Obiective strategice europene de securitate

Politica de securitate adoptată la nivelul Uniunii Europene izvorăște din profunda conștientizare a actorilor statali componenți că, în absența unui sistem multilateral eficient de cooperare inter, intrastatală, instituțională, nu se poate asigura climatul necesar progresului global. Ea urmează două linii directoare, trasate, pe de o parte, de conceptul de “responsabilitate…
Vezi articol
Share

Personalități ale frontului secret în istoria serviciilor de informații românești: Ion Lissievici

Militar de carieră, șef al secției I Informații din SSI, subdirector în perioada în care Eugen Cristescu a condus SSI-ul și ulterior chiar director al SSI-ului, Ion Lissievici este unul din ofițerii onești și loiali ai frontului secret sau Intelligence-ului românesc dintre cele două războaie și din perioada celui de…
Vezi articol
Share

Aspecte din istoria serviciilor de informații românești în timpul Primului Război Mondial: Înființarea Serviciului de Informații și Siguranță al Deltei. Serviciul de Siguranță al Dobrogei

În timpul primei conflagrații a secolului XX, din structurile informative ale statului român făceau parte Structura Informativă a Ministerului Apărării Naționale – Serviciul de Informații al Armatei, dar și structurile informative din Ministerul de Interne – Siguranța Generală a Statului și Serviciul de Informații și Siguranță al Deltei/ Serviciul de…
Vezi articol
Share

Heraldica, sistem de identificare

Apariția ca știință (scurt istoric) Fenomenul heraldic s-a manifestat în istorie începând cu Evul Mediu, însemnele specifice fiind necesare în distingerea participanților la luptă, fețele lor fiind acoperite cu coifuri din fier și oțel. Mai târziu scuturile au fost pictate, fiind ușor de memorat și de recunoscut de la distanță…
Vezi articol
Share

In memoriam 24 decembrie 1989

Eroii nu au nevoie de „diplome” La 24 decembrie 1989, în București, în Drumul Taberei, instituția „luptătorului antiterorist” a înregistrat cea mai grea jertfă, căreia istoria încearcă, de două decenii, să-i justifice tragismul. De aceea, pentru Serviciul Român de Informații este o tradiție de onoare să păstreze vie și neîntinată,…
Vezi articol
Share

Negocierile indirecte israeliano-palestiniene. Un efort de reconstrucţie a încrederii între doi actori ireconciliabili

În procesul de pace israeliano-palestinian nu s-au înregistrat progrese în ultimii ani. Mediatorului american, reprezentat prin George Mitchell, îi revine sarcina dificilă de a reconstrui nivelul de încredere, necesar în perspectiva aducerii celor doi actori la masa discuţiilor şi negocierilor directe. Luna mai a acestui an a marcat o premieră…
Vezi articol
Share

Islamul și curentele sale

Universul islamului cu principalele sale curente (sunnismul – as-sunnah praxisul islamic, datina -, şiismul – aş-şiya secţiune, sectă, separare -) este unul extrem de mozaicat, reunind reacţii psihologice variate şi revendicând pentru fiecare curent principal o apropiere cât mai fidelă de adevărul cuprins în paginile Coranului. Unitatea islamului se bazează…
Vezi articol
Share