Provocări privind implementarea unei reforme unitare și comprehensive în analiza de intelligence (”Proiectul 3P”)

MOTTO: „Nu supraviețuiesc speciile cele mai puternice, nici cele mai inteligente, ci cele mai ușor adaptabile” (Charles Darwin) Cei trei P provin de la cele trei categorii/domenii extrem de importante în definirea unui proces de reformă a analizei informațiilor de securitate națională, și anume: Proces (activitatea de analiză, cu întreg…
Vezi articol
Share