Imaginea ameninţării. Senzorii, surse ale cunoaşterii

Adoptarea unor decizii, negocierea, promovarea intereselor, asigurarea victoriei pe câmpul de luptă sau prevenirea izbucnirii unor conflicte sunt doar câteva situaţii în care succesul este datorat, în mare măsură, obţinerii de intelligence. Asimilat unei activităţi, organizaţii sau unui produs care oferă cunoaştere, termenul de intelligence continuă să fie supus explorărilor teoretice. Diferite şcoli de gândire oferă descrieri variate ale etapelor prin care date şi informaţii disparate sunt transformate într-un produs final ce poate fi prezentat celui sau celor care sunt în situaţia de a lua o decizie în cunoştinţă de cauză. Cât de cuprinzător sau relevant pentru decizionali este, astăzi, ciclul activităţii de intelligence, aşa cum a fost el definit iniţial, sunt de asemenea subiecte care suscită dezbateri în mediile academice.

Imaginea tradiţională, oferită de CIA (Central Intelligence Agency), divizează ciclul de intelligence în cinci etape: planificare şi orientare, colectare, prelucrare, analiză şi diseminare.

Teoretic, pentru a conduce la succes, orice decizie luată la nivel individual sau organizaţional este precedată de o activitate ce implică etapele enunţate anterior. Având de acoperit un spaţiu decizional variat, statele şi-au dezvoltat instrumente specializate pentru colectarea datelor necesare obţinerii cunoaşterii. Fie că vorbim despre instituţii de apărare a securităţii naţionale, de apărare a teritoriului sau de aplicare a legii, sursele de obţinere a informaţiei sunt aceleaşi, singura diferenţă fiind accentul pus pe fiecare în completarea necesarului informaţional.

Sursele informației. Disciplinele intelligence-ului

În activitatea de intelligence, calitatea produsului final este influenţată de sursele utilizate pentru colectarea datelor. Datele obţinute dintr-un tip de sursă pot fi validate sau invalidate de cele obţinute din alt tip de sursă. De exemplu, declaraţiile celor implicaţi într-un accident auto pot fi confirmate sau infirmate de datele oferite de camerele de luat vederi dispuse în acea zonă şi astfel poate fi stabilită vinovăţia în cazul producerii evenimentului. Coroborarea datelor din mai multe tipuri de surse conferă informaţiei, privită ca produs final al activităţii de intelligence, o valoare mult mai mare atunci când este folosită în luarea unei decizii. Astfel de informaţii sunt obţinute prin activităţi de intelligence multi-sursă sau intelligence din toate sursele.

Lucrarea „The Five Disciplines of Intelligence Collection”, coordonată de foştii analişti CIA Mark M. Lowenthal şi Robert M. Clark, identifică cinci discipline principale utilizate în colecţia de informaţii: HUMINT (intelligence din surse umane), OSINT (intelligence din surse deschise), SIGINT (intelligence din comunicații sau semnale electronice), GEOINT (intelligence obținut din analiza spaţiului geografic), MASINT (intelligence obținut din măsurători şi amprente). Importanţa acestora şi ponderea pe care o au în produsul final depinde de domeniul în care sunt utilizate. În funcţie de stadiul de dezvoltare, serviciile de informaţii pot pune un accent mai mare pe datele obţinute din surse umane, şi în consecinţă îşi extind abilităţile în acest domeniu, sau pot folosi preponderent sursele tehnice. Implicit, calitatea şi complexitatea produsului final de intelligence este proporţională cu resursele investite în culegerea informaţiilor.

O scurtă descriere a fiecărei discipline utilizate în colecţia de informaţii poate contribui la înţelegerea procesului complex prin care diferitele date sunt colectate, evaluate, analizate, integrate şi interpretate pentru a oferi, în final, cunoaşterea necesară luării unei decizii.

HUMINT (Human Intelligence) este activitatea de obţinere a informaţiilor din surse umane. Negustori, călători, prizonieri sau refugiaţi sunt doar câteva categorii care s-au dovedit, de-a lungul timpului, surse importante de informaţii utile apărării unui stat. Datele furnizate de aceste surse au permis statelor să îşi cunoască mai bine prietenii, inamicii, tehnologiile sau armele secrete ale acestora. Ne putem aminti de povestea călugărilor care au provocat sfârşitul monopolului chinez asupra mătăsii, în beneficiul Imperiului Bizantin. Mai târziu, perfecţionându-şi metodele, serviciile de informaţii au început să folosească ofiţeri special pregătiţi pentru recrutarea şi instruirea agenţilor.

OSINT (Open Source Intelligence) este rezultatul obţinut prin culegerea şi analiza datelor din surse deschise, cum ar fi presă, internet, lucrări ştiinţifice, resurse legislative, imagini sau materiale video disponibile public. Potrivit ghidului „NATO Open Source Intelligence Handbook”, produsele OSINT compensează nevoia de informaţii obţinute prin metode secrete. În acest fel se va recurge la colectarea secretă doar atunci când sursele deschise nu oferă răspunsul la cerinţele informaţionale. OSINT completează tabloul informaţional, oferind indicii, descriind contextul sau validând informaţii obţinute din alte surse. Importanţa cunoaşterii oferite de OSINT a crescut, în ultimii ani, iar expansiunea social media a contribuit la dezvoltarea puternică a sub-disciplinei SOCMINT.

În accepţiunea Comunităţii de Intelligence din Statele Unite, SIGINT (Signals Intelligence) reprezintă colectarea şi folosirea semnalelor provenite de la radare, sisteme de comunicaţii sau armament. COMINT (Communication Intelligence), care se ocupă cu interceptarea şi exploatarea datelor provenite din comunicaţii şi ELINT (Electronic Intelligence), care colectează şi exploatează semnalele electronice emise de diferite echipamente, sunt disciplinele secundare ale SIGINT.

GEOINT (Geospatial Intelligence) oferă informaţii despre activităţile terestre şi configuraţia terenului prin coroborarea datelor din mai multe surse: imagini, analiza imaginilor şi analiza spaţiului geografic (respectiv identificarea şi localizarea structurilor terestre naturale sau create de om). Colecţia datelor se realizează cu ajutorul dispozitivelor optice (fotografii), a unor senzori radar sau în infraroşu, a laserului sau a altor echipamente de optică electronică. Analiştii John L. Morris şi Robert M. Clark arată că GEOINT oferă context geografic imaginilor obţinute cu ajutorul sub-disciplinei IMINT.

IMINT (Imagery Intelligence) oferă informaţii provenite din colectarea şi prelucrarea imaginilor. Interpretarea imaginilor permite identificarea configuraţiei terenului şi a dispunerii obiectivelor civile sau militare, relevând inclusiv importanţa acestora. În perioada Primului şi a celui de Al Doilea Război Mondial, dar şi la începutul Războiului Rece, inamicii se spionau reciproc folosind fotografia aeriană care dezvăluia dispunerea trupelor sau tehnica de luptă. Dezvoltarea tehnologică a permis obţinerea unor imagini tot mai precise şi creşterea altitudinii de la care acestea sunt realizate, prin folosirea dronelor sau a sateliţilor.

Federaţia Oamenilor de Ştiinţă Americani (FAS), defineşte MASINT (Measurement and Signature Intelligence – informația obținută din măsurători şi amprente) ca fiind „informaţia tehnico-ştiinţifică obţinută din analiza cantitativă şi calitativă a datelor (metrice, angulare, spaţiale, de undă, temporare, modulare, plasmatice, magnetice) obţinute de senzori creați pentru a observa orice particularităţi asociate unei surse, unui emiţător sau unui transmiţător şi a permite, ulterior, identificarea şi măsurarea acesteia”. Simplificând foarte mult această definiţie, se poate concluziona că MASINT oferă informaţii obţinute prin măsurarea amprentei unei activităţi sau a unui obiect.

Creşterea rolului acestei discipline în produsele finale destinate informării decizionalilor militari sau civili a fost o consecinţă a dezvoltării tehnico-ştiinţifice care s-a reflectat în perfecţionarea armamentului şi a sistemelor de detecţie şi disimulare.

Provocările secolului XXI

Deși numele de MASINT a fost atribuit pentru prima dată la sfârșitul anilor `70 și abia în deceniul următor domeniul a fost recunoscut ca o disciplină distinctă la nivelul Comunității de Intelligence din SUA, activități specifice acestuia au origini mai vechi. În antichitate, cu ajutorul simțurilor erau făcute observații asupra sunetelor, cerului, direcției vântului sau a valurilor, iar mai târziu au apărut instrumente care le ofereau navigatorilor date de orientare (astrolab, sextant, lunetă). În Primul Război Mondial hidrofoanele permiteau identificarea submarinelor, iar în următoarea conflagrație radarul a permis identificarea aparatelor de zbor. Cursa înarmării din perioada Războiului Rece a avut un rol determinant în conturarea MASINT ca disciplină distinctă, în contextul nevoii de a cunoaște mai bine activitățile de dezvoltare a armamentului și arsenalul inamic.

Într-un material elaborat în 1996, în Statele Unite, de comisia responsabilă de Intelligence din Camera Reprezentanţilor (Permanent Select Committee on Intelligence), sunt evaluate perspectivele MASINT în contextul provocărilor pe care noile tehnologii le vor aduce Comunităţii Americane de Informaţii. „IC21: The Intelligence Community in the 21st Century” recunoaște nevoia de a identifica acele arme şi capabilităţi care constituie ameninţări înainte ca acestea să fie folosite. MASINT contribuie la cunoaşterea unor ținte tot mai sofisticate sau a unor măsuri mai eficiente de camuflaj adoptate de state sau organizaţii transnaţionale. Documentul pledează pentru o mai bună înţelegere a capabilităţilor MASINT de a furniza awareness şi orientare în timp real, precum şi pentru includerea acestui tip de informaţii în realizarea produselor de intelligence din mai multe surse. De asemenea, se solicită Comunităţii de Informaţii să promoveze capabilităţile şi produsele oferite de MASINT în mai multe domenii.

MASINT oferă cunoaştere cu privire la un spectru larg al ameninţărilor: trupe, tehnică militară (rachete, nave, submarine, avioane, arme biologice, chimice, nucleare etc.), activități industriale, mijloace de disimulare. Prin intermediul acestei discipline poate fi cunoscută configurația terenului sau evoluția vremii.

Cum funcționează

MASINT încearcă să extragă informaţia de securitate din orice element care poate fi măsurat ştiinţific: unde radio, semnale acustice, radiaţia nucleară, radiaţie în spectrul infraroşu, frecvenţe radio, puls electromagnetic, deşeuri lichide sau solide, compoziţie chimică, structură biologică, proprietăţi ale materialelor etc. (Making The Most of MASINT and Advanced Geospatlal Intelligence, Major Connie Lynn, USAF). Diversitatea surselor care pot genera date utile în procesul de intelligence este reflectată de numeroasele subdomenii ale MASINT: Radar Intelligence (RADINT), Acoustic Intelligence (ACOUSTINT), Nuclear Intelligence (NUCINT), Radio Frequency/Electromagnetic Pulse Intelligence (RF/EMPINT), Electro-optical Intelligence (ELECTRO-OPTINT), Infrared Intelligence (IRINT), Laser Intelligence (LASINT), Unintentional Radiation Intelligence (RINT), Materials Intelligence etc. Datele și informațiile obținute sunt păstrate în baze de date la care se recurge pentru identificarea unor obiecte sau activități folosind tiparele deja cunoscute.

Senzorii utilizaţi în obţinerea datelor exced capacităţile senzoriale umane. Dacă prin auz putem spune că un sunet este puternic sau slab, cu ajutorul senzorilor pot fi atribuite valori exacte volumului sau pot fi identificate frecvenţe care nu pot fi percepute de urechea umană. Folosind diferiți senzori, MASINT oferă mult mai multe informații despre un obiect sau o activitate decât poate face omul folosindu-și simțurile. Sunetul unui avion, deși este perceput și de om și de un senzor, oferă mai multe informații prin intermediul MASINT.

Comparând amprenta acustică captată de senzor cu informațiile din baza de date, MASINT este capabil să identifice exact tipul de avion căruia îi aparține sunetul.

MASINT foloseşte senzori capabili să detecteze vehicule terestre, aparate de zbor, rachete, nave, mişcări seismice, materiale radioactive, chimice sau biologice etc.

Cercetătorul Keshav Mazumadar, specialist în combaterea terorismului, constată că matematica, fizica, biologia și chimia sunt principalele ştiinţe implicate în identificarea obiectului sau activităţii care a generat un anumit tip de semnal sau o anumită emisie. Obţinerea, prelucrarea şi valorificarea datelor presupune existenţa unor tehnologii performante şi a unor specialişti cu o înțelegere multidisciplinară, care au capacitatea de a folosi informația din mai multe surse pentru a crea o imagine clară a amenințării.

Subdomeniile MASINT

O scurtă prezentare a principalelor subdomenii ale MASINT poate ajuta la înţelegerea complexităţii acestui domeniu, dar şi potenţialului pe care acesta îl are în realizarea produselor multidisciplinare de intelligence.

RADAR Intelligence furnizează informaţii folosind radiofrecvenţa. O undă radio trimisă în eter va fi reflectată înapoi către radar permiţând determinarea direcţiei, distanţei sau vitezei unui obiect sau unui grup de obiecte. Deşi este cunoscut mai mult pentru aplicaţiile sale militare, radarul este folosit, pe baza unei tehnologii uşor diferite, şi în domeniul civil. Poliţiştii folosesc radarul pentru a depista automobiliştii care depăşesc viteza legală, meteorologii îl folosesc pentru prognoză, arheologii pentru identificarea structurilor subterane, iar topografii pentru cartografiere. În afară de posibilitatea utilizării în diferite medii, terestru, spaţial, acvatic, radarul oferă avantajul obţinerii de date atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte.

Acoustic Intelligence (ACOUSTINT) oferă date despre sunete emise sau reflectate în atmosferă (ACOUSTINT) sau în mediul acvatic (ACINT). Semnalele acustice pot evidenţia deplasarea trupelor şi echipamentelor de luptă terestre, a navelor şi submarinelor în mediul acvatic sau a activităţii desfăşurate în clădiri sau complexe subterane. În lucrarea „The Technical Collection of Intelligence”, Robert M. Clark aminteşte că amprentele acustice „au fost folosite pentru a detecta şi cataloga exploziile, inclusiv testele nucleare”. Proprietăţile mediilor în care se propagă undele sonore sunt diferite, iar aceasta presupune adaptarea senzorilor: microfoane pentru mediul terestru şi aerian, hidrofoane pentru mediul acvatic sau geofoane pentru detecţia subterană.

Nuclear Intelligence (NUCINT), în definiţia Departamentului American al Apărării, reprezintă produsul de intelligence provenit din colectarea şi analiza radiaţiei şi a altor fenomene care au la origine surse radioactive. Radiaţia sau fenomenele care o însoţesc indică prezenţa materialelor radioactive în activităţi de prelucrare sau testare, în reactoare, complexe industriale, depozite, dispozitive sau arme nucleare. Datele obţinute pot fi folosite pentru descrierea armelor, reactoarelor sau materialelor nucleare, contribuind la cunoaşterea arsenalului inamic, a activităţilor de cercetare sau la eforturile de combatere a proliferării.

Electro-optical Intelligence (ELECTRO-OPTINT) reprezintă informaţiile obţinute în urma colectării, prelucrării şi analizei datelor provenite din energia emisă sau reflectată în domeniul optic al spectrului electromagnetic cuprins între ultraviolet şi infraroşu. Infrared Intelligence (IRINT), Laser Intelligence (LASINT) şi Optical Intelligence (OPTINT) sunt subdomenii ale ELECTRO-OPTINT. Infrared Intelligence (IRINT) furnizează date provenite din domeniul infraroşu al spectrului electromagnetic, făcând posibilă, de exemplu, detectarea organismelor vii în lipsa vizibilităţii. Energia termică emisă de obiecte sau organismele vii, vizibilă în domeniul infraroşu al spectrului electromagnetic, permite identificarea amprentei termice specifice unei anumite activităţi industriale sau militare. Laser Intelligence (LASINT) oferă informaţii privind sursele emitente, precum sisteme de comunicaţii, de ţintire sau arme cu energie dirijată. Această sub-disciplină permite măsurarea frecvenţei, puterii, propagării, sursei de alimentare şi altor caracteristici specifice sistemelor laser. Colecţia de date din spectrul electromagnetic vizibil (al luminii vizibile) este realizată cu ajutorul Optical Intelligence (OPTINT), fiind diferită, însă, de reprezentarea fotografică specifică IMINT.

Frecvenţele radio şi impulsurile electromagnetice stau la baza informaţiilor obţinute prin Radio Frequency/Electromagnetic Pulse Intelligence (RF/EMPINT). Impulsurile electromagnetice măsurabile, rezultat al unor schimbări bruşte la nivelul materiei sau al mediului, pot oferi date privind testarea armelor nucleare sau a celor cu energie direcţionată. Unintentional Radiation Intelligence (RINT) exploatează datele oferite de sisteme, echipamente sau dispozitive electronice care produc, involuntar, energie electromagnetică.

Materials Intelligence presupune colectarea și analizarea unor eșantioane în formă solidă, lichidă sau gazoasă și oferă informații privind natura chimică, biologică sau nucleară a activităților sau armamentului inamic. Acest subdomeniu permite identificarea capabilităţilor, producţiei şi folosirii armelor chimice, biologice sau nucleare, susţinând eforturile de combatere a proliferării.

Alte subdomenii ale MASINT sunt Magnetic Intelligence (oferă informaţii din măsurarea anomaliilor câmpului magnetic terestru), Spectroradiometric Intelligence (oferă rezultate folosind măsurătorile spectrale şi radiometrice), Directed Energy Weapons Intelligence (DEWINT- furnizează informații despre armele capabile să concentreze energia într-un anumit punct, cum ar fi armele cu laser, cu microunde sau cu fascicul de particule).

Senzorii, sursele cunoaşterii

Teoretizat și prezentat pe larg în literatura americană de specialitate, domeniul MASINT este exploatat și de alți actori de pe scena internațională, răspunzând necesităților de cunoaștere a competitorilor și de obținere a unei poziții avantajoase în cursul diferitelor negocieri (politice, militare, economice, comerciale). Este la fel de adevărat că statele care alocă bugete importante apărării acordă o atenție specială acestui domeniu care poate furniza cunoaștere cu privire la punctele forte sau punctele slabe ale inamicului.

Keshav Mazumadar remarcă, în lucrarea „HUMINT-Centric Operations ES2. HUMINT/Counterintelligence Recommendations”, tendinţa de a folosi MASINT pentru intelligence pe termen lung deoarece există percepţia că timpul necesar producerii de informaţii utilizabile este prea mare pentru a le face oportune comandanţilor din teatrele de operaţiuni. Totuși disciplina oferă awareness în timp real și posibilitatea de identificare a țintelor, fie că acestea sunt rachete, avioane, vehicule de teren, nave sau submarine.

Dacă, la prima vedere, produsele MASINT par a fi destinate doar domeniului militar, informațiile furnizate pot sprijini decizii și politici în numeroase alte domenii.

În afară de rolul avut în avertizarea timpurie, la nivel diplomatic informațiile furnizate de MASINT contribuie la cunoașterea potențialului economic al competitorilor, la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă (nucleare, bacteriologice, chimice) și la monitorizarea tratatelor de dezarmare. Combaterea terorismului, a crimei organizate transfrontaliere sau a traficului de droguri și materiale periculoase, beneficiază, de asemenea, de susținerea acestei discipline.

Informațiile sunt folosite inclusiv în spionaj, contraspionaj sau acțiuni ale forțelor de ordine. MASINT oferă avertizări cu privire la problemele de mediu, cum ar fi poluarea, inundațiile, incendiile de vegetație, schimbările climatice, crizele umanitare provocate de dezastre naturale sau epidemii.

MASINT este un domeniu al cercetării și dezvoltării, în permanentă căutare de noi tehnologii care să îi permită să ofere răspuns la cele mai diverse cerințe informaționale. Viitorul MASINT este strâns legat de disponibilitatea comunităților de informații de a aprecia potențialul oferit de această disciplină și a o integra corespunzător în realizarea produselor de intelligence multidisciplinar.

Abstract

MASINT is one of the five disciplines of intelligence collections, along with HUMINT, SIGINT, GEOINT and OSINT, tasked with providing intelligence for decision-makers. This discipline provides information by collecting and analyzing measurements and signatures specific to a certain object or activity. Sciences such as mathematics, physics, chemistry or biology contribute to the intelligence cycle that produces the knowledge requested by beneficiaries. MASINT deploys different type of sensors in order to collect data on optic, acoustic, electromagnetic, nuclear, chemical or biological manifestations and establish the characteristics of the source. Although at first it seems mostly a military activity, MASINT provides intelligence useful to other areas of action or decision, on issues concerning counter-proliferation, counter-terrorism, arms control, espionage, counterintelligence, environmental or humanitarian problems.

Autor: Adrian Robu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*