Frontul de Est – subdiviziune informativă teritorială din cadrul Secției I Informații a Serviciului Secret al Armatei Române și a Serviciului Special de Informații

Fronturile Servicului Secret de Informații al Armatei Române au reprezentat subdiviziuni informative teritoriale din cadrul Sectiei I Informații a Serviciului Secret al României și cuprindeau – Frontul de Est, Frontul de Vest și Frontul de Sud – care, structural, erau compuse din: Agentura Frontului (căutarea informațiilor), Frontul (analiza/evidența informațiilor) și…
Vezi articol
Share

Personalități ale frontului secret în istoria serviciilor de informații românești: Ion Lissievici

Militar de carieră, șef al secției I Informații din SSI, subdirector în perioada în care Eugen Cristescu a condus SSI-ul și ulterior chiar director al SSI-ului, Ion Lissievici este unul din ofițerii onești și loiali ai frontului secret sau Intelligence-ului românesc dintre cele două războaie și din perioada celui de…
Vezi articol
Share

Aspecte din istoria serviciilor de informații românești în timpul Primului Război Mondial: Înființarea Serviciului de Informații și Siguranță al Deltei. Serviciul de Siguranță al Dobrogei

În timpul primei conflagrații a secolului XX, din structurile informative ale statului român făceau parte Structura Informativă a Ministerului Apărării Naționale – Serviciul de Informații al Armatei, dar și structurile informative din Ministerul de Interne – Siguranța Generală a Statului și Serviciul de Informații și Siguranță al Deltei/ Serviciul de…
Vezi articol
Share

Heraldica, sistem de identificare

Apariția ca știință (scurt istoric) Fenomenul heraldic s-a manifestat în istorie începând cu Evul Mediu, însemnele specifice fiind necesare în distingerea participanților la luptă, fețele lor fiind acoperite cu coifuri din fier și oțel. Mai târziu scuturile au fost pictate, fiind ușor de memorat și de recunoscut de la distanță…
Vezi articol
Share

In memoriam 24 decembrie 1989

Eroii nu au nevoie de „diplome” La 24 decembrie 1989, în București, în Drumul Taberei, instituția „luptătorului antiterorist” a înregistrat cea mai grea jertfă, căreia istoria încearcă, de două decenii, să-i justifice tragismul. De aceea, pentru Serviciul Român de Informații este o tradiție de onoare să păstreze vie și neîntinată,…
Vezi articol
Share

Islamul și curentele sale

Universul islamului cu principalele sale curente (sunnismul – as-sunnah praxisul islamic, datina -, şiismul – aş-şiya secţiune, sectă, separare -) este unul extrem de mozaicat, reunind reacţii psihologice variate şi revendicând pentru fiecare curent principal o apropiere cât mai fidelă de adevărul cuprins în paginile Coranului. Unitatea islamului se bazează…
Vezi articol
Share

Scurt istoric al transportului corespondenţei clasificate şi oficiale

Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti este nemijlocit legată de existenţa informaţiei şi implicit de transmiterea acesteia. Din antichitate, oamenii au sesizat avantajele pe care le pot obţine atunci când dispun de informaţii despre cei cu care sunt în conflict sau concurenţă de interese, dar şi dezavantajele cu care se pot…
Vezi articol
Share

Colonel Gheorghe Ioan Popescu, Şeful „Frontului SUD” al Serviciului Special de Informaţii

Ofiţerul de informaţii şi contrainformaţii al Serviciului Special de Informaţii col. Popescu Ioan a desfăşurat o activitate de cunoaştere informativă a aspectelor ce interesau siguranţa naţională a României în perioada celui de-al Doilea Război Mondial la nivelul omologilor săi din ţările situate în spaţiul geopolitic al Balcanilor. Cea mai importantă…
Vezi articol
Share