Preşedinţia Consiliului UE. Parteneriatul pentru securitate

Preluarea Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene de către România a fost privită de la bun început ca un prilej de a arăta că România dispune de resursele şi capabilităţile necesare gestionării unor proiecte de anvergură europeană, dar şi ca o premisă pentru creşterea vizibilităţii şi promovarea unor proiecte naţionale de interes strategic în plan comunitar. Îndeplinirea cu succes a acestei responsabilităţi este de natură să demonstreze că România este un partener important în cadrul Uniunii Europene (UE), pe care celelalte state membre pot conta oricând.
Instituţiile naţionale s-au angajat să depună toate eforturile pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor organizate în timpul mandatului asumat de România, pentru a contribui, astfel, la promovarea şi consolidarea imaginii pozitive a ţării noastre la nivelul UE.

Un element-cheie pentru atingerea acestui obiectiv a fost asigurarea deplinei securităţi a reuniunilor găzduite pe întreg teritoriul naţional. Măsurile specifice acestei misiuni au fost puse în practică astfel încât să permită desfăşurarea activităţilor cotidiene, fără impunerea unor restricţii deosebite pentru populaţie.

Eforturile au fost şi sunt considerabile, având în vedere numărul relativ mare al reuniunilor oficiale, care se ridică la aproape 300. Reuniunile organizate în contextul deţinerii Preşedinţiei române a Consiliului UE au fost grupate astfel: Summit – nivel 1, Ministeriale – nivel 2, Directori / Şefi de agenţii – nivel 3, Experţi – nivel 4 şi Conferinţe – nivel 5. Procedurile în vigoare au impus, în acest context, măsuri sporite de securitate pentru desfăşurarea celor aproximativ 25 de reuniuni ministeriale (nivel 2) şi a unui Summit (nivel 1).

Activităţile specifice se desfăşoară în conformitate cu prevederile unei concepţii de securitate pusă în practică pe durata Preşedinţiei române a Consiliului UE. Această concepţie, integrată de SPP, a fost elaborată în urma consultărilor avute, în prima parte a anului 2018, cu celelalte instituţii naţionale cu atribuţii în materie, printre care şi SRI.

Coordonarea generală a măsurilor de securitate este asigurată de un Comitet Interministerial pentru Securitate format din miniştri, directori şi secretari de stat, prim-adjuncţi sau adjuncţi din cadrul MApN, MAI, SPP, SRI, SIE şi STS, care cooperează strâns atât cu MAE, cât şi cu alte ministere şi entităţi ce organizează sau găzduiesc reuniuni ori alte activităţii oficiale în format UE pe teritoriul ţării noastre.

Un grup de experţi pregătiţi pentru orice provocare

Având în vedere atribuţiile funcţionale şi responsabilităţile legale, SRI a desemnat reprezentanţi în structurile constituite conform concepţiei menţionate, implicându-se activ cu personal specializat, informaţii şi capabilităţi tehnice, în susţinerea eforturilor naţionale de asigurare a securităţii evenimentelor oficiale.

Totodată, factorii de decizie din cadrul SRI au hotărât, încă din prima parte a anului 2018, pe baza unei analize aprofundate, înfiinţarea unui task force (grup operativ) intern, pentru gestionarea integrată a acestei problematici, care să funcţioneze permanent, în timpul Preşedinţiei române a Consiliului UE, într-o locaţie dedicată (Centru de Situaţii / SitCen). Prin definiţie, un task force reprezintă un grup de persoane, stabilit pe o durată determinată de timp, în vederea îndeplinirii unei anumite misiuni sau a realizării unui proiect specific, ce presupune o abordare multidisciplinară.

Grupul include experţi din cadrul mai multor unităţi operative ale SRI, la constituirea sa fiind avute în vedere provocările specifice actualului context de securitate european, marcat de ameninţări generate, printre altele, de terorism, atacuri cibernetice şi agresiuni informaţionale.

Grupul operativ menţine permanent legătura cu structurile relevante ale SRI de la nivel central şi teritorial, inclusiv cele de analiză şi cooperare internaţională, activitatea sa fiind susţinută de unităţile cu profil tehnic, care au un rol deosebit de important în operarea diferitelor sisteme IT&C, necesare pentru valorificarea rapidă a datelor şi informaţiilor de interes, atât în plan intern, cât şi în relaţia interinstituţională.

Membrii grupului operativ relaţionează direct cu celelalte structuri sau reprezentanţi din cadrul instituţiilor cu responsabilităţi în asigurarea securităţii naţionale şi, prin intermediul canalelor specializate de legătură, cu parteneri externi ai SRI.

Trebuie subliniat faptul că grupul operativ al SRI implicat în asigurarea securităţii pe durata Preşedinţiei române a Consiliului UE nu are rolul dirijării măsurilor concrete din teren, ci răspunde, mai degrabă, nevoii de gestionare integrată a eforturilor instituţionale în contextul menţionat. În acelaşi timp, această structură generează şi întreţine un flux constant de informare pe relaţia cu eşaloanele superioare din SRI, care asigură coordonarea strategică în plan intern, cu privire la stadiul îndeplinirii sarcinilor primite ori asumate instituţional.

Lipsa incidentelor, dovada succesului

Grupul operativ a permis SRI să răspundă prompt la toate solicitările formulate şi să se adapteze rapid fiecărei situaţii şi provocări cu care s-a confruntat în procesul îndeplinirii obiectivelor stabilite.

Justeţea măsurilor adoptate în cadrul Comitetului Interministerial pentru Securitate este demonstrată de absenţa oricăror incidente de securitate pe timpul deţinerii Preşedinţiei Consiliului UE.

Un eveniment deosebit de important din această perspectivă a fost Summitul de la Sibiu, care a necesitat un nivel de atenţie şi efort sensibil mai ridicat, în contextul provocărilor generate de prezenţa concomitentă, în acelaşi loc, a unui număr mare de şefi de stat şi de guvern, precum şi de oficiali UE de rang înalt. SRI a asigurat, prin posibilităţile de care dispune în teritoriu, inclusiv locaţia necesară pentru funcţionarea unei structuri ad-hoc specializată în domeniul informaţiilor de securitate, compusă din experţi desemnaţi de instituţiile cu atribuţii în domeniu.

Partenerii naţionali ai SRI au apreciat atitudinea pro-activă şi eficacitatea măsurilor instituţionale adoptate în domeniul securităţii, inclusiv ca urmare a coordonării, la nivel tehnic, asigurată de grupul operativ. Se poate concluziona că, pe lângă atingerea obiectivelor urmărite, decizia înfiinţării acestui grup operativ a consolidat imaginea pozitivă a SRI la nivel naţional şi a crescut nivelul de relaţionare cu celelalte instituţii româneşti cu atribuţii în domeniul securităţii.

Nu în ultimul rând, ca o recunoaştere a eficacităţii activităţilor grupului operativ, la nivelul conducerii SRI s-a luat decizia ca măsurile interne destinate asigurării securităţii pe timpul vizitei Sanctităţii Sale Papa Francisc în România (31.05-02.06.2019) să fie coordonate, în plan tehnic, de către aceeaşi structură. Aceleaşi entităţi şi persoane care au asigurat desfăşurarea fără incidente a evenimentelor precedente sunt angrenate în buna desfăşurare a vizitei Suveranului Pontif, care este, la rândul său, un moment de o importanţă aparte pentru România şi, implicit, pentru structurile responsabile de securitate.

Abstract

The Romanian Presidency of the Council of the European Union represents a special opportunity to increase the visibility of our country and promote strategic projects beyond the national framework.

In order to fulfill its legal responsibilities, SRI has committed itself to actively support the continuous and significant efforts led by the Inter-ministerial Security Committee, a dedicated overall coordination structure with representation at strategic leadership level.

Taking into consideration the multiple challenges of the current international security environment, the SRI’s contribution involves the participation of a broad range of experts on several lines of activities, as well as numerous technical and logistical capabilities.

For an integrated approach of multidisciplinary activities, the strategic leadership of SRI decided to establish a task force during the first half of 2019.

The effectiveness of the decisions adopted at national level was also demonstrated by the absence of any major security incident, especially in the context of the EU Summit in Sibiu, despite the multiple challenges generated by the presence in the same place and at the same time of numerous European leaders.

Autor: Florin Drugă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*