Centrul de perfecționare Bran

Momentele aniversare survenite în evoluţia unei instituţii pot fi asimilate marilor bucurii sufleteşti dar în aceeaşi măsură reprezintă o recunoaştere a eforturilor şi meritelor colective. Dacă evenimentul are o semnificaţie temporală majoră, care subliniază trecerea unui număr important de ani, se poate vorbi deja despre istorie şi tradiţie. Deşi zona de intelligence se prezumă a fi caracterizată de discreţie, se cuvine ca uneori, secvenţe din evoluţia ei să fie prezentate, iar o parte din mistere să fie dezvăluite.

Adevenit un truism afirmaţia conform căreia activitatea de informaţii reprezintă cea mai veche şi stabilă profesie din lume. Pentru a putea fi îndeplinite aceste atribute, profesia onorabilă de lucrător în domeniul informaţiilor trebuie să fie asigurată de persoane dispuse să renunţe la unele privilegii personale, să se înregimenteze normativ şi emoţional într-un tip de organizaţie, care funcţionează în baza unor reguli precise şi riguroase şi dispune de capacitatea necesară de a forma şi dezvolta atitudini şi afecte valorificabile în interesul naţiunii.

Pentru a forma acest tip de personal, serviciile de informaţii trebuie să-şi creeze instituţii şi structuri de învăţământ prin intermediul cărora să poată fi pregătită resursa umană, conform necesităţilor instituţionale. Una dintre structurile de învăţământ care funcţionează în cadrul Serviciului Român de Informaţii este Centrul de Perfecţionare Bran, care la 1 octombrie 2009 a împlinit 40 de ani de la înfiinţare, prilej de sărbătoare, dar şi de mândrie şi onoare pentru conducerea Serviciului şi a cadrelor care îşi desfăşoară activitatea în această unitate. Evenimentul a fost marcat printr-un ceremonial militar la care au participat reprezentanţi ai unor unităţi centrale şi teritoriale, factori decizionali din structurile sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri în rezervă şi retragere.

De la data înfiinţării, în clădirea unei foste cazărmi, activităţile desfăşurate în acest Centru au fost orientate în direcţia pregătirii şi perfecţionării lucrătorilor de informaţii. Nu putem vorbi de o continuitate instituţională deoarece, de la momentul înfiinţării şi până în 1990, această unitate de învăţământ a făcut parte din Consiliul Securităţii Statului, Departamentul Securităţii Statului şi, după această dată, din Serviciul Român de Informaţii, însă putem vorbi despre o continuitate a procesului de învăţământ, prin intermediul căruia s-a asigurat pregătirea de specialitate a cadrelor, conform cerinţelor instituţionale specifice fiecărei etape.

Încă de la debutul activităţii şi până în prezent, în atenţia comandanţilor acestei unităţi a stat preocuparea pentru alinierea procesului de învăţământ la cele mai înalte standarde, astfel încât după finalizarea cursurilor, cadrele participante să poată răspunde într-o manieră performantă la solicitările profesiei şi implicit la executarea misiunilor încredinţate Serviciului.

Activitatea de instruire în Centrul Bran a debutat sub auspicii de mare anvergură, primul curs organizat fiind unul pentru generali şi ofiţeri de conducere, care ocupau poziţii de înaltă comandă.

Ulterior, procesul de învăţământ a fost diversificat şi canalizat spre pregătirea pe specializările: antiterorism, tehnico-operative, funcţionale şi de suport logistic.

Principalele discipline de studiu parcurse în cadrul cursurilor au fost: pregătire de informaţii, pregătire juridică, pregătire militară şi pregătire de specialitate.

În prezent, misiunea de bază a Centrului este de a asigura pregătirea specifică a lucrătorului în domeniul informaţiilor, cu accent pe elementele de fidelizare, apartenenţă, disciplină, normă, rigoare şi discreţie profesională. Cultivarea unor sentimente şi atitudini ale cursanţilor, de respect faţă de valorile sociale fundamentale şi ataşament faţă de Serviciu constituie o constantă a pregătirii organizate în această unitate.

Centrul de Perfecţionare Bran are în preocupare susţinerea unor măsuri de modernizare şi eficientizare a activităţii de învăţământ în contextul continuării procesului de implementare a măsurilor prevăzute de “Viziunea Strategică 2007 – 2010”, cu accent pe orientarea şi adaptarea permanentă a activităţii de pregătire a cadrelor, potrivit principiilor şi direcţiilor de acţiune vizate de reforma instituţională a Serviciului.

Plecând de la axioma conform căreia piesa de rezistenţă în organizaţia de tip intelligence este resursa umană, iar succesul se exprimă în valori absolute, activitatea de pregătire a lucrătorului în domeniul informaţiilor, asigurată de Centrul de Perfecţionare Bran, este aliniată la cerinţele impuse de învăţământul modern.

Realizările acestui Centru au fost posibile şi datorită gradului mare de implicare a conducerii instituţiei, care a susţinut procesul de învăţământ prin alocarea resurselor necesare dezvoltării bazei materiale şi a elementelor de suport tehnic şi logistic, capabile să asigure desfăşurarea activităţilor în condiţii deosebite.

Ambasador George Cristian Maior: „Principalul nostru obiectiv este asigurarea produsului finit, cel de intelligence, prin accentuarea activităţilor profesionale adecvate unui Serviciu de informaţii, respectiv munca operativă, analitică şi intelectuală”.

Autor: Dan Mircea Suciu

Total
2
Shares

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*