Cum ne apărăm de luptătorii străini?

Noua paradigmă de securitate în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului a fost determinată de apariţia fenomenului luptătorilor străini şi a grupării DAESH. Luptătorul terorist străin poate fi definit ca persoana care călătoreşte într-un alt stat decât statul său de reşedinţă sau cetăţenie în vederea pregătirii, planificării, favorizării, participării, comiterii, conducerii,…
Vezi articol
Share

Mandatul de securitate națională

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]de Romeo Gârz •[/button] În anul 1989 Departamentul Securităţii Statului a fost desfiinţat, ca urmare a mişcărilor revoluţionare. În prima etapă s-a produs trecerea în componenţa Ministerului Apărării Naţionale, iar în a doua etapă, desfiinţarea propriu-zisă în baza unui decret al Consiliului Frontului Salvării Naţionale.…
Vezi articol
Share

Investigatori sub acoperire: Documentarea infracțiunilor de terorism

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]de Romeo-Ioan Gârz •[/button] Instituţia investigatorului sub acoperire a fost reglementată pentru prima dată în normele penale naţionale în art. 21 din Legea nr. 143/2002 (privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările…
Vezi articol
Share

Asistența medicală transfrontalieră, oportunitate vs provocare în societatea cunoașterii

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]de Oana Ciobanu •[/button] O evocare a ultimului deceniu ne reaminteşte că, numai în perioada 2009-2012, la nivel internaţional s-au manifestat frust o serie de provocări, în care actorii statali au fost supuşi, pe rând, la o serie de încercări legate de depăşirea stadiului de…
Vezi articol
Share

Măsura de declarare a unui cetățean străin ca persoană indezirabilă pentru România – măsură de prevenire a amenințărilor la adresa securității naționale

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]de Romeo Ioan Gârz •[/button] Abordarea măsurii de declarare a unui cetăţean străin ca persoană indezirabilă pentru România intenţionăm să o realizăm din perspectiva îndeplinirii unor obiective de securitate naţională, în sensul unei măsuri proactive de natură să conducă la prevenirea spre forme grave a…
Vezi articol
Share

Provocări actuale la adresa securității juridice ca fundament al statului de drept

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]de Eugen Iorga și Alina Topârceanu •[/button] Definirea principiului securității juridice Cu toate că principiul securității juridice nu este propriu nici dreptului administrativ și nici celui constituțional, considerat de unii specialiști „clandestin”, regăsim numeroase aplicații ale sale care s-au dovedit esențiale pentru drept: previzibilitatea legii,…
Vezi articol
Share

Doctrina și cadrul normativ din România postdecembristă privind amenințările la adresa securității naționale

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]de Liviu Mihail Iancu •[/button] Securitatea națională reprezintă acea stare de normalitate și de echilibru fundamentată pe păstrarea intactă a atributelor de bază ale statului național (suveranitate, unitate, independență, indivizibilitate), menținerea ordinii publice și respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, care se răsfrânge în mod pozitiv…
Vezi articol
Share

Măsuri legislative pentru combaterea terorismului cibernetic

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]de Cristiana Bucur și Mihai Filipescu •[/button] În ultimii 3 ani, tot mai multe state au întreprins demersuri pentru crearea unui cadru legislativ care să reglementeze încercarea Guvernelor de a contracara eventualele atacuri venite din partea unor entități care au capacitatea de a lansa atacuri…
Vezi articol
Share