Gestionarea crizelor. Exemplul japonez

Există un vechi proverb japonez care spune că „bambusul care se îndoaie este mai puternic decât stejarul care rezistă”, ilustrând ideea că flexibilitatea și adaptabilitatea sunt mai importante și mai eficiente decât rigiditatea și rezistența în fața provocărilor și schimbărilor. Această înțelepciune ancestrală reflectă totodată o valoare profundă în cultura niponă: reziliența.

Japonia, cunoscută pentru istoria sa marcată de dezastre naturale și crize complexe, a devenit un exemplu remarcabil de reziliență în fața adversităților, însușindu-și abilitatea de a se adapta rapid și de a-și reveni în fața celor mai grele provocări. Resemnarea nu face parte din vocabularul japonez, iar, în gestionarea crizelor, arhipelagul nipon a demonstrat și continuă să demonstreze o puternică capacitate de adaptare și învățare.

În fața dezastrelor devastatoare, Japonia a arătat nu doar capabilitatea de a se recupera și reconstrui, ci și abilitatea de a utiliza instrumente de soft power pentru a face față adversităților și a se ridica din nou, oferind noi perspective asupra modului în care astfel de abordări pot fi utilizate în managementul crizelor și în consolidarea reputației sau influenței internaționale.

Unul dintre cele mai elocvente exemple în acest sens este dezastrul de la Fukushima din 2011, rezultatul unui cutremur de magnitudine 9, urmat de un tsunami devastator la doar 50 de minute distanță. Pe scurt, la 11 martie 2011, un seism major a lovit regiunea Tohoku din Japonia, declanșând un tsunami masiv care a inundat zona și a cauzat o serie de evenimente catastrofale la centrala nucleară Fukushima-Daiichi. S-a înregistrat contaminare radioactivă în sol, apă și alimente, ceea ce a dus la îngrijorări cu privire la siguranța alimentară și la impactul asupra resurselor de apă potabilă.

Guvernul japonez a fost astfel pus în fața unor crize suprapuse, de ordin umanitar, sanitar și de mediu, implicații potențiale inclusiv asupra relațiilor internaționale, situație care a reclamat eforturi considerabile de coordonare, resurse și expertiză.

În continuare, articolul își propune explorarea experienței Japoniei în privința utilizării instrumentelor de soft power în gestionarea dezastrului de la Fukushima și a rolului acestora în consolidarea rezilienței și în redobândirea încrederii într-o perioadă de criză, esențială în îndrumarea eforturilor de reconstrucție.

Comunicarea publică

Autoritățile japoneze au fost transparente în furnizarea informațiilor despre dezastru, impactul asupra mediului și sănătății publice, respectiv măsurile luate pentru protecția cetățenilor. Au fost organizate conferințe de presă regulate și comunicate de presă detaliate pentru a asigura o comunicare constantă și actualizată cu populația și mass-media, contribuind la reducerea incertitudinii și a speculațiilor, precum și la menținerea încrederii publicului (atât din țară, cât și din străinătate) cu privire la capacitatea de a gestiona criza și de a proteja populația.

De asemenea, guvernul japonez a colaborat cu agenții sau organizații internaționale – cum ar fi Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) sau Organizația Mondială a Sănătății – pentru a asigura o comunicare coordonată și a evita alarmismul sau dezinformarea în rândul comunității internaționale. Autoritățile nipone au colaborat strâns cu AIEA pentru schimb de informații și pentru a beneficia de expertiza agenției în gestionarea situației, demonstrând o abordare deschisă și responsabilă a guvernului – prin transmiterea mesajului că Japonia este pregătită să învețe și să colaboreze pentru a face față provocărilor comune –, ceea ce a contribuit la încrederea comunității internaționale.

De la ajutor umanitar și sprijin internațional, la diplomație și relații externe

Dată fiind amploarea crizei, Japonia a solicitat și a beneficiat de un val de sprijin în gestionarea dezastrului, guvernul făcând apel la comunitatea internațională pentru asistență tehnică și umanitară. Solidaritatea și colaborarea cu alte state și organizații au reprezentat elemente-cheie în abordarea crizelor suprapuse și în reducerea impactului acestora, Japonia arătându-și ulterior recunoștința față de sprijinul primit și întărindu-și totodată legăturile bilaterale și relațiile cu comunitatea internațională. Astfel, a utilizat diplomația și relațiile externe pentru a-și consolida imaginea și pentru a-și promova valorile și politicile în managementul dezastrelor.

Prin administrarea eficientă a ajutorului umanitar și implicarea activă în acțiunile de asistență și reconstrucție, Japonia a reușit să-și consolideze imaginea ca o țară responsabilă în fața crizelor. Ulterior, și-a intensificat dialogurile și cooperarea cu alte state, organizații internaționale și ONG-uri, continuând să progreseze și să valorifice lecțiile învățate în urma dezastrelor, precum și să explice și altor state, din propria experiență, atât aspectele pozitive, cât și cele negative. Experții niponi au participat activ la conferințe și evenimente internaționale legate de siguranța nucleară și gestionarea dezastrelor, au împărtășit din expertiza lor și au contribuit la dezvoltarea și îmbunătățirea abordărilor globale în domeniu.

Educație și conștientizare

Autoritățile japoneze au promovat educația și conștientizarea în rândul populației cu privire la siguranța nucleară și gestionarea dezastrelor, organizând campanii de informare menite să contribuie la înțelegerea riscurilor, a măsurilor de precauție și a modului de reacție în situații de criză. Astfel de campanii au servit ca instrumente de soft power și au ajutat la consolidarea încrederii și a sprijinului publicului intern și internațional. Concret, au fost lansate programe de educație nucleară în școli și comunități (ce au cuprins informații despre energie nucleară, riscuri și măsuri de siguranță) și au fost desfășurate numeroase sesiuni de informare publică la nivel local și național, în care au fost prezentate inclusiv cele mai recente descoperiri științifice în domeniu, transpunându-se într-o platformă pentru comunicarea directă cu cetățenii și pentru reducerea incertitudinii.

Mai mult, au fost distribuite comunităților și gospodăriilor materiale de informare și ghiduri practice (broșuri sau pliante), prin care s-au transmis instrucțiuni clare privind pregătirea în caz de dezastru, măsuri de protecție personală sau proceduri de evacuare. Totodată, organizațiile guvernamentale și neguvernamentale, dar și diverse companii private au lansat campanii de responsabilitate socială pentru a implica comunitățile în proiecte de reconstrucție și de revitalizare economică, promovând inclusiv angajamentul pentru siguranță și protecție a mediului.

În tot acest timp, guvernul a colaborat constant cu mass-media pentru a asigura diseminarea precisă și echilibrată a informațiilor.

Investiții în tehnologie și inovație

Recunoscută ca o țară cu expertiză în tehnologie și inovație, Japonia a investit în cercetare și dezvoltare în domeniul energiei nucleare și a demonstrat angajamentul său de a învăța din dezastru și de a identifica soluții cât mai sigure și durabile pentru viitor. Statul nipon a promovat frecvent colaborarea între cercetători și reprezentanți din industrie în vederea identificării măsurilor sustenabile și eficiente pentru gestionarea riscurilor de această natură. Această abordare a contribuit la consolidarea poziției Japoniei ca una dintre țările cu rol de exemplu în domeniul tehnologic și a transmis un mesaj puternic privind angajamentul său de a gestiona crizele într-un mod optim și responsabil.

După dezastrul nuclear, Japonia a sporit investițiile în tehnologii de energie regenerabilă (cum ar fi energia solară, eoliană sau hidroelectrică), având ca scopuri reducerea dependenței de energia nucleară și promovarea tranziției către surse de energie mai curate și sustenabile, transmițând astfel un angajament față de protecția mediului și crearea unui viitor durabil.

Mai mult, statul a alocat resurse semnificative pentru cercetare științifică în domeniul siguranței nucleare, dezvoltând și implementând sisteme și tehnologii avansate de monitorizare și detecție a radiațiilor pentru a controla nivelurile de expunere din zonele afectate. Conex, autoritățile nipone au dezvoltat soluții pentru gestionarea deșeurilor radioactive, purificarea apei și reconstrucția infrastructurii, arătând că sunt capabile să contribuie la rezolvarea problemelor globale legate de mediu și securitate.

Promovarea turismului și a culturii

Guvernul japonez a utilizat soft power pentru a promova turismul și a atrage investiții în zona afectată de dezastru. S-au desfășurat campanii de promovare a turismului local și s-au organizat evenimente culturale pentru a readuce încrederea și a aduce vizitatori în regiune, contribuind la revitalizarea treptată a economiei locale și la încurajarea revenirii la normalitate.

Unul dintre eforturile majore a fost reabilitarea și reconstrucția atracțiilor turistice din Fukushima, prin renovarea clădirilor istorice, a locurilor de interes cultural și a parcurilor. Japonia a investit în dezvoltarea unor trasee turistice atractive, care să evidențieze peisajele naturale pitorești și patrimoniul cultural al regiunii.

Prin asemenea demersuri, Japonia a folosit inclusiv turismul și cultura pentru a construi și a reinventa regiunea Fukushima după dezastrul din 2011, instrumente care au ajutat la crearea unei imagini pozitive și autentice a zonei în fața turiștilor din întreaga lume.

Lecția japoneză

Japonia continuă să fie un o sursă de inspirație pentru alte state care se confruntă cu provocări similare și să ofere lecții valoroase în privința asigurării rezilienței, inclusiv prin instrumente de soft power, reușind să se recupereze și să se reconstruiască în fața celor mai dificile situații de criză și, concomitent, să își consolideze influența și reputația la nivel internațional.

Eficiența în utilizarea soft power și în promovarea abordării de tip Whole of Society au contribuit la rolul incontestabil de lider pe care Japonia îl are astăzi în domeniul gestionării dezastrelor. Într-o lume în continuă schimbare, unde crizele complexe par să devină din ce în ce mai frecvente și severe, arhipelagul nipon ne amintește că reziliența și pregătirea adecvată pot face diferența, oferind exemple clare de învățare, adaptare și reinventare în fața provocărilor generate de natura impredictibilă, transformând dezastrele în povești de supraviețuire și încredere în puterea umană.

Abstract

Over the centuries, Japan has shown remarkable resilience in the face of natural disasters and complex crises, fortifying the country’s ability to quickly adapt and recover even from the toughest challenges. Drawing on the wisdom of flexibility and adaptability deeply ingrained in the Japanese culture, this article examines the use of soft power tools in Japan’s response to the Fukushima disaster in 2011 and their role in enhancing resilience and rebuilding public trust during times of crisis. Japan’s experience showcases the effectiveness of soft power approaches in crisis management, reputation building, and international influence, providing valuable lessons for other countries facing similar challenges.

Autor: Sorin Marin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*