HR, sursa schimbării în activitatea de informaţii

Putem spune, fără teama de a greşi, că în lumea în care trăim singura realitate este schimbarea. Iar dinamica ei este una cu adevărat provocatoare. Cu atât mai mult, schimbarea şi răspunsul la schimbare sunt provocări constante pentru organizaţiile de intelligence: mediul de securitate în care acţionează este unul extrem de dinamic, riscurile de securitate sunt, cel mai adesea, atipice, cu actori din ce în ce mai surprinzători, iar provocările cărora trebuie să le facă faţă sunt şi ele tot mai … hibride.

De aceea, pentru Serviciul Român de Informaţii, cuvintele de ordine ale prezentului sunt, mai mult ca oricând, flexibilitate, agilitate şi adaptabilitate.

Cum sunt înţelese şi aplicate aceste principii în activitatea de hr

Managementul schimbării, al optimizării unei organizaţii, se referă în primul rând la oameni şi la capacitatea lor de a se adapta schimbării. Din această perspectivă, şi nu numai, cunoaşterea nevoilor angajaţilor şi preocuparea pentru creşterea calităţii vieţii acestora devin obiective majore ale activităţii de HR (resurse umane).

Mai mult decât atât, interesul pentru oameni creează premise pentru optimizarea proceselor organizaţionale, pentru a face instituţia mai agilă şi permanent adaptată la provocările de securitate naţională, iar aceasta este însăşi misiunea HR-ului.

Într-un astfel de demers HR-ul îndeplineşte roluri multiple precum:
– mediator al schimbării organizaţionale, asigurându-se că aceasta nu afectează integritatea culturii organizaţionale, că este coerentă şi armonioasă;
– planificator al schimbării – ţine agenda tuturor proceselor care se derulează în organizaţie şi care presupun gestionarea resursei umane;
– consilier al schimbării, oferind suport şi alternative pentru management şi angajaţi care să asigure o tranziţie cât mai eficientă;
– comunicatorul schimbării, explicând rolul acesteia şi al noilor procese, precum şi argumentând efectele pe care le generează, cu scopul de a reduce ambiguitatea şi rezistenţa la schimbare.

Cum poate acţiona hr-ul pentru a operaţionaliza toate aceste roluri

HR-ul foloseşte instrumente moderne de tip proces, cu rol reglator în întreaga activitate a Serviciului Român de Informaţii, precum:
– recrutarea de personal care poate aduce o perspectivă nouă în abordarea misiunilor intelligence-ului modern, susţinută de o permanentă adaptare a tehnicilor de selecţie la nevoile instituţionale, de modificare a principiilor de încadrare, de eliminare a proceselor redundante şi de trecere de la analogic la digital;
– integrarea organizaţională şi mentoringul angajaţilor ca facilitator al situaţiilor de tranziţie în carieră, care presupun o adaptare eficientă şi foarte rapidă la schimbare;
– motivarea, prin mecanisme de recompensare şi recunoaştere a reuşitelor celor angajaţi în procesele de optimizare;
– învăţarea, cu impact rapid în asigurarea unei compatibilităţi între nevoile Serviciului şi abilităţile angajaţilor.
Profesionişti de HR lucrează cu responsabilitate, creativitate, implicare, entuziasm şi energie la transpunerea în practică a tuturor proceselor aflate în desfăşurare şi a strategiilor de acţiune.

Care sunt rezultatele pe care le aşteptăm

Rezultate activităţii noastre se vor reflecta în:
– servicii integrate de HR care soluţionează rapid solicitările angajaţilor şi răspund la nevoile organizaţiei;
– oameni mai talentaţi, care să îşi asume cu uşurinţă activităţi diversificate sub aspectul conţinutului şi al ritmului de lucru;
– oameni mai bine pregătiţi, cu aşteptări realiste şi cu o imagine corectă asupra propriei eficacităţi, preocupaţi să-şi însuşească şi să-şi îmbunătăţească continuu cunoştinţele şi, implicit, performanţele;
– oameni mai flexibili, deschişi la schimbare şi varietate, cu resorturi adaptative funcţionale;
– oameni mai „fericiţi“ şi sănătoşi care să lucreze în condiţii decente şi cărora accesul la resurse să le fie facil.

În concluzie, garanţia succesului în HR-ul din Intelligence constă în curajul schimbării.

Abstract

In the world we are living, we can strongly say that changeability is the only reality. Moreover, changeability and the answer to it represent constant challenges for intelligence services: within a security environment which is extremely dynamic, with atypical risks and hybrid threats, intelligence organizations face more diverse challenges. Thus, for the Romanian Intelligence Service, more than ever, the key words are nowadays flexibility, agility and adaptability. What do all these have to do with Human Resources? To start with, managing the change refers first to people and their ability to adapt to the change. It is well known that people tend to be reluctant to changes. This is why one of HR’s major objectives is to know the needs of its employees and worry about their life quality. In a nutshell, interest in people creates the premises for optimizing organizational processes in order to better respond to national security challenges.

Autor: Echipa HR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*