Rolul activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică în domeniul intelligence

În actuala etapă de dezvoltare a societăţii, prin prisma abordării globale, securitatea a încetat să mai reprezinte apanajul unor structuri închise şi rigide, la realizarea acesteia fiind necesară participarea largă şi onestă a tuturor categoriilor sociale şi, mai mult, înţelegerea la nivelul fiecărui individ a drepturilor, precum şi asumarea responsabilităţilor ce îi revin.

Plecând de la această realitate, Serviciul Român de Informaţii participă direct la construirea şi consolidarea culturii de securitate, prin facilitarea dialogului pe teme de securitate între profesionişti, mediile academice şi de cercetare, stimularea procesului de învăţământ pentru conştientizarea necesităţii unei atitudini participative a cetăţenilor la transformările politice, economice şi sociale, contribuind indirect la stabilitatea naţională, regională şi, nu în ultimul rând, la cea globală.

În acest context, componenta tehnică a activităţii Serviciului este implicată într-o continuă evoluţie în acord cu cerinţele mediului de securitate. La nivelul societăţii, dezvoltarea tehnologiilor cunoaşte o creştere exponenţială dictată de condiţiile economice manifeste ale pieţelor globale, astfel că o particularitate a investiţiilor financiare este dată de cuantumul mare dedicat cercetării. Acelaşi fenomen are impact asupra activităţii tehnice din domeniul informaţiilor, impunând specialiştilor un ritm rapid de asimilare a unor noi tehnologii, unele fără precedent, dar care, datorită calităţii duale de a fi disponibilă atât în domeniile speciale cât şi la nivel comercial celor ce o pot utiliza ca suport pentru materializarea unor ameninţări la adresa securităţii naţionale, implică necesitatea realizării mecanismelor de protecţie pentru prevenirea utilizărilor alternative.

Pe de altă parte, anumite situaţii inedite, generate de particularităţile unor infrastructuri informatice şi de comunicaţii, pot solicita specialiştilor elaborarea unor soluţii originale, astfel că domeniul informaţiilor emite noi cerinţe, noi soluţii tehnice ale căror rezolvări sunt căutate în mediul creativ al cercetării fundamentale sau aplicative.

Nu sunt puţine exemplele unor state ale căror structuri de informaţii au propriile centre de cercetare, orientate pe tematici specializate sau altele care au preferat formula direcţionării acestor solicitări către domeniul economic privat, care oferă un circuit eficient al investiţiilor mai mari pentru cercetare, îndreptate spre producţie specializată sau de larg consum. La momentul actual, multe state dezvoltate au consemnată, în strategiile proprii de informaţii sau de apărare componenta de cercetare-dezvoltare a tehnologiilor ca una ce nu trebuie considerată doar suport al activităţii de informaţii, ci ca o componentă la fel de importantă pentru securitatea naţională ca şi cele deja cunoscute.

În România, dezvoltarea parteneriatului cu comunităţile ştiinţifice şi de cercetare din ţară şi străinătate, prin forme adecvate de acţiune, reprezintă o necesitate de modernizare internă a Serviciului, dar şi de interacţiune normală cu societatea civilă. Beneficiile acestei modernizări a resurselor, fie tehnice, ştiinţifice sau tehnologice, permit progresul social şi economic în cercetarea românească, într-o perspectivă tangibilă, în care rezultatele de avangardă să ofere potenţiala compensare a importului de tehnologie de vârf, specifică activităţilor de informaţii. Direcţiile principale de dezvoltare a acelor tehnologii a căror materializare prin activităţi de cercetare-dezvoltare o constituie tocmai infrastructura operaţională a Serviciului au fost trasate odată cu definirea terminologiei categoriilor de informaţii.

Pentru securitatea naţională este esenţială capacitatea de percepţie anticipativă şi de prefigurare a ameninţărilor pentru evitarea surprizelor de natură strategică şi coordonare a acţiunilor viitoare, inclusiv pentru atingerea obiectivelor şi realizarea intereselor cuprinse în „Viziunea strategică 2007-2010”. Pentru structura tehnică a Serviciului rezolvarea „ecuaţiei” constă în găsirea şi implementarea soluţiilor adecvate pentru o infrastructură modernă, a cărei dezvoltare trebuie situată la nivelul cercetării tehnice mondiale, asigurând astfel un suport tehnic întregii activităţi a Serviciului Român de Informaţii, într-o societate a cunoaşterii în care există o conexiune activă cu comunitatea ştiinţifică.

Revenind la importanţa de a menţine un mediu de securitate stabil, activitatea de informaţii implică dezvoltarea caracterului preventiv, prin operarea într-o societate cu o cultură de securitate bine conturată, bazată pe valorile democratice, libertăţi civile consacrate, transparenţă şi echidistanţă politică. Relaţionarea cu societatea civilă şi mediul privat şi-a demonstrat, în ultimii ani, nu numai oportunitatea, dar şi necesitatea pentru desfăşurarea unei activităţi optime a Serviciului în interesul cetăţeanului şi al statului.

Implicarea Serviciului în activitatea de cercetare-dezvoltare, participarea alături de organizaţii publice sau private la proiectele de cercetare naţionale sau europene reprezintă un reper important în activitatea Serviciului, asigurându-se astfel schimbul de opinii, emulaţia ştiinţifică necesară unei cercetări profunde şi solide, asigurarea cunoaşterii reale a tendinţelor actuale din „intelligence” şi contribuind din plin la îmbunătăţirea conceptuală şi practică a instrumentelor necesare activităţii de informaţii şi de dezvoltare a performanţei în relaţia de comunicare cu beneficiarii informaţiilor.

În cadrul Serviciului, prin activităţi de cercetare-dezvoltare proprii sau în colaborare cu parteneri externi, au fost realizate o serie de echipamente şi dispozitive speciale necesare în activităţile de prevenire şi combatere a terorismului, de implementare a unor produse şi infrastructuri informatice destinate protecţiei comunicaţiilor şi a informaţiilor clasificare, în conformitate cu cerinţele standardelor naţionale, ale NATO şi UE, unele realizări originale făcând obiectul unor brevete de invenţii.

Evoluţia şi creşterea continuă a complexităţii tehnologiilor şi inovaţiilor ştiinţifice au determinat formarea unui nou spaţiu de comunicare, care a accelerat transformarea societăţii tradiţionale într- o societate informaţională. Una dintre provocări este identificarea tehnologiilor de risc ce definesc tendinţe inovative de construire a infrastructurilor de importanţă deosebită la nivel naţional, ceea ce va conduce la o preocupare permanentă în dezvoltarea mecanismelor de apărare a acestora, în sensul definirii unui mediu coerent, cu noi norme de reglementare a relaţiilor sociale şi economice.

Autor: gl.bg. Dumitru Cocoru, Adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*