Analiza. Cronologia schimbării

Diversitatea și complexitatea transformărilor prin care a trecut activitatea de analiză din SRI, în ultimii 30 de ani, reflectă o preocupare permanentă pentru a identifica cea mai bună soluţie, dar și pentru a ține pasul cu evoluțiile externe și a impulsiona schimbarea în întreaga organizație.

Examinând seriile succesive de transformări, putem observa, ca linii directoare, profesionalizarea resursei umane, îmbunătăţirea proceselor și produselor analitice şi optimizarea cadrului organizatoric necesar pentru atingerea succesului. În primul rând, schimbările au urmărit asigurarea resursei umane profesioniste, cu specializare atât în domeniul analizei, cât și în problematici de securitate națională, cu un mod de gândire orientat spre soluționarea problemelor și inovare. De asemenea, se impunea un proces analitic eficient și flexibil, care să garanteze obţinerea unor produse de intelligence care aduc plus-valoare informaţiilor de bază, oferă beneficiarilor un avantaj în procesul decizional şi pot anticipa necesităţile de informare ale acestora.

Schimbările nu se puteau realiza fără un cadru organizatoric în permanentă optimizare care creează premise favorabile pentru munca în echipă, însă promovează concomitent cunoaşterea, competenţele şi abilităţile individuale ale analiştilor; este adaptabil şi flexibil, atât în raport cu transformările interne, cât şi cu evoluţiile externe; utilizează tehnologia ca instrument de sprijin pentru resursa umană şi pentru procesele analitice; se adaptează la particularităţile beneficiarului, anticipează şi răspunde şi la necesităţile acestuia.

Cronologia schimbării

Începutul anilor `90 este o perioadă a noutăţilor. În 1990 este înfiinţat un sector pentru analiză, sinteză şi mass-media, sarcina de bază a noii structuri constând în elaborarea Buletinului Zilnic pentru preşedinte şi a notelor speciale destinate prim-ministrului şi altor miniştri din acea perioadă. Patru ani mai târziu apare prima bază de date funcţională.

Perioada 1994-2001 corespunde unei etape de restructurare și standardizare în care asistăm la constituirea unei direcţii centrale pentru analiză şi informaţii.

În 1996 este elaborată prima normă internă care reglementează activitatea de analiză şi criteriile de transmitere a informaţiilor cu relevanţă pentru securitatea națională către beneficiari.

Direcţia centrală de analiză este organizată în două secţiuni principale – „Analiza tactică” (fluxul informaţional cotidian) şi „Analiza strategică” (evaluări complexe şi prognoze, analize cu implicaţii strategice).

Centralizarea și coordonarea sunt reperele perioadei 2001-2007. SRI este reorganizat în mai multe Inspectorate – structuri cu rol de coordonare a zonelor de activitate în care existau interdependenţe semnificative. Unul dintre acestea, dedicat zonei de analiză şi planificare, reuneşte direcția centrală de analiză, un nou departament de planificare, un centru de cercetare şi un birou de coordonare strategică. Structura dobândeşte multiple responsabilităţi nu doar în cooperarea cu instituţii interne, cât mai ales în asigurarea suportului decizional pentru conducerea SRI, devenind, practic, un „releu instituţional” larg specializat.

O nouă strategie pentru transformare instituțională marchează următorii ani de evoluţie, în perioada 2007-2011.

În 2007, SRI publică Viziunea Strategică 2007-2010, care stabilește ca priorităţi: „optimizarea politicilor de selecţie, pregătire şi promovare, în special în domeniile culegerii, analizei şi prognozei de informaţii; îmbunătăţirea eficienţei SRI prin diseminarea acelor informaţii capabile să ofere avantaj strategic, tactic şi operaţional pentru instituţiile statului român în procesul decizional şi al adoptării politicilor de securitate”.

Între 2008 şi 2010 este creat un sistem analitic structurat pe două dimensiuni. Prima acoperă analiza destinată informării beneficiarilor legali. Direcția centrală de analiză coordonează activităţile de procesare şi diseminare a informaţiilor către factorii de decizie, pe baza distincţiei dintre analiza tactică şi analiza strategică. De asemenea, la nivelul fiecărei direcţii teritoriale şi unităţi operaţionale centrale a SRI, un birou de analiză contribuie la transmiterea informaţiei către structurile de informaţii de nivel tactic. A doua dimensiune este cea a analizei destinate activității operaționale a Serviciului. Aceasta presupune elaborarea de analize privind activitatea operativă, sprijinirea ofiţerilor operativi în dezvoltarea unui caz şi optimizarea procesului de gestionare a resurselor informaționale.

Analiza 2.0

Anul 2014 constituie un reper prin inițierea proiectului pilot de constituire a unui corp unic al analiştilor la nivelul Serviciului, prin comasarea expertizei analitice operaţionale şi a celei de analiză destinată informării în structuri unice, capabile să gestioneze flexibil resursa analitică şi să ofere o cunoaştere mai aprofundată asupra evoluţiilor de interes pentru securitatea naţională.

Un alt moment marcant al perioadei 2014-2017 îl constituie lansarea proiectului SIOCWEB, care aduce relaţionarea cu beneficiarii SRI în era informaţională. Transmiterea documentelor de informare printr-o platformă securizată oferă beneficii semnificative, prin creşterea operativităţii comunicării interinstituţionale, motiv pentru care SRI acționează pentru extinderea aplicaţiei la nivelul tuturor beneficiarilor legali.

Dezvoltarea analizei strategice. Coordonare și inovare în analiză

Între 2017-2018, are loc o amplă reorganizare a unității centrale de analiză. Accentul este pus pe dezvoltarea analizei strategice într-un format care se concentrează pe abordarea integrată și transversală a amenințărilor la adresa securității naționale, dar și pe produsele analitice cu un puternic caracter predictiv. Reorganizarea a presupus, de asemenea, asumarea rolului de coordonator al întregii activități de analiză.

Nu în ultimul rând, crearea unei structuri de inovare în analiză (R&D) urmăreşte asimilarea permanentă a noutăţilor din domeniul analizei de intelligence.

În intervalul 2018-2019, se realizează acumulări semnificative în domeniul analitic. Este elaborată o nouă metodologie privind activitatea de analiză, sub forma unui „manual” comprehensiv, care cuprinde procesele, produsele și responsabilitățile instituționale. Tehnicile structurate de analiză, dar și alte metode calitative, precum analiza de risc, sunt utilizate pe o scară mai largă.

De asemenea este dezvoltată și implementată o strategie de pregătire pe două niveluri: inițiere, respectiv specializare în analiză (cu perspective de adăugare a unui al treilea nivel). Analiza devine, în același timp, mai adaptată la noile tehnologii și la beneficiile pe care acestea le pot aduce atât în activitatea analitică, cât și în relaționarea cu beneficiarii legali (prin modernizarea SIOCWEB, redenumit Sistemul de Informare a Beneficiarilor Legali).

Anul 2019 este dedicat monitorizării bunei implementări a proiectelor inițiate, dar și dezvoltării unui nou proces de importanță vitală pentru adaptarea Serviciului la era informațională – analiza de date. Unitatea centrală de analiză inițiază un amplu proiect de inovare, având ca scopuri principale eficientizarea structurală și susținerea excelenței operaționale, cu efecte benefice pe termen lung asupra misiunii informativ-operative a Serviciului.

Analiza ca motor al schimbării

Analiza în SRI a fost, de multe ori, de-a lungul seriei de transformări instituționale, un adevărat catalizator al schimbării, poziție consolidată semnificativ în istoria recentă. Structurile analitice, sub coordonarea unității centrale de analiză, au determinat o serie de schimbări cu ample reverberații instituționale, menite să contribuie la un nivel ridicat de performanță al SRI, în serviciul cetățenilor României.

Pentru a-și îndeplini misiunea de asigurare a securității naționale și a evita eșecul în intelligence, într-o lume în care schimbarea este singura certitudine și constantă, Serviciul trebuie să rămână o organizație proactivă, care nu ține doar pasul cu transformările la nivel global, ci este capabil să le anticipeze și să le vină în întâmpinare. Pentru aceasta, SRI are nevoie de structuri analitice orientate către viitor, inovative și dispuse să își asume și să impulsioneze transformarea, în scopul atingerii succesului și performanței.

Abstract

SRI’s analytical branch has been going through a series of changes throughout the history of the organization, guided by principles like ensuring a high level of expertise for intelligence analysts, both in analytical tradecraft and in-depth subject matter knowledge; improving processes and analytical products so that workflows are efficient and beneficiary-oriented; keeping up with the latest technologies and integrating them into key business areas such as data analysis.

In an ever changing world, resistance to change is not an option, as it may lead to intelligence failure, with potential disastrous consequences. To achieve success in keeping Romania and its citizens safe, SRI needs to constantly improve, with analysis being one of the main drivers of transformation and innovation.

Autor: Andrada Halgaș-Blaga

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*