SRI la 20 de ani

În 20 de ani de regim democratic, Serviciul Român de Informaţii a parcurs etape succesive de maturizare şi transformare. Astăzi, SRI este o instituţie de intelligence modernă, un stâlp solid al statului român, o garanţie a securităţii naţionale şi un partener respectat în sistemul de securitate euro-atlantic. Într- un mediu…
Vezi articol
Share

Moment aniversar pentru Serviciul Român de Informații

Dragi colegi, Acest moment aniversar reprezintă, pentru fiecare dintre noi, un prilej de reflecţie asupra drumului parcurs de Serviciu în aceşti 20 de ani, asupra stadiului în care ne aflăm din perspectiva rolului SRI în societatea română, precum şi asupra aşteptărilor noastre, ale celor din interiorul instituţiei. După un proces…
Vezi articol
Share

20 de ani de SRI

Se împlinesc 20 de ani de la înfiinţarea Serviciului Român de Informaţii. Acest moment aniversar, în care Serviciul a intrat în perioada maturităţii sale instituţionale, vine după o etapă bogată în realizări şi evenimente de importanţă strategică la nivel naţional, internaţional, dar şi instituţional. De-a lungul celor 20 de ani,…
Vezi articol
Share

Repere ale evoluţiei Serviciului Român de Informaţii din perspectiva managementului resurselor materiale şi financiare

Împlinirea a 20 de ani de la înfiinţarea Serviciului Român de Informaţii ne oferă răgazul unui moment de reflexie asupra a ceea ce am realizat, după parcurgerea unui drum marcat de momente şi rezultate ce se constituie deja în repere de referinţă ale existenţei noastre. În ultima decadă a secolului…
Vezi articol
Share

Rolul activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică în domeniul intelligence

În actuala etapă de dezvoltare a societăţii, prin prisma abordării globale, securitatea a încetat să mai reprezinte apanajul unor structuri închise şi rigide, la realizarea acesteia fiind necesară participarea largă şi onestă a tuturor categoriilor sociale şi, mai mult, înţelegerea la nivelul fiecărui individ a drepturilor, precum şi asumarea responsabilităţilor…
Vezi articol
Share

Serviciul Român de Informații – autoritate în colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate şi oficiale

Serviciul Român de Informaţii organizează și răspunde, potrivit legii, de colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei ce conţine informaţii secrete de stat, informaţii secrete de serviciu precum şi a corespondenţei oficiale între autorităţile şi instituţiile publice, agenţii economici cu capital integral sau parţial de stat, precum…
Vezi articol
Share

Centrul de perfecționare Bran

Momentele aniversare survenite în evoluţia unei instituţii pot fi asimilate marilor bucurii sufleteşti dar în aceeaşi măsură reprezintă o recunoaştere a eforturilor şi meritelor colective. Dacă evenimentul are o semnificaţie temporală majoră, care subliniază trecerea unui număr important de ani, se poate vorbi deja despre istorie şi tradiţie. Deşi zona…
Vezi articol
Share