Islamul și curentele sale

Universul islamului cu principalele sale curente (sunnismul – as-sunnah praxisul islamic, datina -, şiismul – aş-şiya secţiune, sectă, separare -) este unul extrem de mozaicat, reunind reacţii psihologice variate şi revendicând pentru fiecare curent principal o apropiere cât mai fidelă de adevărul cuprins în paginile Coranului. Unitatea islamului se bazează…
Vezi articol
Share

Scurt istoric al transportului corespondenţei clasificate şi oficiale

Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti este nemijlocit legată de existenţa informaţiei şi implicit de transmiterea acesteia. Din antichitate, oamenii au sesizat avantajele pe care le pot obţine atunci când dispun de informaţii despre cei cu care sunt în conflict sau concurenţă de interese, dar şi dezavantajele cu care se pot…
Vezi articol
Share

Colonel Gheorghe Ioan Popescu, Şeful „Frontului SUD” al Serviciului Special de Informaţii

Ofiţerul de informaţii şi contrainformaţii al Serviciului Special de Informaţii col. Popescu Ioan a desfăşurat o activitate de cunoaştere informativă a aspectelor ce interesau siguranţa naţională a României în perioada celui de-al Doilea Război Mondial la nivelul omologilor săi din ţările situate în spaţiul geopolitic al Balcanilor. Cea mai importantă…
Vezi articol
Share

Personalități ale frontului secret din România: Cristescu din SSI

“Gheorghe („Gicu”) Cristescu a fost unul dintre cei mai valoroşi specialişti ai serviciilor secrete româneşti din perioada interbelică şi Al Doilea Război Mondial”. Date obţinute din cercetarea documentelor de arhivă, atât cât s-au păstrat, coroborate cu informaţiile atestate printr-o serie de lucrări memorialistice, ori a mărturiilor furnizate cu generozitate de…
Vezi articol
Share

Serviciul Român de Informații – autoritate în colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate şi oficiale

Serviciul Român de Informaţii organizează și răspunde, potrivit legii, de colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei ce conţine informaţii secrete de stat, informaţii secrete de serviciu precum şi a corespondenţei oficiale între autorităţile şi instituţiile publice, agenţii economici cu capital integral sau parţial de stat, precum…
Vezi articol
Share

Premise ale activităţii de informaţii în spaţiul românesc. Momente şi acţiuni până la domnia lui Al. I. Cuza. Perioada lui Constantin Brâncoveanu (1688 – 1714)

Constantin Brâncoveanu a îmbinat cu abilitate diplomaţia cu arta de a folosi informaţiile, în scopul menţinerii independenţei statale şi asigurării propriei domnii. … şi şăzu domnul în scaun… În 29 octombrie 1688, la învestirea într-o manieră inedită în scaunul Ţării Româneşti, Constantin Brâncoveanu se adresa boierimii prezente şi stăruitoare astfel:…
Vezi articol
Share

Din istoria „temutei” Direcții a V-a: Pază și protecție demnitari

Direcția a V-a a fost o structură a instituției Securității regimului comunist din România, specializată în protecția conducerii PMR/PCR și a persoanelor care se bucurau de imunitate diplomatică, inclusiv a înaltelor oficialități străine care se aflau temporar pe teritoriul României. Direcția specializată în paza și protecția demnitarilor a funcționat sub…
Vezi articol
Share

Momente, oameni și fapte din istoria serviciilor secrete: Consiliul Superior al Apărării Țării (CSAT) din perioada interbelică, strămoșul Consiliului Suprem de Apărare a Țării de azi

Se împlinesc anul acesta 19 ani de la evenimentele sângeroase din decembrie 1989. Pe măsură ce au trecut anii, atât cei implicați deopotrivă cu istoricii, alături de publicul larg iubitor de istorie națională, detașați tot mai mult de nostalgiile unora sau stările emoționale ori vindicative ale altora, dar cu toții…
Vezi articol
Share