Structurile și organismele europene cu rol de prevenire și combatere a terorismului

Contextul geopolitic actual dominat de tendinţe globalizante a permis dezvoltarea fără precedent a mijloacelor de comunicare, facilitând materializarea intenţiilor de constituire specializată a unor formaţiuni (de la grupările cu domenii locale de acţiune, până la reţelele sau organizaţiile capabile să desfăşoare activităţi transnaţionale) ai căror exponenţi sunt educaţi, pregătiţi, antrenaţi să deruleze ample operaţiuni prin care sunt vizate diferite ţinte pentru satisfacerea unor obiective de ordin politic.

Terorismul reprezintă, în esenţă, expresia descătuşării unor frustrări etnice acumulate pe fondul discrepanţelor existente între grupuri sociale cu orientări diferite care împart acelaşi spaţiu. Coabitarea interetnică sau inter-religioasă dublată de instinctul de dominaţie a condus, în majoritatea cazurilor, la apariţia conflictului interpersonal, la nivel micro, şi, inevitabil, la nivel macro, între grupurile reprezentative pentru un anumit segment social, la un moment dat, într-un anume teritoriu. Dată fiind complexitatea problemei ridicate de fenomenul terorismului, pe fondul diversităţii rasiale şi, implicit, a divergenţelor aferente, la nivelul forurilor decizionale ale Uniunii Europene stringenţa adoptării unor măsuri adecvate de eliminare a riscului terorist s-a transpus în constituirea unor structuri specializate înzestrate cu tehnica şi personalul capabil să asigure stabilitate statelor membre în planul securităţii naţionale.

Directoratul de securitate al Comisiei Europene
A fost înfiinţat prin decizia adoptată, la data de 01 decembrie 2001, de către reprezentanţii Directoratului General pentru Administraţie şi Personal al Comisiei Europene, în cadrul căruia funcţionează. În structura Directoratului de securitate, atribuţiile în domeniul antiterorism, de realizare a evaluărilor asupra ameninţării generate de organizaţiile teroriste la adresa sediilor şi funcţionarilor instituţiilor europene şi menţinerea legăturii cu serviciile partenere, îi revin Unităţii de Prevenire şi Inspecţie. Concomitent, aceasta reprezintă Comisia în cadrul Grupului de lucru pe antiterorism (T.W.P.) şi Grupului de coordonare antiteroristă.

Grupul pentru combaterea terorismului (C.T.G.)
A fost constituit în cadrul Clubului de la Berna, în septembrie 2001. Funcţionează ca mijloc de legătură pe problematica terorismului între Uniunea Europeană şi serviciile de informaţii şi securitate din statele membre ale Uniunii. Din luna septembrie 2001, C.T.G. a furnizat factorilor de decizie politică de la nivelul U.E. evaluări ale ameninţărilor teroriste realizate de către serviciile de informaţii ale statelor membre. Deţine un rol important în implementarea prevederilor Declaraţiei Consiliului European privind combaterea terorismului.

Coordonatorul pe probleme de terorism
Funcţia a fost înfiinţată după atentatele de la Madrid, aflată sub autoritatea Înaltului Reprezentant al U.E. pentru Politică Externă şi de Securitate Comună. Principalele atribuţii constau în: eficientizarea activităţii desfăşurate la nivelul U.E. în domeniul combaterii terorismului; întreprinderea unor măsuri pentru creşterea fluxului de informaţii destinate miniştrilor de interne ai statelor membre U.E., în scopul ameliorării procesului decizional circumscris activităţii antiteroriste; asigurarea implementării deciziilor colective ale U.E. la nivel naţional; coordonarea activităţii Consiliului U.E. în domeniul combaterii terorismului; supravegherea tuturor mecanismelor de combatere a terorismului aflate la dispoziţia U.E. şi înaintarea unor rapoarte periodice către Consiliul Uniunii Europene; monitorizarea implementării deciziilor Consiliului în materie.

Grupul de Lucru pentru Terorism (Terrorism World Group – T.W.G. în cadrul pilonului Justiţie şi Afaceri Interne, III – J.A.I.) şi Comitetul Terorism (COTER – din cadrul pilonului Politica Externă şi de Securitate Comună, II -P.E.S.C.)
Activitatea acestor grupuri constă în realizarea unor estimări analitice ale reacţiilor la nivel politic pe care Uniunea Europeană le are în raport cu eventuale ameninţări teroriste, posibile sancţiuni aplicabile în cazul unor acte teroriste. Experţii reprezentativi realizează evaluări ale sistemelor naţionale de prevenire şi combatere a terorismului.

T.W.G. este alcătuit din reprezentanţi ai ministerelor de interne din statele membre. Această structură are în atenţie orice eveniment intern cu potenţial terorist care se produce pe teritoriul statelor membre şi, prin corelare, conduce la identificarea unor măsuri bilaterale, regionale sau chiar la nivelul tuturor statelor membre.

COTER elaborează evaluări regionale şi politici de combatere a terorismului pe care le transmite Comitetului Politic şi de Securitate al U.E. (COPS). La rândul său, COPS informează Consiliul de Afaceri Generale şi Relaţii Externe, propunând inclusiv direcţii de acţiune.

Coordonatorul pentru securitate
Este o structură de cooperare a cărei înfiinţare a fost hotărâtă în Declaraţia Consiliului European din martie 2004. Este responsabilă cu monitorizarea activităţilor Consiliului circumscrise problematicii terorismului şi, în paralel, cu asigurarea implementării integrale a măsurilor deja stabilite. Principala sarcină a Coordonatorului este informarea constantă a reprezentanţilor Consiliului.

Unitatea de informaţii
Este o entitate constituită odată cu precedenta. Gestionează orice aspect referitor la terorism.

Concluzii

Constituirea instituţiilor, structurilor, organismelor cu rol de prevenire şi combatere a terorismului reprezintă o preocupare majoră a organizaţiilor internaţionale, preponderent în contextul în care satisfacerea intereselor teroriste este înlesnită de ultimele cuceriri în domeniul tehnicii militare.

Progresul în domeniul militar este dezirabil în actualul mediu de securitate, însă realizarea acestuia implică sarcina organismelor de securitate europene de a preveni obţinerea şi utilizarea neautorizată a produselor militare moderne cu efect distructiv îndeosebi asupra populaţiei civile.

Autor: Tudor Ilie Ciuflea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*