Securitatea, între concept și drept cetățenesc

Vreme de vreo două milenii, umanitatea a fost caracterizată de expresia dramaturgului antic Plaut: Homo homini lupus est (Omul este lup pentru om). Iar materializarea acestei expresii rămâne vizibilă și în zilele noastre. Organizarea lumii în state (cu diferite forme de guvernare) exprimă administrativ identitatea individuală la nivel colectiv. Cetățenii…
Vezi articol
Share

Cum ne apără cultura de securitate

„Nu ştim ce nu ştim.“ Iată o afirmaţie a fostului secretar american al apărării Donald Rumsfeld, care – aplicată în lumea noastră, unde Informaţia este măsura tuturor lucrurilor – poate uşor stârni îngrijorare. Trecând, însă, de acest prim impuls, să conştientizăm că, într-adevăr, întâmplarea şi hazardul îşi pot face loc…
Vezi articol
Share

Studii de securitate în universităţile româneşti

Problema securităţii şi, implicit, a mecanismelor prin care siguranţa indivizilor, a comunităţilor şi a statelor este furnizată a devenit în ultimii ani o chestiune de primă necesitate şi importanţă în contextul diversificării ameninţărilor şi pericolelor din mediul internațional de securitate care, pe fondul globalizării, se află într-o continuă evoluție. Mediul…
Vezi articol
Share

Factorul edusec®: Factorul de conștientizare și activare a atitudinii pentru educația de securitate

Praemonitus praemunitus – Cel prevenit este înarmat Factorul edusec reflectă existenţa şi nivelul educaţiei de securitate, ca învăţare şi aplicare de reguli în ceea ce priveşte protecţia informaţiilor. Prin întrebările şi răspunsurile aferente identificării factorului edusec am avut în vedere o componentă pragmatică, respectiv ca persoana să fie „surprinsă” de…
Vezi articol
Share

Arhitecturi și perspective operaționale – Intelligence în prevenirea și combaterea terorismului. Comportament Cybersecurity 2015

Studiul securităţii naţionale face obiectul evoluţiei, atât din punct de vedere teoretic cât şi practic. În acelaşi timp, conceptul evoluează atât din perspectiva societăţii, cât şi a individului. În centrul dezbaterilor stă o chestiune fundamentală: poate exista securitate fără intelligence? Este terorismul instrumentul la care apelează cei lipsiţi de forţă?…
Vezi articol
Share