Amenințări la adresa infrastructurilor critice de comunicații

Societatea românească se află în mijlocul unor profunde transformări economice și sociale, cauzate de adoptarea și aplicarea unei noi doctrine politice de dezvoltare în România, cea a societății informaționale, a societății bazate pe cunoaștere. Schimbările așteptate în viitor, de la o societate bazată eminamente pe resurse materiale, la o societate…
Vezi articol
Share

Momente, oameni și fapte din istoria serviciilor secrete: Consiliul Superior al Apărării Țării (CSAT) din perioada interbelică, strămoșul Consiliului Suprem de Apărare a Țării de azi

Se împlinesc anul acesta 19 ani de la evenimentele sângeroase din decembrie 1989. Pe măsură ce au trecut anii, atât cei implicați deopotrivă cu istoricii, alături de publicul larg iubitor de istorie națională, detașați tot mai mult de nostalgiile unora sau stările emoționale ori vindicative ale altora, dar cu toții…
Vezi articol
Share

„NABUCCO” – studiu de caz

În legătură cu proiectul Gazoductului “Nabucco” al Uniunii Europene, diverse instrumente de analiză – de conținut, de frecvență, de tip cauză-efect – aplicate unui volum dat de informații difuzate de prestigioase redacții financiare sau politice, agenții de presă europene dar și nord-americane, relevă o stare de fapt ce poate conduce…
Vezi articol
Share

Momente, oameni și fapte din istoria Războiului de Independență – II –

O interesantă experiență în activitatea de informații militare s-a acumulat în perioada 1877-1878, în timpul războiului dintre Rusia țaristă și Imperiul otoman. După cum se știe, la acest război a participat și Armata română, din august 1877, pentru a-și consolida statutul de țară independentă, fapt pentru care în istoria românilor…
Vezi articol
Share

Dimensiunea de mediu a securității naționale

Situațiile politice recente indică faptul că securitatea națională și internațională sunt dependente de variabilele sistemelor economice și de transformările privind protecția și amenințările vizând mediul natural. Protejarea mediului și lupta împotriva schimbărilor climatice, aflate în strânsă legătură cu securitatea energetică, în special cu cea nucleară, precum și susținerea surselor de…
Vezi articol
Share

„Atomi pentru pace”

Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA) a fost înființată cu ocazia Convenției ONU de la New York din 26 octombrie 1956, în scopul controlului activităților nucleare ale tuturor statelor lumii, ca urmare a semnalului de alarmă tras de către președintele american Eisenhower în lucrarea „Atomi pentru pace”, înaintată Adunării Generale…
Vezi articol
Share

Hezbollahul libanez

Aparută inițial ca o organizație paramilitară, Hezbollah s-a transformat în timp într-o structură mult mai complexă, deținând în prezent un post de radio și televiziune proprii, promovând programe de dezvoltare socială și beneficiind chiar de posturi în cadrul Guvernului libanez. Hezbollah, în traducere literară “partidul lui Dumnezeu”, este o organizație…
Vezi articol
Share

Strategia de securitate a Israelului

Scurta istorie modernă a statului israelian este un exemplu de succes în gestionarea unui climat de insecuritate perpetuu, atât pe teritoriul naţional, cât şi în raporturile militare şi informative cu statele din regiune. Asumarea pe termen lung a edificării căminului evreiesc a trebuit să ia în considerare o serie de…
Vezi articol
Share