HUMINT. Intelligence din surse umane

Human Intelligence (HUMINT) reprezintă totalitatea informaţiilor care pot fi obţinute de la sursele umane. Este un proces ce presupune culegerea informaţiilor cu privire la ameninţări, riscuri şi provocări la adresa securităţii naţionale, printr-o activitate secretă, utilizând tehnici şi metode specifice. „Operatorii” HUMINT sunt de obicei ofiţeri de informaţii care depistează potenţiale surse umane şi le recrutează pentru completarea cerinţelor informaţionale. Aceştia trebuie să fie capabili să găsească, să recruteze şi să menţină contactul cu sursele care pot îndeplini sarcini pentru obţinerea informaţiei de securitate naţională.

Conform informaţiilor disponibile pe site-ul CIA, ofiţerii responsabili de colectarea HUMINT sunt numiţi ofiţeri de operaţiuni. Aceştia se concentrează pe obţinerea informaţiilor de la persoane cu acces în mediul de interes pentru problemele de securitate naţională.

Cum funcţionează recrutarea

Rolul unui bun ofiţer de informaţii este de a identifica surse şi grupuri care au acces în medii cu relevanţă pentru securitatea naţională şi de a construi o relaţie bazată pe încredere reciprocă, pentru a extrage aceste informaţii. La baza activităţii se află abilitatea de a recruta o persoană şi de a o convinge să furnizeze informaţii importante. Conform lui John Sano, fost angajat al CIA, procesul prin care o sursă HUMINT este recrutată, denumit ciclu de recrutare, include patru etape.

Identificarea, ca primă etapă, reprezintă capacitatea de a selecta un individ cu acces la informaţii relevante. În această fază este importantă recunoaşterea situaţiilor în care cineva ar putea deveni o sursă.

Urmează evaluarea, care constă în identificarea motivaţiilor şi stabilirea gradului de disponibilitate în vederea recrutării. Dezvoltarea presupune persuasiune şi implicare cu intenţia de a convinge sursa să accepte propunerea. Recrutarea propriu-zisă este etapa finală ce asigură cooperarea şi disponibilitatea persoanei de a furniza informaţii valoroase.

Abilităţile recrutorului

În acest proces, ofiţerii de informaţii trebuie să ţină cont de motivaţiile, valorile fundamentale, nevoile şi dorinţele persoanei pe care intenţionează să o recruteze. Totodată, procesul presupune cunoaşterea punctelor tari şi ale celor slabe ale indivizilor, dar şi a modului în care aceştia vor reacţiona în diverse situaţii.

Abilităţile necesare ofiţerilor pentru recrutarea HUMINT trebuie dezvoltate şi perfecţionate, astfel încât aceştia să înţeleagă şi să recunoască stările de spirit şi nuanţele în conversaţie (abilitate cunoscută sub numele de inteligenţă emoţională); să înţeleagă limbajul corpului, micro-expresiile faciale şi alte indicii; să îndrume sau să dirijeze cu succes sursa secretă pentru a obţine informaţiile necesare; să motiveze şi să menţină contactul cu aceasta.

Pentru a performa în activitatea HUMINT, ofiţerii trebuie să înţeleagă unul dintre cele mai complexe domenii ale psihologiei – natura umană. Emoţiile, intenţiile şi motivaţiile diferă de la o persoană la alta şi se schimbă de-a lungul timpului. Înţelegerea oamenilor, în toată complexitatea lor, este crucială pentru activitatea de HUMINT.
Ofiţerii de informaţii trebuie să înţeleagă şi să evalueze intenţiile şi motivaţiile surselor, precum şi autenticitatea informaţiilor pe care acestea le furnizează.

Profilul psiho-comportamental în relaţionarea cu HUMINT

Deşi multe dintre abilităţile necesare recrutării surselor umane pot fi învăţate, un bun recrutor trebuie să deţină o vastă experienţă în relaţia cu oamenii, în toate condiţiile şi în orice circumstanţe. Pentru aceasta, anumite trăsături de caracter sunt esenţiale.

Vigilenţa este necesară deoarece recrutorul trebuie să acorde o atenţie sporită informaţiilor oferite de sursă şi să le evalueze constant atât din punct de vedere calitativ, cât şi din punct de vedere al veridicităţii, în funcţie de cerinţe şi de informaţii obţinute din alte surse. În acelaşi timp, recrutorul trebuie să fie atent nu numai la ceea ce spune sursa, ci şi la modul în care o spune şi la limbajul corpului. Recrutorul trebuie să aibă răbdare şi tact pentru a crea şi menţine relaţia cu sursa. Foarte importantă este şi credibilitatea. Recrutorul trebuie să fie permanent credibil şi consecvent, respectând toate promisiunile făcute şi ferindu-se să promită ceva ce nu poate fi îndeplinit. Obiectivitatea şi autocontrolul vor permite recrutorului să evalueze corect informaţiile obţinute şi să evite afişarea furiei sau a iritării, care îl pot determina să ignore elemente importante din discuţie. Totodată, implicarea emoţională trebuie evitată.

Adaptabilitatea la personalitatea sursei presupune o gândire flexibilă din partea recrutorului, inclusiv în contextul unui mediu cultural diferit. Nu în ultimul rând, un recrutor trebuie să fie perseverent şi să aibă spirit de iniţiativă.

Rolul informaţiilor din surse umane

Informaţiile din surse umane joacă un rol esenţial în elaborarea şi punerea în aplicare a politicii de securitate naţională şi în protejarea intereselor unui stat. Cu ajutorul HUMINT pot fi prevenite sau contracarate ameninţările şi riscurile în care se regăsesc elemente de natură militară, economică, socială, politică, tehnologică etc.

De asemenea, HUMINT furnizează comunităţilor de informaţii cunoaştere în privinţa principalelor ameninţări cu care se confruntă un stat, în contextul în care mediul actual de securitate este influenţat de schimbări tehnologice majore. Informaţiile furnizate de HUMINT pot contribui la dezvoltarea instrumentelor necesare pentru a reacţiona în cazul unor ameninţări.

HUMINT vs. alte surse (SIGINT, IMINT, OSINT)

Există o gamă largă de discipline în domeniul intelligence, fiecare cu avantajele şi dezavantajele sale, dar HUMINT este principala sursă care oferă o perspectivă cât mai cuprinzătoare şi apropiată a contextului de securitate şi a procesului de colectare a informaţiilor. Spre deosebire, SIGINT (signals intelligence) sau IMINT (imagery intelligence) oferă informaţii brute, neprelucrate.

HUMINT se concentrează pe colectarea informaţiilor care nu sunt disponibile prin alte mijloace. Totuşi, metoda are şi câteva dezavantaje. Comparativ cu celelalte domenii, putem afirma că este cea mai subiectivă dintre toate şi, în mod cert, necesită cele mai multe abilităţi. În plus, există o marjă de eroare mai mare şi pot apărea cazuri în care sunt furnizate informaţii false sau înşelătoare.

Perspectivele metodei

În ciuda progreselor tehnologice, HUMINT va continua să ocupe un rol esenţial în obţinerea de informaţii de către serviciile de intelligence, în vederea asigurării securităţii naţionale. Planurile şi intenţiile adversarilor pot fi cunoscute doar prin recrutarea surselor umane. Accesul la informaţiile stocate digital este favorizat prin intermediul factorului uman. Şi chiar după extragerea datelor există încă nevoia de a le interpreta şi de a le încadra într-un context mai larg. Fiinţele umane sunt esenţiale pentru toate procesele şi operaţiunile, indiferent dacă sunt publice sau private. Ca atare, HUMINT reprezintă elementul central în scena intelligence-ului, fără de care activitatea de informaţii nu ar fi completă.

Abstract

Human Intelligence (HUMINT) is data and information regarding national security collected from a human source.
The intelligence officer responsible for obtaining such data must have special abilities in order to spot, convince and maintain a relationship with someone who can provide valuable information. Knowing the strong or weak points of a person, its motivation, values, and needs is crucial for working with a human source. Emotional intelligence, patience and human nature understanding adds to the profile of the officer.

Human sources are important for intelligence agencies because the information provided leads to prevention of different risks or threats that could endanger a country.

In contrast to other intelligence gathering disciplines, HUMINT provides a wider and closer perspective on the security environment.

Autor: Dana Sîrbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*