Rețeaua socială a traficului internațional

În ultimele decenii asistăm la permutări continue în plan economic, social și politico-diplomatic, la evoluții spectaculoase în domeniul tehnologic, precum și la multiplicarea zonelor de conflict și a „focarelor” cu potențial destabilizator, aspecte cu reverberații semnificative în matricea riscurilor la adresa securității la nivel internațional, regional și implicit național. Concomitent,…
Vezi articol
Share

Migraţia ilegală: Business vs ameninţare

Volatilitatea continuă a climatului de securitate din regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord (MENA) a potențat manifestarea fenomenului migrației ilegale pe teritoriul Uniunii Europene și, implicit, în imediata vecinătate a României. Principalele provocări cu care se confruntă statele europene rezidă în dificultatea de a gestiona și controla exodul…
Vezi articol
Share

Implicarea crimei organizate internaţionale în evenimentele din MENA

Sfârşitul anului 2007 a marcat căderea primei piese din dominoul financiar-bancar cunoscut sub denumirea de „sistemul economic mondial”, moment în care învestitorii americani şi-au manifestat neîncrederea în ipotecarea securizată, fapt ce a dus la o criză de lichidităţi şi a determinat o injectare substanţială de capital în pieţele financiare din…
Vezi articol
Share

Traficul cu organe – desconsiderare a principiului inviolabilității și intangibilității corpului uman

Traficul de persoane reprezintă, prin concept, o acţiune ilegală, din consideraţia faptului că omul, indiferent de vârstă, sex, culoare, religie sau orientare politică, nu poate fi considerat o marfă. Deşi adesea se spune că totul are un preţ, demnitatea umană nu ar trebui să cunoască vreo evaluare economică. Există, din…
Vezi articol
Share

Istoria pierdută, dezmoștenirea generațiilor viitoare

Neacordarea atenţiei cuvenite tezaurului cultural-istoric provenit de la strămoşi, determină în timp ruperea legăturii cu moştenirea transmisă de generaţiile anterioare şi pierderea irecuperabilă a istoriei ce defineşte naţiunea română. Procesul de conştientizare a răspunderii faţă de patrimoniul cultural naţional şi preocupările privind ocrotirea bunurilor culturale a avut o evoluţie îndelungată…
Vezi articol
Share

Organizații criminale transfrontaliere tradiționale: Mafia, Yacuza și Traidele

Infracţionalitatea Transfrontalieră Organizată reprezintă o ameninţare globală, în evoluţie, care a dobândit capacitatea de a influenţa politica statelor şi activitatea instituţiilor democratice. Ea constituie atât o expresie a proliferării unor fenomene negative care se amplifică în condiţiile globalizării, cât şi o consecinţă directă a gestionării ineficiente a schimbărilor politice, economice…
Vezi articol
Share

Migrația ilegală și efectele acesteia în planul securității naționale a României

În sens larg, migrația este procesul de permutare teritorială a persoanelor, însoțită de schimbarea locului de trai, iar, din punct de vedere internațional, este schimbarea locului de trai a persoanelor ori a grupurilor de persoane aparte, indiferent de motivația deciziei. Printre factorii determinanți ai fenomenului se numără: dorința de „mai…
Vezi articol
Share

Protejarea patrimoniului cultural naţional

Acest demers intenţionează să evidenţieze importanţa deosebită pe care cunoaşterea, prevenirea şi înlăturarea factorilor de risc şi ameninţărilor la adresa patrimoniului cultural naţional, ca principal element al identităţii etno-culturale româneşti, o deţin, în contextul fenomenului globalizării. În contextul în care procesul globalizării atrage o paletă largă de factori de risc…
Vezi articol
Share