Criminalitate organizată şi proliferare. Zece repere pentru înţelegerea pericolelor

Grupările de criminalitate organizată urmăresc obţinerea de profituri ilegale din trafic de droguri, criminalitate informatică, migraţie ilegală, contrabandă sau evaziune fiscală de mare amploare, activităţi ce alimentează economia subterană şi privează bugetul naţional sau comunitar de fonduri financiare importante.

Monopolul pe care îl pot obţine într-o regiune sau domeniu de activitate, prin inserarea în ţesutul social şi instituţional, alterarea mecanismelor economiei de piaţă, precum şi abilitatea de a se alătura unor mafii active la nivel internaţional amplifică periculozitatea reţelelor de crimă organizată.

Dinamica accentuată a mediului de securitate internaţional şi, în special, instabilitatea cu potenţial de contagiune manifestă în vecinătatea estică şi Orientul Mijlociu, potenţează riscurile pe care le prezintă la adresa României crima organizată trans-naţională.

Proliferarea armelor de distrugere în masă (ADM) reprezintă una dintre ameninţările cu impact major la adresa stabilităţii şi securităţii la nivel mondial, fiind pe agenda tuturor serviciilor de informaţii importante.

În pofida sancţiunilor adoptate la nivel internaţional, statele proliferante nu au renunţat la interesul pentru continuarea programelor militare (ADM, vectori purtători, nuclear), vizând cu prioritate obţinerea clandestină de expertiză şi echipamente sau tehnologii din statele avansate.

Câteva repere sunt utile pentru a înţelege adevărata dimensiune a provocărilor venite din partea crimei organizate trans-naţionale şi a proliferării armelor de distrugere în masă.

1. 3,6% din PIB-ul global
Biroul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODOC) estimează că veniturile din activităţi ilegale la nivel mondial se ridică la aproximativ 3,6% din PIB-ul global, iar fluxul spălării banilor este în prezent în jur de 2,7% din PIB-ul global.

2. Securitatea naţională şi reţelele de crimă organizată
Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015 – 2019, pe dimensiunea de informaţii, contrainformaţii şi securitate, stabileşte ca direcţie de acţiune pentru asigurarea securităţii naţionale „identificarea şi contracararea reţelelor de crimă organizată transfrontalieră ce desfăşoară activităţi cu grad sporit de risc economic şi social şi prevenirea accesului acestora la mecanismele de decizie în stat şi la resursele economice naţionale”.

3. Mii de grupări criminale în Europa
În evaluarea EUROPOL din 2017, intitulată Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) se estimează că la nivel european sunt active 5.000 de grupări criminale organizate. 76% din grupări au mai mult de 6 membri, iar 45% sunt implicate în mai mult de un tip de activitate infracţională.

4. Pierderi anuale de 160 de miliarde de euro
Fraudele cu TVA asociate operaţiunilor intracomunitare contribuie la pierderi financiare care se ridică la 160 miliarde de euro anual, potrivit Europol Review 2016-2017. În acest tip de fraudă se speculează regulile de impunere a TVA pentru tranzacţiile între două sau mai multe state membre, prin interpunerea firmelor „fantomă” în circuitul economic.

5. OLAF cere recuperarea a 3,095 miliarde de euro
Raportul privind activitatea din 2017 a Oficiului European de Luptă Anti-fraudă arată că în urma investigaţiilor derulate privind cheltuirea fondurilor comunitare (fonduri structurale, politica agricolă, cheltuieli directe şi ajutoare externe), dar şi privind veniturile comunitare (în principal taxe vamale) s-a dispus recuperarea a 3,095 miliarde de euro.

6. Piaţa europeană a heroinei – 6,8 miliarde de euro
Evaluarea SOCTA 2017 arată că piaţa europeană de heroină se ridică la 6,8 miliarde de euro. Afganistan este principala sursă de provenienţă cu o producţie estimată de 4.800 tone de opium – o creştere de 43% faţă de anul 2015.

7. Crima organizată facilitează 90% din migraţie
Europol confirmă, în aceeaşi evaluare, că 90% din migraţia neregulată cu destinaţia Uniunea Europeană este facilitată de crima organizată. România rămâne un spaţiu de tranzit pentru migranţi: în prima jumătate a anului 2018 au fost detectaţi în tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat 1.165 de migranţi ilegali din care 656 pe sensul de intrare şi 509 pe cel de ieşire.

8. România, împotriva proliferării
România are calitatea de stat membru al celor mai importante formate de neproliferare a armelor de distrugere în masă şi vectorilor purtători: Tratatul privind Neproliferarea Armelor Nucleare (NPT), Aranjamentul de la Wassennaar (format ce asigură promovarea transparenţei şi responsabilităţii în materie de control al exporturilor de produse strategice), Tratatul privind Interzicerea Totală a Testelor Nucleare (CTBT), Comitetul Zangger (structură ce reunește statele care utilizează energia nucleară), Grupul Australia (format ce vizează promovarea transparenţei şi responsabilităţii în materie de control al exporturilor de produse din domeniile chimic şi biologic) ş.a.

9. Prevenirea transferului tehnologic
Prevenirea transferului către state supuse sancţiunilor SRI a contribuit la prevenirea unor multiple tentative ale unor reţele de achiziţii străine care urmăreau transferul disimulat de produse cu destinaţie specială (utilizabile în dezvoltarea unor programe militare) către state proliferante sau supuse restricţiilor internaţionale.

10. Awareness în domeniul contraproliferării
SRI participă la derularea programului naţional de awareness în domeniul contraproliferării „PROTECTOR”, ce vizează conştientizarea operatorilor economici autohtoni în domeniul sancţiunilor internaţionale şi al controlului exporturilor strategice. Până în prezent au fost organizate 5 conferinţe organizate regionale (28 de judeţe), reunind un număr total de aproximativ 700 beneficiari din mediul privat şi de stat.

Abstract

Transnational organised crime is concerned on illegal revenues from illegal migration, drug trafficking, cybercrime, smuggling or tax evasion. All these types of activities fuel the black market and deprive states and organisations from important amounts of money.

Another high impact threat comes from the proliferation of the weapons of mass destruction (WDM). This menace seriously impact world security and stability, so that it is always an important topic for intelligence agencies.

Direcţia Generală Ameninţări Transfrontaliere

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*