Economia circulară, un model pentru generaţiile viitoare

Mediul înconjurător reprezintă, poate, cea mai veche dimensiune a securităţii. Prin ceea ce ne oferă natura, umanitatea obţine cele necesare supravieţuirii şi dezvoltării:  mâncare, apă, adăpost. Cu toate acestea, evoluţia omenirii a atras după sine, concomitent cu dezvoltarea, şi un consum tot mai accentuat şi iraţional al resurselor naturale de…
Vezi articol
Share

Dezvoltarea durabilă, o componentă a securității alimentare

„Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi” („Viitorul nostru al tuturor”. Notă – Raport Brundtland al Comisiei Mondiale asupra Mediului şi Dezvoltării, ONU, 1987). Sunt unii economişti, precum Smith (1993), care susţin că dezvoltarea durabilă este un…
Vezi articol
Share

Mediu și securitate

Se afirmă, tot mai frecvent, că lumea contemporană a ajuns la răscruce și că nu crizele de materii prime, materiale, supraproducție și ale piețelor de desfacere constituie principalul pericol pentru civilizația umană. Cea mai importantă amenințare și, în același timp, sfidare a noului mileniu o reprezintă degradarea mediului înconjurător, ca…
Vezi articol
Share

Civilizația industrială și mediul ambiant

Tot mai mulți cercetători au atras atenția factorilor decidenți, constant, începând cu a doua jumătate a secolului XX, asupra unei amenințări de tip nou la adresa umanității, reprezentată de conflictul apărut între dezvoltarea continuă a civilizației industriale și mediul ambiant, respectiv resursele limitate ale planetei pe care se sprijină această…
Vezi articol
Share