Complexitatea procesului de comunicare prin mass-media

A încerca să defineşti procesul de comunicare poate fi la fel de dificil, uneori, cu a … comunica. Conform multiplelor definiţii pe care le propune Dicţionarul explicativ al limbii române, comunicarea este: 1. ”acţiunea de a comunica”, 2. ”înştiinţare, veste, ştire”, 3. ”contact, relaţie, legătură”, 4. ”prezentare într-un cerc restrâns…
Vezi articol
Share

Pe scurt despre arta dezinformării

Explozia surselor şi a canalelor de transmitere a informaţiei în lumea modernă readuce în atenţie, cu valenţe infinit mai complexe, dar în cadre conceptuale relativ similare, una dintre cele mai importante tactici consacrate de Războiul Rece şi anume dezinformarea. Înainte de a intra în intimitatea unui concept utilizat adesea în…
Vezi articol
Share

Cum negociem cu persoane supraîncărcate emoțional

În funcţie de relaţia anterioară dintre agresor şi victimele sale, situaţiile de criză cu luări de ostatici se clasifică în incidente „non-hostage” şi „hostage”. În incidentele non-hostage ostaticii sunt aleşi pe criterii afectiv-emoţionale şi sunt fie rude, prieteni, colegi sau angajatori ai agresorului, fie alte persoane care i-au cauzat acestuia…
Vezi articol
Share

Abordarea pragmatică a riscului biologic în laboratoarele de analize medicale

Riscurile biologice, deşi sunt invizibile, sunt extrem de periculoase, cu un impact deseori major în rândul populației. Pericolele biologice sunt acele pericole de origine biologică ce au efecte adverse atât asupra sănătății omului, cât și asupra mediului. Cele mai comune pericole biologice provin de la diferite bacterii infecțioase sau toxice,…
Vezi articol
Share

Securitatea alimentară: Potențialul agricol, componentă a securității naționale a României

Cu toate că au existat preocupări pentru starea de nutriţie a populaţiei încă din cele mai vechi timpuri, abia spre mijlocul secolului trecut s-au pus bazele ştiinţifice şi instituţionale ale politicilor alimentare şi nutriţionale contemporane. Politicile alimentare şi nutriţionale sunt reprezentate de o serie de obiective, priorităţi, norme şi decizii…
Vezi articol
Share

Perspective teoretice asupra amenințărilor cu incidență în domeniul securității

Subiect de analiză morală, de dezbatere filosofică şi de retorică pentru academicieni, ameninţarea la adresa securităţii s-a impus în viaţa cotidiană ca element de agresiune de mari dimensiuni, constituind astfel, în epoca modernă, fundamentul existenţei serviciilor de informaţii cărora le revine privilegiul contracarării şi surmontării acestor situaţii incidente. O chestiune…
Vezi articol
Share

Aspecte privind tehnicile de propaganda si manipulare mass-media

Conform Dicțonarului de Sociologie, manipularea reprezintă acțiunea de a determina un actor social (persoană, grup, colectivitate, etc.) să gândească și să acționeze într-un mod compatibil cu interesele inițiatorului, și nu cu interesele sale, prin utilizarea unor tehnici ca persuasiunea, care distorsionează intenționat adevărul, lăsând impresia libertății de gândire și decizie.…
Vezi articol
Share

Riscurile la adresa securităţii naţionale care decurg din comportamentul agenţilor economici

După cum remarca Edward Luttwak de la Center for Strategic and International Affairs “oricine pare să fie de acord acum că metodele comerciale înlocuiesc metodele militare cu capitalul disponibil în locul puterii de foc, inovaţia civilă în locul progreselor tehnicii militare şi penetrarea pieţelor în locul garnizoanelor şi bazelor militare”.…
Vezi articol
Share