25 de ani de activitate tehnică în susținerea intelligence-ului românesc

Dezvoltarea exponenţială a tehnologiilor reprezintă o caracteristică a epocii contemporane, proces în care România a trebuit să se integreze simultan cu reformele începute în 1990. În acest context, pentru desfăşurarea activităţilor specifice Serviciului Român de Informaţii, au putut fi utilizate diferite mijloace tehnice, unele achiziţionate din străinătate, altele dezvoltate intern, prin structurile tehnice specializate ale Serviciului. După înfiinţarea Serviciului Român de Informaţii, o parte din personalul angrenat în activităţile tehnice de atunci a constituit nucleul pentru dezvoltarea ulterioară a domeniului tehnic, în ansamblul său. Cerinţele şi nevoile de dezvoltare în domeniul tehnic au crescut continuu, ceea ce a impus o adaptare permanentă la nou şi o aliniere a nivelului tehnologic disponibil în interiorul Serviciului, cu noutăţile aduse de piaţa concurenţială.

În evoluţia Serviciului s-a modificat complet viziunea asupra modului de abordare a nevoii de a cunoaşte, precum şi a dezvoltării, implementării şi exploatării de noi sisteme tehnice necesare muncii de intelligence pe plan naţional. Se cuvine însă să precizăm că, pe de o parte, ofertele comerciale nu satisfac întotdeauna necesităţile operative, iar pe de altă parte specificul misiunilor Serviciului impune păstrarea controlului intern asupra unor categorii de produse, din raţiuni de securitate. În aceste condiţii, a fost necesară, încă de la început, o permanentă pregătire a personalului din domeniul tehnic, în paralel cu asigurarea unei dezvoltări eficiente a tehnologiilor utilizate de către Serviciu.

Managementul aplicat a asigurat menţinerea sistemelor și echipamentelor proprii la un nivel tehnologic ridicat, coroborat cu o bună pregătire a personalului angrenat pe toate palierele de acţiune specifice zonei tehnice a Serviciului.

Ritmul schimbărilor în plan tehnic şi tehnologic s-a amplificat constant. Dacă la începutul anilor ’90 vorbeam de modernizări care să asigure un suport tehnic minim necesar pe fondul reconceptualizării specifice Serviciului, în prezent tehnologia joacă un rol din ce în ce mai important în activitatea de securitate naţională a serviciilor de informaţii, în condiţiile în care dezvoltarea tehnologică influenţează fiecare aspect al vieţii sociale, dar este folosită şi de organizaţii, structuri sau persoane ale căror activităţi reprezintă ameninţări la adresa securităţii naţionale. La rezultatele şi realizările Serviciului a contribuit şi experienţa tehnică acumulată în cei 25 de ani parcurși. Prevenirea și contracararea la timp de către Serviciul Român de Informaţii a ameninţărilor la securitatea naţională, menţinerea unui climat de echilibru, înţelegerea dinamicii de securitate la nivel naţional reprezintă nota dominantă a modului de acţiune al Serviciului, pentru care domeniul tehnic a asigurat suportul necesar.

Cei 25 de ani de activităţi tehnice reprezintă o acumulare calitativă continuă, manifestată prin dezvoltarea şi implementarea de noi tehnologii, ceea ce a conferit „zonei tehnice” o identitate proprie în structura Serviciului. Capabilităţile de expertizare tehnică multidisciplinară presupun constituirea unor grupuri omogene de specialiști cu înaltă calificare în domenii conexe, precum analiza fizico-chimică a probelor materiale, a imaginilor, a aplicaţiilor și datelor informatice, a vocii și vorbirii, genetică, a explozibililor, a mijloacelor de telecomunicaţii, grafică și tehnică de producere a documentelor, a mijloacelor de interceptare ilegală a comunicaţiilor și, nu în ultimul rând, analiza mijloacelor electronice de plată. Pentru a avea o imagine mai largă a paletei de activităţi tehnice desfășurate în cadrul Serviciului, trebuie să menţionăm preocupările privind evaluarea produselor criptografice și măsurătorile TEMPEST în laboratoarele proprii, acreditate la nivel naţional.

Cei 25 de ani de activitate tehnică reprezintă trepte parcurse pe calea diversificării paletei de activităţi tehnice specializate, a dezvoltării sistemelor şi echipamentelor proprii şi a asigurării unui răspuns profesionist la provocările întâmpinate în această perioadă. Modernizarea continuă a activităţilor şi sistemelor disponibile în zona tehnică a Serviciului a condus la asigurarea unui spectru larg de acţiune, corespunzător nevoilor activităţii de intelligence la nivel naţional. Diversificarea și creșterea numărului de laboratoare specializate a întregit capabilităţile tehnice ale SRI. Creșterea gradului de profesionalism al personalului, stabilirea unor relaţii de cooperare eficiente şi de parteneriat corect cu instituţiile interne şi cu servicii de intelligence externe României, bazate pe schimbul de experienţă din activitatea tehnică, a asigurat un cadru normal de dezvoltare a încrederii şi experienţei comune.

Toate acestea au contribuit la formarea unei percepţii corecte asupra activităţii SRI, la creșterea încrederii populaţiei în acţiunile acestuia, precum și la recunoașterea, de către partenerii externi, a nivelului atins în plan profesional. Pregătirea continuă și obţinerea de certificări în domenii de interes, asigurarea unui standard înalt de pregătire profesională a personalului, capacitatea crescută de proiectare și implementarea de aplicaţii specializate, disponibilitatea de a aborda teme dintre cele mai complexe în proiecte interne, dar și în parteneriate externe, au condus la dezvoltarea unor instrumente software complete, înalt integrate, capabile să ofere suportul necesar derulării activităţilor de culegere, analiză şi valorificare a informaţiilor, în paralel cu asigurarea suportului tehnic pentru toate structurile Serviciului. Angajarea întregului personal în această provocare de absorbţie „a noului” este garanţia unui suport tehnic de valoare, necesar activităţii de intelligence specifice instituţiei.

La ceas aniversar, în numele meu şi al conducerii SRI, adresez mulţumiri întregului personal al instituţiei pentru profesionalismul demonstrat, care a presupus atât un efort constant de pregătire, cât şi renunţări personale, şi îl asigur de sprijin necondiţionat şi pe viitor pentru îndeplinirea misiunii nobile a Serviciului, aceea de a construi o lume mai sigură.

La mulţi ani!

General-locotenent Dumitru Cocoru, adjunct al directorului SRI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*