Securitatea ecologică, o condiție pentru dezvoltarea durabilă

În prezent, securitatea naţională a devenit interconectată cu problemele asociate gestionării sustenabile a resurselor disponibile. Bunăstarea populaţiei implică asigurarea unor condiţii de securitate multidimensională, care să nu se limiteze doar la elemente din sfera militară, ci să includă aspecte de ordin politic, economic, social sau ecologic. Această perspectivă alternativă asupra…
Vezi articol
Share

Dimensiunea de mediu a securității naționale

Situațiile politice recente indică faptul că securitatea națională și internațională sunt dependente de variabilele sistemelor economice și de transformările privind protecția și amenințările vizând mediul natural. Protejarea mediului și lupta împotriva schimbărilor climatice, aflate în strânsă legătură cu securitatea energetică, în special cu cea nucleară, precum și susținerea surselor de…
Vezi articol
Share