Resursele succesului

Succesul unei organizaţii care doreşte să evolueze sau să îşi păstreze poziţia pe o piaţă tot mai competitivă depinde, în prezent, de modul de administrare a resurselor umane.

Importanţa managementului resurselor umane în economia unei organizaţii, indiferent de dimensiunile acesteia, a crescut, în ultimii ani. Buna administrare a resursei umane asigură succesul şi individualizează organizaţia. Astfel, unul dintre primii paşi pe care trebuie să îi facă o instituţie care îşi doreşte modernizarea este să îşi transforme politica de personal într-un management modern al resurselor umane (HR).

De la gestionarea dosarului personal, fără vreo strategie de inovare sau îmbunătăţire, responsabilii din domeniul resurselor umane au fost nevoiţi să evolueze, sub presiunea unui mediu competiţional care a transformat angajatul în cel mai preţios activ. Astfel, departamentul de cadre (sau personal) s-a transformat în departamentul de resurse umane, iar atitudinea faţă de angajat s-a schimbat, acesta devenind astăzi o resursă. Pentru HR, nu doar selectarea resursei umane este importantă, ci şi dezvoltarea şi păstrarea acesteia.

Este o schimbare de accent care reflectă schimbarea atitudinii. Accentul nu mai este pus pe proces, ci pe oameni, iar noua atitudine faţă de aceştia îi încurajează să evolueze pentru a atinge potenţialul maxim. În prezent nu mai vorbim despre personal ci despre resursele umane ale unei organizaţii care asigură succesul oricărei întreprinderi într-o piaţă competitivă.

Spre deosebire de politica de cadre, concentrată pe administrarea personalului şi relaţiile obişnuite de serviciu, managementul contemporan este diversificat, atent la recrutarea, plasarea în locul potrivit şi motivarea resursei umane. Angajatul are posibilitatea de a se instrui şi dezvolta în carieră pentru a-şi maximiza eficienţa. În urma unei evaluări atente, fiecare angajat este plasat în locul care i se potriveşte şi care îi poate folosi cel mai bine talentul, în beneficiul organizaţiei.

În trecut, interesul pentru obţinerea unor rezultate, indiferent de condiţii, făcea ca situaţia internă din organizaţie să nu constituie o prioritate pentru management. În mod tradiţional, era de aşteptat ca angajatul să ştie ce este şi ce nu este permis la locul de muncă, iar problemele erau rezolvate după ce începeau să se manifeste. Folosirea lecţiilor învăţate şi a materialelor în care sunt descrise normele de comportament şi aşteptările ajută organizaţiile moderne să prevină problemele.

Feedback constant

De asemenea, insatisfacţiile de la locul de muncă, generatoare de probleme la nivelul organizaţiei, pot fi eliminate prin încurajarea comunicării. Un feedback constant ajută angajaţii să îşi evalueze abilităţile, punctele forte şi slăbiciunile, oferindu-le posibilitatea corectării. Recomandările concrete s-au dovedit mult mai utile pentru creşterea performanţei decât tradiţionala notare periodică sau acordarea de calificative. Monitorizarea constantă a performanţelor ajută managerii să cunoască şi să elimine dificultăţile întâmpinate de angajaţi, iar aceasta contribuie la creşterea încrederii şi a randamentului. Feedback-ul primit de la manageri ajută departamentele de resurse umane să cunoască nevoile organizaţiei şi să îşi adapteze politicile pentru dezvoltarea acesteia. Feedback-ul este foarte util pentru conducerea strategică a unei organizaţii deoarece îi permite să implementeze măsuri pentru îmbunătăţirea climatului organizaţional.

Resursa umană a evoluat şi şi-a schimbat aşteptările faţă de locul de muncă. În prezent angajatul caută, la locul de muncă, un mediu cât mai apropiat de cel familial. Însă, din acest punct de vedere, organizaţiile sunt departe de a oferi nivelul de satisfacţie aşteptat. În articolul „Consumerization Of HR: 10 Trends Companies Will Follow In 2016“, referindu-se la evoluţiile anticipate pentru anul 2016, Jeanne Meister vorbea despre cum poate „experienţa de la locul de muncă“ să transforme un angajat într-un foarte bun agent de promovare a companiei, ajutând la atragerea unei resurse umane de calitate. Oportunităţile de dezvoltare în carieră, susţinerea angajaţilor prin diverse programe, recompensele, preocuparea faţă de nemulţumirile sau problemele angajaţilor contribuie la crearea unui climat organizaţional motivant. Înţelegerea faptului că bunăstarea şi satisfacţia angajaţilor sunt reflectate în productivitate şi eficienţă, a transformat climatul organizaţional într-o prioritate a managementului.

Management modern

Transformările din domeniul resurselor umane nu au ocolit nici instituţiile de intelligence. Serviciul Român de Informaţii foloseşte, în prezent, practici moderne pentru recrutarea şi utilizarea eficientă a resurselor umane. Managementul modern al capitalului uman solicită o adaptare permanentă la mediul în care Serviciul îşi desfăşoară activitatea, la tendinţele existente pe piaţa muncii, dar mai ales la competiţia pentru atragerea specialiştilor.

Adaptarea resursei umane la specificul activităţii este o provocare de care depinde succesul misiunilor. Prin împărtăşirea bunelor practici, programele de pregătire, motivarea şi plasarea angajaţilor în locul potrivit urmează principii similare celor din marile companii.

Într-o atmosferă caracterizată de schimbări tot mai rapide, un HR modern nu mai poate păstra aceleaşi practici de angajare folosite ani la rând, ci explorează mediului extern al organizaţiei, situaţia de pe piaţa muncii, noile tendinţe în domeniul recrutării şi al obţinerii unei resurse umane eficiente.

A fi cu un pas înaintea ameninţării înseamnă a avea o resursă umană bine pregătită şi motivată. Mai mult decât în orice altă organizaţie, păstrarea avantajului competiţional în domeniul securităţii este vitală pentru un serviciu de intelligence.

Abstract

For an organisation that wants to evolve or, at least, keep up in a competitive environment human resources management play a critical role. It`s not only about selecting the employees and managing their record, it is about choosing the right persons, helping them adapt and achieve their full potential. HR departments help in motivating employees and keeping them in the organisation. HR is a key player in an intelligence organisation, also. Acting in an ever-changing security environment requires a special focus on finding, training and motivating the best asset of an intelligence agency.

Autor: Adrian Robu

1 comment

  1. Bun articolul. Cred ca o organuzatie este puternica daca stie sa isi fidelizeze membrii si sa asigure comunicarea reala cu toate persoanele ce compun o anumita entitate. Bafta !!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*