Statul inteligent

Privit din perspectiva unor evenimente exterioare Serviciului Român de Informaţii, anul 2012 a fost unul dificil. Într-un interval concentrat de timp, au avut loc trei rânduri de alegeri şi s-au schimbat mai multe guverne. Serviciul a stat aşezat pe valorile sale fundamentale, pe neutralitate, independenţă, profesionalism şi integritate în faţa acestui context exterior lui.

Misiunea a putut fi îndeplinită cu abnegaţie şi fără niciun fel de influenţă din exterior, inclusiv de natură politică, acesta fiind un lucru foarte important care trebuie subliniat. A fost şi un an în care SRI şi-a putut reafirma valorile fundamentale, rezultatul putându-se vedea şi în percepţia populaţiei. Sondajele de opinie indică faptul că 50% din cetăţenii României au încredere în instituţia în slujba căreia ne aflăm, ceea ce este foarte important pentru legitimitatea şi credibilitatea noastră profesională.

Nefiind surprinşi la nivel strategic de nicio evoluţie negativă la adresa securităţii naţionale a României, am putut informa prompt Guvernul care a cunoscut permanent evoluţiile pe acest palier.

Ştim cu toţii că terorismul ocupă un loc foarte important pe harta riscurilor de securitate la nivel mondial.

Facem eforturi deosebite pentru ca această ameninţare să nu se materializeze pe teritoriul ţării noastre. Spre exemplu, anul trecut indiciile au arătat că acest risc creşte în intensitate, dar noi, prin diverse măsuri la nivel de prevenţie, am putut evita acest pericol pentru populaţie.

Faptul că informările şi analizele care au fost prezentate în special Guvernului, în legătură cu evoluţiile din domeniul securităţii economice, au fost apreciate ne-a ajutat să ne concentrăm în continuare, astfel încât să evoluăm bine în criza cu care se confruntă Europa din punct de vedere economic.

O altă dimensiune importantă a activităţii noastre este apărarea Constituţiei. Diversele manifestări care au avut loc în 2012 ne-au testat permanent capacitatea de a gestiona acest tip de probleme. Iar în ceea ce priveşte securitatea cibernetică am anticipat, din punct de vedere practic, prin strategia „SRI în era informaţională”, vasta gamă virtuală de riscuri.

Nu a fost uşor să ne confruntăm cu cel puţin două atacuri majore asupra bazelor de date şi a infrastructurilor tehnologice cele mai importante ale statului român. Contracarându-le, am evitat prejudicii materiale semnificative, dar şi de altă natură, pentru România.

De altfel, această temă va rămâne o preocupare majoră a noastră pentru anii viitori. Pentru a nu fi surprinşi de cei care generează riscuri, suntem nevoiţi să ne adaptăm tehnologic la noile ameninţări, fapt care presupune investiţii şi resurse.

Şi în 2012 am cooperat bine cu diverse instituţii care au competenţe în ceea ce priveşte combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere, în special cu Ministerul de Interne şi Parchetele. SRI şi-a menţinut contribuţia semnificativă pe acest palier. Din păcate, intensificarea crimei organizate se conturează ca o problemă de viitor în România. Prin tot ceea ce facem încercăm să împiedicăm acest fenomen.

De asemenea, eradicarea evaziunii fiscale, a corupţiei în administraţie şi în justiţie ne preocupă foarte serios, fiind riscuri pe care încercăm să le contracarăm permanent.

În mod realist, anticipăm pentru 2013 creşterea acestor riscuri în intensitate.

Prin efortul nostru încercăm să realizăm un baraj de prevenire şi combatere a lor prin informaţiile care au menirea să devină un depozit de cunoaştere pentru Guvern şi pentru Preşedinte, în sprijinul deciziilor care se iau.

Un alt lucru important care trebuie subliniat este legat de buna colaborare pe care am avut-o cu Comisia de control parlamentar asupra activităţii SRI. Depăşind falsa percepţie că Serviciul nu se află în sfera unui control eficient, contraargumentez, spunând că desele controale, cele mai multe inopinate, la diversele unităţi ale Serviciului au generat multiple interpelări şi dezbateri în Comisie.

În mod absolut, există garanţia că activitatea are loc în condiţii de strictă legalitate, din punct de vedere al modului în care instituţia îşi desfăşoară misiunea.

Pentru a fi puternic ca Stat în secolul XXI trebuie să adopţi o politică inteligentă. Inteligenţa se bazează pe informaţie, analiză, cunoaştere, astfel încât cetăţeanul să se simtă şi să poată fi protejat.

Autor: George Cristian Maior

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*