1 decembrie 2014

1 Decembrie reprezintă sărbătoarea de suflet a românilor, un simbol al înfăptuirii dorinţei de libertate şi unitate, împlinirea „visului de veacuri” al poporului român.

General-locotenent George-Viorel VOINESCU, Adjunct al directorului SRI

Este ziua în care ne sărbătorim ţara, străbunii, istoria, pe noi. Ziua în care suntem mândri de tot ceea ce ne defineşte ca români!

În contextul recentelor evoluţii globale şi mai ales regionale, precum şi ca urmare a provocărilor interne la adresa securităţii naţionale, România a dovedit că este un stat puternic şi stabil şi, totodată, un partener şi un aliat de nădejde.

Procesul de consolidare a locului şi rolului statului român, membru al Uniunii Europene şi al structurilor Alianţei Nord-Atlantice, a fost şi este susţinut deopotrivă, şi de către cei care, sub deviza „Patria a priori”, au contribuit la protejarea valorilor democratice şi a intereselor naţionale, la apărarea statului de drept, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Progresele înregistrate la nivel instituţional exprimă rezultatul măsurabil al eforturilor colective, susţinute cu profesionalism şi abnegaţie pe toate palierele şi zonele de activitate ale Serviciului. În acest mecanism, rolul structurilor din zona financiar-logistică constă, în principal, în asigurarea suportului funcţional al activităţilor, prin identificarea unui echilibru între priorităţile instituţionale şi constrângerile macroeconomice şi/sau legislative.

În contextul parcurgerii transformărilor instituţionale la nivel organizatoric şi funcţional, ca măsuri de răspuns şi adaptare la dinamica şi complexitatea mediului de securitate, cultura performanţei, aportul şi distribuţia echilibrată a tuturor resurselor implicate constituie garanţia creşterii continue a calităţii activităţii şi a unor realizări de excepţie.

Apartenenţa noastră, a tuturor, la sistemul de valori şi cultura organizaţională a unei instituţii de elită a statului de drept şi a societăţii româneşti, a cărei activitate a devenit tot mai vizibilă şi mai eficientă şi care se situează în topul încrederii pe care societatea civilă o acordă instituţiilor statului, generează, cu precădere la ceas aniversar, trăirea unor sentimente alese de mândrie şi patriotism.

Ţin să felicit cadrele Serviciului a căror activitate şi conduită au fost apreciate prin acordarea de distincţii onorifice sau avansarea în gradul următor şi, cu prilejul Zilei Naţionale a României, doresc să transmit întregului personal cele mai alese gânduri şi să vă urez realizări şi satisfacţii în cariera profesională, precum şi în viaţa personală!

La mulţi ani!

 

General-locotenent Dumitru COCORU, Adjunct al directorului SRI

Data ata de 1 Decembrie revine în memoria colectivă a naţiunii române strâns legată de identitatea asumată de conducătorii neamului, conştienţi de valorile spirituale ale acestui popor în arealul carpato-danubiano-pontic.

Memoria acestui moment este consacrată prin oameni şi faptele lor, prin starea de sănătate socială a ţării, prin stabilitatea instituţiilor şi manifestarea democratică a drepturilor cetăţenilor. România este astăzi un stat stabil, un partener şi un aliat al naţiunilor care împărtăşesc valorile democraţiei şi respectul pentru interesele naţionale ale celorlalte state.

Apărarea acestor valori este o necesitate care evoluează, având intrinsec ca bază cunoaşterea sub multiplele ei dimensiuni.

Serviciul Român de Informaţii a ales „Patria a priori” pentru a defini modul de acţiune la nivel instituţional, dar şi la nivel individual, pentru întregul personal. La nivelul societăţii se evidenţiază conduita profesională a instituţiei, valorile dobândite şi contribuţia Serviciului Român de Informaţii la asigurarea stării de securitate naţională.

De curând, am marcat 80 de ani de la prima menţiune oficială privind înfiinţarea unei structuri tehnice în cadrul serviciilor româneşti de informaţii şi de activitate tehnică pusă în slujba ţării, pentru apărarea securităţii şi intereselor naţionale.

Cu acest prilej, am avut ocazia să evaluăm parcursul şi evoluţia înregistrate în domeniul tehnic şi să evidenţiem rolul tehnologiilor în implementarea noii viziuni strategice a Serviciului, asociată erei informaţionale.

Evoluţia accentuată a societăţii sub aspect tehnologic impune modificarea activităţii de intelligence în toate fazele ei. Accesul la informaţie prin intermediul tehnologiilor informatice a determinat semnificativ diversificarea mijloacelor cu care o naţiune poate fi atacată sau apărată. O consecinţă directă a acestei evoluţii tehnice o reprezintă necesitatea de adaptare. Adaptarea sau neadaptarea la aceste realităţi poate face diferenţa dintre a fi sau a nu fi capabil de a asigura securitatea ţării la un anumit moment.

Tehnologiile informatice joacă un rol major în activitatea oricărui serviciu de informaţii, atât prin componenta activă de obţinere şi prelucrare a informaţiilor, cât şi prin componenta de protecţie a acestora. În prezent, s-a consacrat o terminologie lingvistică cu prefixul „cyber” care marchează o nouă etapă a acestei evoluţii.

Ca orice moment de sărbătoare, 1 Decembrie, ne face mândri de naţiunea noastră, de aspiraţiile spirituale şi speranţa de pace a înaintaşilor.

Este momentul în care exprimăm respect şi preţuire pentru activitatea cadrelor Serviciului, pentru eforturile profesionale constante şi pentru capacitatea de pregătire continuă într-o realitate în care dinamica evenimentelor este deosebit de accelerată.

Cu ocazia Zilei Naţionale a României, felicit cadrele Serviciului a căror activitate a fost recompensată prin avansare în grad şi acordarea de ordine şi medalii şi doresc întregului personal multă sănătate, succes în activitatea profesională şi cele mai frumoase realizări în viaţa personală!

La mulţi ani!

General-maior Ion GROSU, Adjunct al directorului SRI

Procesul de devenire a poporului român a fost marcat de multe momente de cotitură în care unitatea, identitatea şi sistemul de valori au fost puse la încercare, iar modul în care am reacţionat în aceste situaţii a fost definitoriu pentru naţia română.

Toate aceste momente nu au fost evenimente singulare, au însemnat etape necesare ale realizării dezideratului de secole al tuturor vorbitorilor de limbă română – Marea Unire.

Astfel, ziua de 1 Decembrie înseamnă mai mult decât un reper în timp, reprezintă o ancoră între epoci şi veacuri, un liant care, peste timp, in vremuri de victorie, dar şi de restriște, fac o naţiune să-şi păstreze forţa, coeziunea şi mândria.

Momentul proclamării Marii Uniri în urmă cu 96 de ani, la Alba Iulia, a fost expresia unor eforturi şi jertfe ale poporului român, a sacrificiului suprem al unor eroi anonimi din Moldova, Transilvania sau din Ţara Românească. „Unirea naţional-politică, de la anul 1918, nu se cuvine să fie înfăţişată, nici măcar în parte, ca un dar, coborât asupra neamului românesc din încrederea şi simpatia lumii civilizate, nici ca o alcătuire întâmplătoare, răsărită din greşelile duşmanilor de veacuri”, spunea marele istoric român Nicolae Iorga.

Ziua Naţională reprezintă acel moment în care merită să medităm asupra a ceea ce înseamnă să fii român. Este un moment de maximă exprimare a identităţii naţionale, în care preacinstim devenirea unei ţări, valorile şi idealurile pe baza cărora ne-am format și mai ales pe cei care au făcut sacrificiul suprem pentru ca această zi să se poată împlini pentru generaţiile viitoare.

În acest context, rolul unui serviciu de informaţii nu poate şi nu trebuie să existe în afara prezervării intereselor ţării a cărei libertate, suveranitate şi progres le apără. Ofiţerii de informaţii s-au aflat, de-a lungul timpului, în spatele evenimentelor care au scris istoria aşa cum o cunoaştem, dar cei mai mulţi eroi ai frontului necunoscut” vor rămâne anonimi ai unei istorii nescrise încă, încrustată în valorile noastre.

Într-un mediu strategic dificil și dinamic, într-o geografie nu intotdeauna prietenoasă, Serviciul Român de Informaţii a parcurs un drum complex, comprimat într-un sfert de secol. La acest efort a contribuit întreg personalul serviciului care a înţeles viziunea și misiunea instituţiei, dar mai ales sensul istoriei. Astfel, doresc să îmi exprim aprecierea pentru efortul depus de fiecare ofiter, subofiter, maistru militarși salariat civil al SRI. Un cuvânt de recunoștin ă pentru familiile dumneavoastră, pentru cei care vă aşteaptă acasă, seară de seară, și care devin elementul de echilibru în momentele dificile.

Nu reprezintă o noutate faptul că Serviciul este o instituţie de elită, a cărei valoare şi contribuţie în domeniul cunoașterii este recunoscută atât la nivel naţional, cât şi internaţional, prin prisma relaţiilor excelente avute cu parteneri externi importanţi din domeniu. Este evident că Serviciul Român de Informaţii este mai conectat ca niciodată la evoluţiile petrecute în spa iul euro-atlantic și la realită ile mediului internațional de securitate.

Totodată, un serviciu modern nu poate să fie eficient și să evolueze fără un parteneriat de încredere cu societatea civilă. Parte a acestei relaţii o constituie, în mod aproape indisolubil, legătura cu mediul universitar-academic care reprezintă o resursă inestimabilă de cunoaştere, vitală pentru serviciile moderne de intelligence.

În final, vă propun să reflectăm la spusele lui Nicolae Iorga: „această unire românească n-ar avea nicio valoare dacă nu s-ar sprijini pe însăşi conştiinţa noastră despre necesitatea ei, despre caracterul ei sacru”.

Pentru personalul Serviciului Român de Informaţii, pentru românii de pretutindeni, filosofia din spatele acestor gânduri se rezumă la o promisiune de credinţă: Patria a priori!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*