Larry L. Watts: Ferește-mă, Doamne, de prieteni. Războiul clandestin al blocului sovietic cu România

Noua și inedita lucrare a istoricului american dr. Larry Watts, un excepțional cunoscător al realităților românești ante și post-decembriste este o carte-document, care a văzut lumina tiparului, într-o prima ediție în limba engelză la Editura Militară în anul 2010 – With Friend like this … The clandestin War of the Soviet bloc against Romania, Editura Militară București 2010, 733 p.

Ediția în limba Română, Ferește-mă Doamne de prieteni – războiul clandestin al blocului sovietic cu România, Editura RAO, 2011, 794 p., deschide o perspectivă amplă atât istoricilor români cat și publicului românesc cunoscător sau martor al unor evenimente ale căror explicații nu reprezentau nici pe departe ceva din adevărul acelor evenimente.

Este meritul incontestabil al autorului, cunoscut specialist al istoriei românilor și specialist în domeniul serviciilor de Intelligence, care printr-un efort remarcabil de ani de studii și cercetări, îndeosebi în arhive, și-a depășit cu mult statutul de consilier al modelelor noi de intelligence, prin cercetarea unui vast material documentar ce acoperă o mare parte din istoria României moderne, pentru a ne dezvălui aspecte noi și deosebit de interesante, unele chiar inedite, privind evoluția țării noastre. Interesantă atât prin conținutul lucrării, al documentelor (unele nepublicate până în prezent și interpretate în premieră) al bibliografiei (803 titluri) și numeroaselor note de subsol cu trimiteri la documente sau surse în premieră. Toate acestea sunt extrem de utile pentru înțelegerea profundă a lucrării de bază, dar și documentării și informării cititorului prin trimiterile bibliografice și punctelor de vedere/ interpretărilor autorului deosebit de utile și interesante.

Rezultatul este o lucrare în care specialistul, și cititorul în general – cum rezultă din documentele oficiale sau din arhive, unele prezentate în premieră – adevărata atitudine fața de România a regimurilor unor state vecine și prietene, coordonate de marele prieten de la Răsărit, precum și amploarea și agresivitatea cu care acele regimuri/ sisteme, parte a marelui sistem reprezentat de Tratatul de la Varșovia, au acționat pentru menținerea sub control a României și pentru contracararea oricăror demersuri românești, fie ele pe plan intern sau internațional, de distanțare de blocul sovietic și realizarea intereselor naționale.

Referindu-ne la structura lucrării care cuprinde 9 părți împărțite în 26 de capitole și în care se pot remarca de la început cele două perioade care asigură continu-itatea problemei Războiului clandestin al Blocului Sovietic cu România și anume cea dinainte de Războiul Rece (Partea I-III) și desigur cea mai dezvoltată a a Războiului Rece (Partea IV-IX), ceea ce înseamnă că accentul abordării cade pe tratarea războiului clandestin împotriva României în perioada Războiului Rece, dar asigurând cu argumente continuitatea acestuia după anii ‘50.

De altfel, trebuie remarcat ca un argument al acestui război subteran împotriva României chiar relațiile româno-sovietice în aceasta perioadă în:
partea a IV-a, Ieșirea de sub tutela Moscovei în perioada Hrusciov (p.189-251),
partea a V-a – De la Primăvara de la București la Primăvara de la Praga (p.257-355, în special cap. II Subminarea dominației sovietice în cadrul Blocului Comunist 1965-1967, p.283-298),
partea a VI-a – 1968 Turiști, Prieteni și Dezamăgiri, (p.361-445, în special Intențiile Pactului de la Varșovia, vizavi de hotărârea României, p.405),
partea a VII-a Tirul pe România (p. 451-523, în special cap. 18, Lansarea teoriei româno-sovietice 1968-1970, p.453) și
partea a VIII- a – Angajarea în războiul clandestin p.529-602, în mod deosebit cap. 24 – Penetrări ostile și dezinformări 1971- 1974, p.582-602), desigur un aspect mai nou atât pentru cercetarea istorică cât si ca noutate a problematicii abordate, și impactului asupra viziunii istorice de pană acum.

În esență, cartea examinează geneza transformării României din aliat în inamic al blocului sovietic, a eforturilor sale de a ieși de sub dominația sovietică în domeniul spionajului și amenințarea pe care o reprezenta pentru Moscova. De asemenea sunt prezentate contramăsurile sovietice și ale Pactului de la Varșovia pentru discreditarea regimurilor și a politicilor independente ale României din perioada Războiului Rece. După ce abordează problema intereselor strategice și a antagonismului cu vecinii ruși și unguri din perioada anterioară comunismului (II-III p.59-185), studiul urmărește procesul de generare a ostilităților sovietice și a Pactului de la Varșovia, precum și politicile urmate de URSS și de partenerii ei loiali pentru a curma politicile externe și de securitate independente ale României.

Încearcă să pătrundă dincolo de propaganda și de dezinformara referitoare la relațiile intra-Pact prin examinarea procedurilor interne ale Tratatului de la Varșovia, a rapoartelor serviciilor de informații și a documentelor naționale ale partidelor care au devenit disponibile după colapsul URSS. (p.57). În acest fel este subliniat impactul dezinformării coordonate de sovietici și al măsurilor active asupra percepțiilor occidentale , mai ales a celor americane prin corelarea evenimentelor, dezbaterilor și conflictelor din cadrul Pactului de la Varșovia (p.57).

Subliniem încă o dată faptul că Larry Watts, un bun cunoscător al intelligence-lui (serviciilor secrete) din perioada Războiului Rece, nu ezită să analizeze cu aceiași măsură modul de acțiune agresiv al serviciilor de informații est-europene din blocul sovietic împotriva României, dar și modul în care intelligence-ul occidental, în special american, au furnizat analiștilor proprii fie date distorsionate datorate lipsei unor surse umane credibile (HUMINT) de care nu dispuneau în legătură cu estul Europei și în special cu România, fie de canale media (mai ales pe filieră poloneză sau maghiară) și puternic influențate de măsurile active întreprinse de serviciile sovietice de securitate (KGB, GRU) ce vizau România. Toate au făcut ca punctele de vedere cu privire la România prezentate decidenților politici americani să fie permanent controversate, iar de multe ori deciziile bune să fie astfel blocate.

Faptul că Larry Watts nu a trecut cu vederea sau sub tăcere anumite probleme sensibile – cunoscute prin cercetările sale – indiferent de interesele pe care le-ar fi putut deranja, au fost recunoscute și chiar subliniate de istorici de marcă români, prezenți la lansarea ediției în limba romănă de la Bibilioteca Centrală Universitară.

În cuvântul lor, academicienii Florin Constantiniu, Dan Berindei, Dinu C. Giurescu, profesorii universitari Ioan Scurtu, Mihai Retegan și istoricul Alex Mihai Stoenescu, pe lângă sublinierea unor aspecte inedite privind anumite părți sau pasaje din lucrare ori cu privire la autor și importanța contribuției sale, au ținut să precizeze că este greu de presupus ca unul din istoricii români ar fi avut posibilitatea dezvăluirilor remarcabile, poate pentru unii chiar șocante atât pentru istorie cât și pentru mass-media și cititori.

De altfel, chiar Larry Watts recunoaște că a fost surprins de gradul de ostilitate reflectat în frecvența și agresivitatea atacurilor la adresa României în cadrul reuniunilor interne ale Tratatului de la Varșovia, pe aproape toate problemele legate de coordonarea la nivelului blocului sovietic, gradul de atenție și volumul resurselor utilizate de cei loiali Moscovei pentru contracararea României, aceasta în contrast cu persistența cu care sursele din Tratatul de la Varșovia își asigurau interlocutorii occidentali că poziția României față de Moscova era fie iluzorie , fie inconsecventă (sau în mod paradoxal și ilogic, ambele deodată).

În final, așteptăm cu deosebit interes volumul al doilea pentru a se certifica relaționări despre care doar se specula sau chiar nu se puteau imagina privind comportamente și atitudini care au persistat mult timp după căderea comunismului în Europa.

Volumul al II-lea poate dezvălui publicului român, dar și tuturor celor interesați, inclusiv politicienilor sau observatorilor internaționali amănunte absolut senzaționale din culisele politicii și ale spionajului, care au precedat revoluția din decembrie 89 și manevrele care i-au urmat. Cunoscând faptul că autorul se bazează pe o serie de documente importante, multe desecretizate recent, considerăm că apariția următorului volum al Războiului Clandestin al Blocului Sovietic cu România, poate oferi o perspectivă apropiată realității asupra unor evenimente și persoane privite până acum din cu totul alte unghiuri.

Despre autor

Fost consultant RAND, Larry Watts a absolvit cu master Universitățile din Washington, Seattle și UCLA, având și un doctorat la Umea University din Suedia.

Între 1990 și 1991 a fost conducătorul Biroului IREX din București , până în 1997 a fost Senior consultant al Project on Ethnic Relation și director al Biroului PER din România.

Din 1990, dl.Watts a fost consilierul mai multor autorități române, în probleme de reformă democrată și control asupra instituțiilor statului.

A fost implicat direct în înființarea Colegiului Național de Apărare și a Consiliului pentru Minorități Naționale.

A semnat numeroase cărți și studii de istorie, între care „Reforma militară românească și integrarea în NATO”, „O Casandră a României”- volum considerat drept cea mai bună biografie politică a Mareșalului Antonescu, co-editor la „Globalization of Civil-Militar y Relations: Democrat-ization, Reform and Security” etc.

Articolele și studiile sale au apărut frecvent în publicații precum „Studies in Intelligence”, „Problems of Post-Communism”, „Armed Forces & Society”, „World Policy Journal”, „European Security” s.a.

Autor: Tiberiu Tănase

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*