie din Guvern, industrie, instituții de învățământ, de aplicare a legii și de securitate pentru a se asigura că riscurile cu care se confruntă Marea Britanie pot fi înțelese și abordate pornind de la o imagine integrată. NCA va urmări permanent pe cei considerați infractori de nivel prioritar. Aceștia sunt cei care terorizează comunitățile și se consideră intangibili. Ei proiectează o imagine falsă despre propria putere, statut și poziție, forțând adesea oameni vulnerabili să ducă la îndeplinire activități infracționale în numele lor. Astfel, ei se distanțează de ilegalități și obțin cel mai mare profit cu un risc minim. NCA se va concentra cu precădere asupra acestor infractori, asigurându-se că șansele de destructurare și punere sub acuzare vor fi accelerate, odată ce Agenția este pe urmele lor. Teama infractorilor va rezulta din conștientizarea faptului că Agenția are acces la cea mai bună informație, obținută în mod legal și etic, că ofițerii săi sunt hotărâți, bine orientați, bine pregătiți și că vor prezenta în instanțe dovezi incontestabile, obținute și prezentate într-o manieră integră, precisă, detaliată, în litera și spiritul legii.

Combaterea exploatării sexuale a minorilor în mediul virtual

NCA a fost constituită pentru a oferi un răspuns adaptat la evoluția amenințărilor. Din perspectiva progreselor, este notabilă constituirea, în noiembrie 2015, a unei celule operaționale comune GCHQ (Government Communications Headquarters – Centrul Guvernamental de Comunicații) – NCA, pentru combaterea exploatării sexuale a minorilor în mediul virtual. Demersurile proactive derulate, în ultimul an de Agenție, în coordonare cu forțele polițienești, au avut ca efect instituirea unui mecanism de protecție pentru mai mult de 1250 de copii și arestarea a peste 900 de persoane suspectate de deținerea, producerea și distribuirea de materiale indecente cu copii.

Răspunsul dat de instituțiile de aplicare a legii este ilustrativ pentru modul în care Marea Britanie a fost nevoită să se adapteze amenințărilor criminalității organizate. De exemplu, între 2015 și 2016 s-au înregistrat creșteri semnificative ale semnalărilor privind distribuirea de imagini indecente cu copii și abuzurile asupra acestora. Numărul notificărilor către autorități, referitoare la imagini indecente cu copii, a crescut de la aproximativ 400 pe lună, în 2010, la aproximativ 1800. În același timp, criminalitatea informatică le oferă infractorilor profituri ridicate cu riscuri scăzute. Pentru instituțiile specializate ale statului, prioritatea și, în același timp, marea provocare, este de a identifica mecanismul prin care mediul online facilitează existența unei piețe a infracționalității din sfera exploatării sexuale a minorilor, traficului cu droguri, cu arme de foc și altele.

Ofiţeri în ţările europene şi africane

Amenințarea legată de migrația ilegală cu care se confruntă Marea Britanie și partenerii săi este ușor de observat. Aceasă amenințare se întinde pe teritoriul mai multor state, implicând diverse naționalități și moduri de operare. Amenințarea reprezentată de grupările de criminalitate organizată, care facilitează deplasarea din țările-sursă către Europa și Marea Britanie, este deosebit de complexă. Contribuția partenerilor internaționali este vitală pentru combaterea acestui fenomen. Din poziția de lider al grupului britanic de lucru în domeniul migrației ilegale, NCA a trimis ofițeri în țările europene și africane.

În decembrie 2015, acest grup de lucru a jucat un rol esențial într-o acțiune la nivel european care a condus la arestarea a 23 de membri ai unui organizații criminale din domeniul migrației ilegale, inclusiv a liderului acesteia în Marea Britanie. Folosindu-se de accesul unic pe care NCA îl are la nivel internațional și de forța relațiilor cu parteneri-cheie, precum Europol, grupul de lucru a reușit să destructureze o rețea criminală extinsă și eficientă.

Atacurile teroriste de anul trecut, din Paris, au subliniat gravitatea amenințării reprezentate de armele de foc. În iunie 2016, cinci indivizi au fost condamnați la un total de 90 de ani de închisoare, în urma unei operațiuni NCA, care a beneficiat de sprijinul remarcabil al partenerilor naționali și internaționali, inclusiv din România. Cei cinci au încercat să introducă ilegal, în Regat, cea mai mare cantitate de arme automate capturată vreodată în Marea Britanie.

Disponibilitatea redusă a armelor de foc în Marea Britanie este percepută de către partenerii din serviciile de informații și de combatere a terorismului ca un avantaj important în comparație cu alte țări. Noile provocări, cum ar fi Dark Web, pot diminua acest avantaj, astfel că una din prioritățile NCA este menținerea la un nivel scăzut a disponibilității armelor de foc în Regat.

Cele mai multe infracțiuni din domeniul criminalității organizate sunt motivate de considerente financiare. O componentă cheie a răspunsului integrat al NCA constă în a nu permite infractorilor să beneficieze de pe urma acțiunilor ilegale. În acest sens, Agenția urmărește să oprească persoanele și sistemele care permit spălarea banilor. NCA acționează pentru a nu permite infractorilor să câștige de pe urma infracțiunilor lor, ca o componentă-cheie a răspunsului său mai amplu. NCA urmărește să atingă acest obiectiv prin distrugerea sistemelor care facilitează spălarea banilor și prin țintirea directă a veniturilor ilicite, prin confiscarea bunurilor; recuperare pe cale civilă; compensații către victime; confiscări de bani și impunerea de taxe.

Evaluarea națională strategică din 2015 identifică un alt tip de spălare de bani, mult mai sofisticat, considerat o amenințare prioritară în sine. Operațiunea poate fi definită drept spălare de bani fără numerar, fiind desfășurată prin intermediul transferurilor electronice, structurilor corporatiste și deținătorilor unor trusturi sau companii. Eficiența acestei operațiuni este condiționată de accesul la sistemul financiar și de abilități de profesionist în domeniu.

Identificarea şi investigarea proactivă a specialiştilor corupţi

Una dintre prioritățile NCA este identificarea și investigarea proactivă a specialiștilor corupți implicați. Majoritatea avocaților, contabililor, furnizorilor de servicii și agenților imobiliari sunt cinstiți și se supun legilor. Dar sunt câțiva care nu o fac. Ei au ales să sprijine criminalitatea organizată, astfel că Agenția își folosește resursele pentru a-i identifica, ancheta și aduce în fața justiției.

NCA estimează că sute de milioane de lire sterline sunt spălate prin intermediul băncilor britanice și subsidiarelor acestora în fiecare an. Aici sunt incluse și profiturile obținute din corupție la nivel internațional, criminalitate organizată gravă și criminalitate organizată financiară. Aceasta nu înseamnă că serviciile financiare britanice sunt viciate, doar că, cel mai adesea, sunt victime fără vreo vină ale unor infractori care profită de ele. NCA s-a angajat să schimbe modul în care interacționează cu industria financiară, să construiască încrederea și să conlucreze pentru a combate acest gen de infracțiuni și a proteja societatea.

Ca parte a răspunsului NCA față de câștigurile ilicite provenite din corupția internațională, în februarie 2015 a fost creată Unitatea de Combatere a Corupției Internaționale (International Corruption Unit – ICU). Această structură se transformă într-una de talie mondială, conducând lupta Marii Britanii împotriva mitei și corupției. Unitatea are acces deplin la toate resursele NCA, inclusiv la nivel internațional, activități sub acoperire, competențe în domeniul recuperării prejudiciilor pe cale civilă și impunerii de taxe. Agenția folosește aceste instrumente pentru a investiga oficiali corupți care fură din bugetul statelor, afectând astfel dreptul cetățenilor la educație, hrană și adăpost.

Scopul NCA este să îi aducă în fața justiției pe acești oficiali corupți și să restituie bunurile destinatarilor de drept. De exemplu, echipa responsabilă de recuperarea prejudiciilor pe cale civilă a restituit recent suma de 29 milioane de lire către Macao, fiind pentru prima dată când Regatul Unit a repatriat sume provenite din activități ilicite, sub auspiciile Convenției ONU împotriva corupției. Recent, un infractor specializat în spălarea banilor, care a încercat să primească și să spele sumele obținute în urma unei fraude bancare din Germania, comisă în urmă cu 15 ani, a fost condamnat de instanță să restituie suma de 4,7 milioane de lire sterline.

Nu este nevoie să mai spunem că situația actuală implică provocări pentru toate instituțiile de aplicare a legii. Pe măsură ce nivelul infracționalității directe (față în față) scade, criminalitatea în sfera online se amplifică. Aceasta este folosită pentru a comunica, a spăla bani, a aranja transporturi ilegale și pentru a șantaja minori peste tot în lume.

Criminalitatea cibernetică a înglobat noi tipuri de infracțiuni, cum ar fi atacurile de tip DDoS, distribuirea de materiale indecente cu copii, precum și Dark Web, toate acestea inexistente în urmă cu 20 de ani. Costul financiar al infracțiunilor cibernetice, pentru afacerile britanice, continuă să crească, în prezent estimându-se la peste un miliard de lire sterline anual. Tot mai mult, criminalitatea cibernetică este învăluită în anonimitate și criptare, ceea ce complică crearea instrumentelor necesare pentru a ne asigura că infractorii periculoși nu se pot ascunde în fața legii. Deși dispozitivele și aplicațiile sunt legale, grupările de criminalitate organizată le folosesc pentru a evita să fie identificate. În calitate de instituție de aplicare a legii, trebuie să ne asigurăm că propriile capacități tehnice sunt în continuă evoluție și se adaptează corespunzător unui mediu infracțional în schimbare.

Drogurile, o ameninţare importantă a criminalităţii organizate

Rezultatele operaționale ale NCA care atrag cel mai mult atenția publicului sunt cele din domeniul capturilor mari de droguri. Pot servi ca exemple condamnarea recentă a 8 traficanți de droguri care au încercat să aducă 1,3 tone de cocaină în Europa sau cele 2,4 tone de cocaină capturate anul trecut, în decembrie, în apele din sudul Marii Britanii. Drogurile rămân o amenințare importantă a criminalității organizate cu impact internațional, național și local. Această amenințare se intersectează, de obicei, cu infracțiuni precum migrația ilegală, traficul și exploatarea de ființe umane sau spălarea de bani. Un număr important de traficanți sunt implicați în infracțiuni violente, inclusiv folosirea letală a armelor de foc.

Parteneriatele solide sunt în centrul activităților de combatere a criminalității organizate, iar NCA își va dezvolta permanent capacitățile și relațiile necesare pentru a lupta cu această amenințare, continuând să acționeze împreună cu agențiile de aplicare a legii de la nivel local, național și internațional și cu serviciile de informații, pentru a avea un impact maxim.

Abstract

Serious and organised crime has been recognised as one of the greatest threats to the UK’s national security and prosperity.

UK`s Serious Organised Crime Strategy aims to substantially reduce the level of serious and organised crime affecting the UK and its interests. It has four components: prosecuting and disrupting people engaged in serious and organised crime (Pursue); preventing people from engaging in this activity (Prevent); increasing protection against serious and organised crime (Protect); and reducing the impact of this criminality where it takes place (Prepare).

The National Crime Agency (NCA) sits at the apex of the UK law enforcement response to serious and organised crime and sets the national operational agenda for tackling it. The agency leads operations, provides support to others – locally, regionally, nationally and internationally – and coordinates activity to ensure an efficient and effective law enforcement response, prioritised against the most serious threats and vulnerabilities.

The NCA is prioritising work to further enhance and build confidence in the intelligence picture to better understand the threat to the UK from serious and organised crime. This is necessary to enable us to flex our response, with agility, and to build our national capabilities for the future. The agency cannot do this alone. The National Crime Agency works with key partners across government, industry, academia, law enforcement and security agencies to ensure that the risk the UK faces can be understood and addressed through a truly joined-up intelligence picture.

As the threat changes the NCA has been designed to respond dynamically. There has been progress: in November 2015 a GCHQ/ NCA Joint Operational Cell was launched to tackle the most technically advanced serious and organised criminals, with an initial focus on online child sexual exploitation.

Strong partnerships are at the heart of combating the roots of serious organised crime and the NCA will continue to develop the capabilities and relationships necessary to combat this threat by continuing to operate in partnership with local, national and international law enforcement and intelligence bodies to deliver maximum impact.

Autor: Janet Amir, Manager Regional NCA Marea Britanie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*