Awareness. Cultura de securitate în zece detalii

Gradul redus al culturii de securitate înregistrat la nivelul unei organizaţii favorizează materializarea unor riscuri existente sau apariţia altora noi la adresa securităţii organizaţiei în cauză. În acest context, un rol esenţial pentru menţinerea şi îmbunătăţirea climatului de securitate îl au demersurile de conştientizare a vulnerabilităţilor ce pot fi exploatate de entităţi ostile, statale sau nestatale.

Pentru îndeplinirea misiunii de prevenire a ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, Serviciul Român de Informaţii a iniţiat Programul de awareness, în cadrul căruia se derulează activităţi de dezvoltare a culturii de securitate în rândul funcţionarilor publici şi al angajaţilor unor companii strategice. În rândurile următoare, prezentăm câteva elemente care pot ajuta la o mai bună înţelegere a acestui program.

1. Un program pentru cultura de securitate
Programul de awareness al Serviciului Român de Informaţii are ca obiectiv consolidarea nivelului culturii de securitate în rândul diferitelor categorii sociale şi profesionale.

2. Eficienţă în prevenirea riscurilor
O cultură de securitate solidă contribuie la eficientizarea procesului de prevenire a riscurilor la adresa securităţii naţionale.

3. Cunoaştere pentru beneficiari
Prin intermediul Programului de awareness, beneficiarii acestui proiect dobândesc cunoaştere asupra riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale şi implicit la adresa organizaţiei din care fac parte.

4. Awareness pentru toţi
Activităţile de awareness sunt destinate atât managerilor unei organizaţii, cât şi angajaţilor cu funcţii de execuţie.

5. Beneficii în activitatea extraprofesională
Programul de consolidare a culturii de securitate are efecte pozitive pentru cei care participă la astfel de activităţi, atât în viaţa profesională cât şi în cea privată. Spre exemplu, ingineria socială este una din metodele utilizate frecvent pentru identificarea şi exploatarea unor vulnerabilităţi personale. Reprezentantul unei organizaţii ostile poate utiliza o identitate falsă relevantă pentru persoana vizată, în vederea obţinerii unor date de interes de natură personală sau profesională.

6. Mai mult decât o simplă comunicare
Awareness nu înseamnă doar comunicare publică, ci şi analiză de date, cooperare, dialog, work-shop-uri, conferinţe, schimb de expertiză.

7. O prioritate pentru serviciile de informaţii
Activitatea de awareness reprezintă o prioritate pentru serviciile de informaţii şi agenţiile de securitate din state precum Canada, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Germania, Marea Britanie, Olanda, Statele Unite ale Americii. Fiecare astfel de entitate are propria abordare în ce priveşte implementarea unor activităţi de acest tip.

8. Parteneriatul public-privat
Activităţile de awareness se pot derula şi sub forma unui parteneriat public-privat. Spre exemplu, în octombrie 2014, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Danemarcei alături de Confederaţia Industriei Daneze au iniţiat programul RASK, dedicat companiilor private, al cărui scop este conştientizarea angajaţilor acestora cu privire la responsabilităţile avute în asigurarea sau subminarea securităţii organizaţiei din care fac parte.

9. Avertismente în timp real
Începând cu anul 1995, FBI derulează programul ANSIR (Awareness of Naţional Security Issues and Response), cu scopul de a avertiza în timp real participanţii la acest proiect (persoane fizice, corporaţii, agenţii guvernamentale, alte organizaţii), prin intermediul unor reţele de comunicaţii securizate ale FBI, asupra problemelor de securitate naţională.

10. Arie extinsă de acoperire
Activităţile de awareness nu sunt organizate doar pe teme de securitate naţională şi nu doar de către serviciile de informaţii. Dimpotrivă, conceptul este larg utilizat în mediul social şi poate fi regăsit într-o gamă variată de probleme curente, de la poluare şi protecţia mediului, la integrare socială, educaţie financiară sau chiar aspecte de ordin medical.

Procesul de consolidare a culturii de securitate este influenţat de dinamica accelerată a climatului de securitate. Activităţile de awareness se adaptează din punct de vedere al formei şi al mesajului transmis, la particularităţile publicului ţintă.

Iniţial, programele de awareness create de către serviciile de informaţii occidentale aveau la bază componentele contraspionaj şi protecţia informaţiilor clasificate, însă, cu timpul au fost adăugate şi problematicile de contraterorism, securitate cibernetică sau securitate economică.

Serviciul European de Acţiune Externă din cadrul Uniunii Europene a iniţiat în 2012 Sistemul de Avertizare şi Acţiune Timpurie (Early Warning and Early Action), prin intermediul căruia decidenţilor UE le sunt prezentate riscurile majore şi conflictele globale, dar şi anumite recomandări privind posibile acţiuni cu rol de prevenţie.

Abstract

The lessened level of security culture in an organisation could lead to objectifying already existing risks, or developing new ones. Therefore, knowing which of your vulnerabilities can be exploited by hostile statal or non-statal entities, has an essential role in maintaining and improving the security environment.

In order to fulfill its mission of preventing threats to national security, the Romanian Intelligence Service has initiated the Awareness Program with the purpose of performing different activities to help raising the level of security culture amongst public officials and employees of strategic companies.

Autori: Alexandru Zaharia şi Roxana Pascal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*