Awareness în noua eră

La 100 de ani de la Marea Unire, România aşa cum o vedem azi, este o democraţie relativ tânără, aflată într-un continuu proces de maturizare.

Momentul înfiinţării Serviciului Român de Informaţii este strâns legat de apariţia unor noi orizonturi şi direcţii de dezvoltare pentru ţara noastră. România este stat membru al celor mai importante organizaţii internaţionale, iar SRI s-a ridicat la standardele partenerilor occidentali, devenind o instituţie respectată în comunitatea serviciilor de informaţii. Odată cu aderarea la aceste organizaţii, României şi implicit SRI le-a revenit responsabilitatea de a gândi la nivel macro şi de a acţiona în mod unitar cu aliaţii pentru a garanta protejarea valorilor democratice şi promovarea intereselor comune.

Chiar dacă suntem un serviciu tânăr, procesul de maturizare s-a derulat într-un ritm alert, influenţat de evenimentele din plan intern şi internaţional. În tot acest timp, am învăţat să fim mai receptivi la problemele societăţii şi mai deschişi către dialog cu aceasta. Astfel, în ultima perioadă, SRI a demarat activităţi care prezintă un nivel crescut de transparenţă faţă de societatea civilă.

Awareness în faţa noilor provocări

Serviciul Român de Informaţii a lansat Programul de Awareness având ca scop consolidarea culturii de securitate în rândul funcţionarilor publici şi al angajaţilor unor companii strategice. Programul este adaptat în permanenţă la domeniile de activitate şi la nevoile beneficiarilor. Prin intermediul acestuia, SRI oferă expertiză pentru înţelegerea unor realităţi dinamice, care, în anumite condiţii, pot genera riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale.

Ce ne propunem

Pe termen scurt, ne dorim ca fiecare angajat din instituţiile statului sau din companiile strategice să înţeleagă că reprezintă o verigă importantă dintr-un sistem complex care are rolul de a asigura buna funcţionare a ţării. Acest deziderat presupune un efort comun, unitar şi eficient la nivelul entităţilor, adaptat la realităţile contemporane. Individul sau organizaţia nu mai sunt doar consumatori de securitate, ci au posibilitatea şi este indicat să devină, într-o anumită măsură, furnizori de securitate.

Indivizii pot adopta o conduită proactivă, fiind conştienţi de propriile vulnerabilităţi şi de riscurile ce decurg din acestea. Obiectivul nostru în această etapă este conştientizarea personalului din instituţiile de stat şi companiile strategice asupra elementelor care pot afecta individul, organizaţia, statul.

Într-un interval mediu de timp, ne propunem crearea şi dezvoltarea unui mecanism de reacţie împotriva unor situaţii cu implicaţii negative în planul securităţii naţionale.

În viziunea noastră, un mecanism de reacţie presupune ca orice angajat să poată identifica vulnerabilităţile şi elementele de risc, care, ignorate, pot genera efecte nedorite asupra modului în care organizaţia funcţionează.

Într-o exemplificare a efectului de domino, căderea sau afectarea organizaţiei atrage după sine căderea altor elemente ale sistemului reprezentat de diferite entităţi ale statului.

O perspectivă pe termen lung

Pe termen lung, ne dorim o societate puternică şi stabilă, caracterizată de un nivel ridicat al culturii de securitate. De asemenea, ne concentrăm eforturile pentru a dezvolta permanent acest mecanism de reacţie astfel încât să devină parte integrantă a vieţii cotidiene. Odată integrat, acest mecanism se va adapta pentru a putea face faţă noilor provocări.

Prezumând că acţiunile de awareness derulate până în prezent au contribuit la formarea educaţiei de securitate a angajaţilor unor instituţii de stat şi companii strategice, ne dorim ca efectele consolidării culturii de securitate în rândul beneficiarilor să se resimtă în plan profesional prin creşterea gradului de receptivitate şi prudenţă manifestate în activităţile de zi cu zi.

Privim acest program ca pe o investiţie pe termen lung care creează inclusiv premisele înţelegerii corecte a rolului important pe care fiecare îl deţine în arhitectura de securitate a României.

Abstract

Romania, as seen today, is a relatively young democracy, involved in a continuous maturing process. Also, the moment when the Romanian Intelligence Service was born, is deeply connected with the dawn of new horizons and new development opportunities for our country.

Romania is a member of the most important international organisations and in its turn, SRI rose to the standards defined by its western allies, becoming a well respected institution in the international intelligence services community. Since adhering to these international organisations, both Romania and SRI embraced their responsibility of thinking on a larger scale and acting unitary alongside its allies in order to ensure the democratic values are safe and also promote common interests.

Even if we are a young intelligence service, judging from our founding date, we have grown up rapidly due to national and international events. During this time, we’ve learned both to be more receptive to the civil society’s problems and to be more open to dialogue. Lately, the Romanian Intelligence Service has started several activities characterised by a great level of transparency towards the society.

Oficiul pentru Supravegherea Secretelor de Stat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*