Şcoala OSINT, de la tradiţional la digital

Open Source Intelligence (OSINT) se fundamentează, prin definiție, pe informațiile disponibile în mod public, atât offline, cât și online. OSINT s-a dovedit a fi extrem de valoros într-o gamă largă de activități, de la servicii de intelligence, business intelligence până la jurnalismul de investigație și acţiuni din sfera ajutorului umanitar.

Marile corporații, precum Goldman Sachs, se folosesc de sursele publice/ deschise și de intelligence-ul din sfera politică pentru a identifica riscurile, respectiv oportunitățile în materie de investiții și acumulare de capital.

Pe măsură ce tehnologia evoluează tot mai rapid, iar volumul de date publice crește exponențial, organizațiile sau persoanele care se ocupă de analiză și prognoză încep să se bazeze tot mai mult pe OSINT. Informația provenită din surse deschise nu este doar mai ușor de accesat sau, de ce nu, „gratuită“, însă, mai important, ea se află deja la dispoziția publicului – consultarea acesteia nu încalcă drepturile fundamentale referitoare la confidențialitate/ sau la viață privată.

Apreciind relevanța incontestabilă a open source intelligence, întrebarea care se evidenţiază, din punct de vedere al partajării cunoaşterii, este cum poate fi transmisă toată această cunoaștere într-o manieră cât mai eficientă, la un număr cât mai însemnat de indivizi care ar putea oferi ulterior o imagine de ansamblu clară, concretă și oportună asupra unor problematici diferite sau domenii de interes vital?

Digitizarea pregătirii

Într-o lume a informației, tehnologizată prin excelență, miza transmiterii de cunoaștere nu este de a te situa într-o poziție opusă tehnologiei, ci, au contraire, de a o integra, asuma și a îi valorifica beneficiile în procesul de pregătire.

Digitizarea învățării nu mai poate fi ignorată, conturând standarde care recentrează optica pe cursant, respectiv pe învățarea personalizată, unde cel care acumulează informația nu mai are rolul de pasiv, consumator al cunoașterii, ci pe cel de activ, de creator of knowledge.

Marile corporații sunt practicienii prin excelență ai corporate eLearning (de pildă Oracle, BBC și Ryanair), accentul fiind pus pe transmiterea cunoașterii prin utilizarea intensivă a platformelor online de învățare la nivel de organizație, pe utilizarea social media ori a diferitelor aplicații cu caracter specific.

„Sălile de clasă“ fizice devin virtuale, prin intermediul platformelor de eLearning furnizate de marile companii de profil, cum ar fi SweetRush, EI Design, Allen Comm, G-Cube ori Learnnovators. Comunicarea „cursanților“ beneficiază de pe urma tehnologiilor IT&C, Smarphones, sau Gamification, ca modalitate a utilizării jocului în procesul de pregătire.

OSINT via eLearning. Beneficii și limitări

În domeniul OSINT, utilizarea formatului eLearning reprezintă o oportunitate majoră și o abordare interactivă a exploatării surselor deschise, ce permite tranziția dintre zona pur teoretică către una unde ”the sky becomes the limit” (limita este cerul). Platformele dedicate de învățare online facilitează formarea unui număr mai mare de experți, utilizând un număr mai mic de resurse, cu accent pe timp, ca resursă vitală.

Așadar, platformele de eLearning reprezintă alegerea rațională. Pe lângă facilitarea accesului la cunoașterea specifică „de la distanță“ și faptul că oferă o perspectivă mult mai „vizuală“ și „practică“ asupra exploatării surselor deschise, încurajând utilizatorul să se pună în poziţia lucrătorului în intelligence, formarea în sistem eLearning are ca beneficii:
– planificarea pregătirii – punând la dispoziție instrumente pentru administrarea calendarului (ajută cursantul să găsească uşor cursurile la care este înscris, ajută lectorii ori managerii să planifice procesul de instruire);
– utilizarea de instrumente interactive pentru predare și învățare (livrarea online a unui curs presupune rezolvarea unor teme multiple asociate, accesarea de tutoriale și filme de prezentare, utilizarea unor aplicaţii, individual sau în grup; în plus, formatorul are acces la o pagina personalizată cu informații și instrumente necesare susţinerii activităţii de eLearning, precum și la diverse rapoarte de monitorizare a procesului de instruire;
– accesarea unor instrumente variate de comunicare – forum de discuții, chat, e-mail, cu posibilitatea efectuării schimbului de documente între utilizatori, adăugării de comentarii ori accesării sistemului de lucru colaborativ de tip wiki;
– gestionarea evaluării – analizarea activității a priori și a posteriori; afişarea scorurilor obținute la teste; vizualizarea rapoartelor de progres; generarea de cataloage automate.

O provocare majoră pentru translatarea procesului de pregătire OSINT în format eLearning o reprezintă necesitatea utilizării de instrumente și capabilități de ordin tehnologic variate și avansate, ce necesită resurse financiare considerabile. Într-o perspectivă cost-beneficiu pe termen mediu și lung, dotarea tehnologică adecvată, coroborată cu resursa timp, înclină balanța în favoarea digitizării pregătirii în domeniul OSINT.

The next BIG step

Teoreticieni și practicieni din domeniul transmiterii de cunoaştere conturează două direcții majore de evoluție a domeniului:
– formatul blended learning sau hybrid learning, care reprezintă combinarea învățării „face-to-face“ (30%) cu cea online, pe Internet sau platforme dedicate (70%). Abordarea hibridă este valoroasă atunci când o organizație dorește să se bucure de toate beneficiile oferite de procesul de învățare online, menținând, în același timp, nuanțele ce nu pot fi replicate pe care le oferă formarea și interacțiunea faţă în faţă;
– pregătirea exclusivă în mediul online, utilizând toate formele de eLearning și derivatele acestora.

Una dintre soluțiile atractive, conexe eLearning, o reprezintă gamification of eLearning, ce presupune luare unor decizii într-un mediu de lucru simulat, apropiat celui real.

Abstract

Adapting OSINT activity to operational exigencies that define the integrated intelligence converge, mainly, towards the expansion of teaching and learning models. The awareness concerning the proper training in the informational exploitation of open sources must not override the perpetual link with the dynamics of web resources, automation and content update, and also with the design of open source intelligence training procedures.

The strengthening of the role played by data analysis, together with the educative impact of gaming and simulations in the realm of practical applications, shape the new learning culture in intelligence, which focuses on instrumental competencies developed through a mix of learning and sharing of good practices.

Autor: Ovidiu Teslovan

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*