Măsura de declarare a unui cetățean străin ca persoană indezirabilă pentru România – măsură de prevenire a amenințărilor la adresa securității naționale

Abordarea măsurii de declarare a unui cetăţean străin ca persoană indezirabilă pentru România intenţionăm să o realizăm din perspectiva îndeplinirii unor obiective de securitate naţională, în sensul unei măsuri proactive de natură să conducă la prevenirea spre forme grave a unor acte şi fapte care, potrivit art. 3 din Legea…
Vezi articol
Share

Provocări actuale la adresa securității juridice ca fundament al statului de drept

Definirea principiului securității juridice Cu toate că principiul securității juridice nu este propriu nici dreptului administrativ și nici celui constituțional, considerat de unii specialiști „clandestin”, regăsim numeroase aplicații ale sale care s-au dovedit esențiale pentru drept: previzibilitatea legii, claritatea și accesibilitatea normei, stabilitatea situațiilor juridice. Principiul a fost consacrat de…
Vezi articol
Share

Doctrina și cadrul normativ din România postdecembristă privind amenințările la adresa securității naționale

Securitatea națională reprezintă acea stare de normalitate și de echilibru fundamentată pe păstrarea intactă a atributelor de bază ale statului național (suveranitate, unitate, independență, indivizibilitate), menținerea ordinii publice și respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, care se răsfrânge în mod pozitiv asupra cetățenilor, comunităților, statului și societății, ca ansamblu. Securitatea națională…
Vezi articol
Share

Strategia Națională de Securitate. Implicaţii pentru comunitatea de informaţii din Marea Britanie

“Strategia Naţională de Securitate: Implicaţii pentru comunitatea de informaţii din Marea Britanie” este un document elaborat de Comisia pentru Securitate Naţională în Secolul al XXI-lea, din cadrul Institutului britanic pentru Cercetări în Domeniul Politicilor Publice, în sprijinul definitivării Strategiei Naţionale de Securitate a Marii Britanii. Strategia Naţională de Securitate aprobată…
Vezi articol
Share

Standardizarea şi evaluarea măsurilor de protecţie a surselor generatoare de informaţii

Articolul de faţă prezintă standardul de facto din domeniul evaluării criptografice, cunoscut sub acronimul FIPS PUB 140-2, precum şi metodologia de aplicare a acestuia în cadrul procesului de evaluare criptografică. Legea 182/2002 şi normele de aplicare ale acesteia, prevăzute în H.G. 585/2002 , cu completările şi modificările ulterioare, stabilesc cadrul…
Vezi articol
Share

Provocarea legislativă a rețelelor Wi-Fi

În momentul de față, piața serviciilor de comunicații electronice este în plină dezvoltare, iar acest avânt nu va putea fi estompat nici măcar de criza economică. Diferențiat pe state, dar indiferent de clasament, studiile în domeniu indică o creștere a interesului persoanelor pentru serviciile societății informaționale, cu un accent semnificativ…
Vezi articol
Share